1. You Tube

   

  Ngày đăng: 18/01/2014

  Video thử nghiệm tàu ngầm Trường Sa: kín nước, có thể lặn, nổi, thế là tốt rồi  Sau khi hoàn thành tất cả các bước kiểm tra cuối cùng, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa quyết định đưa tàu ngầm Trường Sa thử nghiệm trong môi trường kín nước.

  Kết quả là tàu kín nước, có thể lặn được, nổi được. Dĩ nhiên đây mới là thành công ban đầu, để có thể hoạt động được thì còn là cả 1 con đường dài nhưng ít nhất chúng ta cũng nên vui mừng cho thầy trò ông Hòa cái đã.

  Lạ cái là không có 1 GS - TS nào đến để cùng thử nghiệm nhỉ? Không biết vì xấu hổ hay cuối năm, bận quá.

Ngày đăng: 18/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Viên kẹo cay
Viên kẹo cay
gửi lúc 30/06/2016 lúc 10:47
Xuân Thịnh
Xuân Thịnh
gửi lúc 30/06/2016 lúc 17:00
LeViet
LeViet
gửi lúc 30/06/2016 lúc 08:35
ngược đời
ngược đời
gửi lúc 29/06/2016 lúc 11:26
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 30/06/2016 lúc 16:14
ồn ào
ồn ào
gửi lúc 30/06/2016 lúc 09:09
Tuấn Duy
Tuấn Duy
gửi lúc 30/06/2016 lúc 11:24
buôn chuyện
buôn chuyện
gửi lúc 30/06/2016 lúc 09:25
Lipton Tea
Lipton Tea
gửi lúc 30/06/2016 lúc 09:53
buôn chuyện
buôn chuyện
gửi lúc 29/06/2016 lúc 10:20