1. paparazzi_star
 2. Saint Dain
 3. Puka hấp
 4. BaoAnh8x
 5. Manulife
 6. Pé Tít 88
 7. Hóng hớt
 8. phamtanan
 9. phamtanan
 10. Giodongdl
 11. thanhdt22
 12. Puka hấp
 13. paparazzi_star
 14. paparazzi_star
 15. PTTech
 16. Bánh mì thịt
 17. DCTNguyen
 18. paparazzi_star
 19. Thằng hói Đẹp trai
 20. Xabong
 21. Xabong
 22. yahooooo
 23. paparazzi_star
 24. paparazzi_star
 25. Saint Dain
 26. Saint Dain
 27. Saint Dain
 28. bemeo1102
 29. Xabong