1. Linhhan
 2. Quyết Phạm
 3. thanhchem
 4. Lipton Tea
 5. MU FC
 6. phamtanan
 7. Linhhan
 8. Quyết Phạm
 9. Manulife
 10. LeViet
 11. Puka hấp
 12. ối zời ơi
 13. Nhật Sang
 14. PTTech
 15. Linhhan
 16. Lelubu
 17. Manulife
 18. Tuan Ha Vu
 19. Quyết Phạm
 20. Manulife
 21. Bánh mì thịt
 22. ối zời ơi
 23. Quyết Phạm
 24. Nhật Sang
 25. thanhchem
 26. Puka hấp
 27. Barca
 28. le anh quan
 29. le anh quan
 30. Manulife