1. seven7
 2. Xuân Thịnh
 3. seven7
 4. Viên kẹo cay
 5. seven7
 6. BaoAnh8x
 7. buôn chuyện
 8. seven7
 9. Hóng hớt
 10. MU FC
 11. Pé Tít 88
 12. buôn chuyện
 13. paparazzi_star
 14. buôn chuyện
 15. seven7
 16. Chúc Chi Trần
 17. paparazzi_star
 18. BaoAnh8x
 19. seven7
 20. Hương Trần Kiều Dung
 21. paparazzi_star
 22. Đào Thị
 23. le anh quan
 24. mod_dung_ban_em
 25. mod_dung_ban_em
 26. paparazzi_star
 27. buôn chuyện
 28. buôn chuyện
 29. buôn chuyện
 30. Saint Dain