1. You Tube

   

  Ngày đăng: 18/01/2014

  Video thử nghiệm tàu ngầm Trường Sa: kín nước, có thể lặn, nổi, thế là tốt rồi  Sau khi hoàn thành tất cả các bước kiểm tra cuối cùng, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa quyết định đưa tàu ngầm Trường Sa thử nghiệm trong môi trường kín nước.

  Kết quả là tàu kín nước, có thể lặn được, nổi được. Dĩ nhiên đây mới là thành công ban đầu, để có thể hoạt động được thì còn là cả 1 con đường dài nhưng ít nhất chúng ta cũng nên vui mừng cho thầy trò ông Hòa cái đã.

  Lạ cái là không có 1 GS - TS nào đến để cùng thử nghiệm nhỉ? Không biết vì xấu hổ hay cuối năm, bận quá.

Ngày đăng: 18/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 05/09/2015 lúc 11:02
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 05/09/2015 lúc 08:34
Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 04/09/2015 lúc 17:43
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 04/09/2015 lúc 14:19
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
gửi lúc 04/09/2015 lúc 09:22
Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:22
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:04
Lelubu
Lelubu
gửi lúc 03/09/2015 lúc 19:59
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 03/09/2015 lúc 10:53
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 03/09/2015 lúc 11:28