1. Ming Ming
 2. LeViet
 3. Pé Tít 88
 4. Tuan Ha Vu
 5. Chúc Chi Trần
 6. Linhhan
 7. yahooooo
 8. mod_dung_ban_em
 9. PTTech
 10. Linh Hương
 11. Tuan Ha Vu
 12. MU FC
 13. buôn chuyện
 14. Viên kẹo cay
 15. buôn chuyện
 16. Con Ốc Sên Bé Nhỏ
 17. paparazzi_star
 18. Pé Tít 88
 19. MU FC
 20. seven7
 21. buôn chuyện
 22. PTTech
 23. mod_dung_ban_em
 24. Linhhan
 25. Xuân Thịnh
 26. Puka hấp
 27. phamtanan
 28. phamtanan
 29. Manulife
 30. yahooooo