1. Giodongdl
 2. Linhhan
 3. Xabong
 4. thanhchem
 5. Lelubu
 6. Đỗ Quỳnh
 7. thanhchem
 8. Bánh mì thịt
 9. Saint Dain
 10. Saint Dain
 11. ối zời ơi
 12. Manulife
 13. paparazzi_star
 14. MU FC
 15. paparazzi_star
 16. paparazzi_star
 17. Lelubu
 18. mod_dung_ban_em
 19. Puka hấp
 20. Puka hấp
 21. Shinlandor Phạm
 22. Xuân Thịnh
 23. Barca
 24. Ngan Nguyen 16
 25. Winter Wind
 26. paparazzi_star
 27. PTTech
 28. Bánh mì thịt
 29. le anh quan
 30. yahooooo