1. Shinlandor Phạm
 2. MU FC
 3. MU FC
 4. paparazzi_star
 5. Bánh mì thịt
 6. Hội Hóng
 7. Barca
 8. xẹc xi lây đi
 9. Quyết Phạm
 10. Manulife
 11. Ngan Nguyen 16
 12. MU FC
 13. Barca
 14. MU FC