1. Barca
 2. PTTech
 3. Quyết Phạm
 4. MU FC
 5. Quyết Phạm
 6. MU FC
 7. paparazzi_star
 8. paparazzi_star
 9. MU FC
 10. Puka hấp
 11. le anh quan
 12. Bánh mì thịt
 13. Barca
 14. Quyết Phạm
 15. Puka hấp
 16. Manulife
 17. Tuan Ha Vu
 18. Barca
 19. MU FC
 20. thanhchem
 21. Quyết Phạm
 22. paparazzi_star
 23. Tuan Ha Vu
 24. PTTech
 25. Barca
 26. thanhchem
 27. Quyết Phạm
 28. Bánh mì thịt
 29. Linhhan
 30. MU FC