1. Ngocha123
 2. Pé Tít 88
 3. mod_dung_ban_em
 4. paparazzi_star
 5. Chúc Chi Trần
 6. seven7
 7. Lelubu
 8. Chúc Chi Trần
 9. Pé Tít 88
 10. Puka hấp
 11. BaoAnh8x
 12. Pé Tít 88
 13. mod_dung_ban_em
 14. Nobita
 15. LeViet
 16. phamtanan
 17. DCTNguyen
 18. mod_dung_ban_em
 19. Quyết Phạm
 20. yahooooo
 21. seven7
 22. Chúc Chi Trần
 23. paparazzi_star
 24. thanhchem
 25. thanhdt22
 26. buôn chuyện
 27. Quốc Hoàng
 28. Hóng hớt
 29. Chúc Chi Trần
 30. Xuân Thịnh