1. Họa Nguyễn Đức 2
 2. Saint Dain
 3. paparazzi_star
 4. Saint Dain
 5. Puka hấp
 6. Xuân Thịnh
 7. bum bum
 8. ối zời ơi
 9. Barca
 10. Quang Anh SV
 11. Xuân Thịnh
 12. ối zời ơi
 13. seven7
 14. Hóng hớt
 15. thanhchem
 16. xẹc xi lây đi
 17. Linhhan
 18. LeViet
 19. PTTech
 20. Judy Judy
 21. DCTNguyen