1. You Tube

     

    Ngày đăng: 10/10/2013

    Video lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày cuối cùng


    Video lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày cuối cùng

Chia sẻ nóng

Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 14/02/2016 lúc 23:37
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 14/02/2016 lúc 18:27
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 14/02/2016 lúc 18:06
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 14/02/2016 lúc 09:57
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 12/02/2016 lúc 15:39
Minh Vô Tâm
Minh Vô Tâm
gửi lúc 12/02/2016 lúc 13:36
Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 12/02/2016 lúc 13:17
long hoàng
long hoàng
gửi lúc 12/02/2016 lúc 13:03
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 11/02/2016 lúc 19:52
Cashisking9x
Cashisking9x
gửi lúc 12/02/2016 lúc 19:45
'Madam Nhu Trần Lệ Xuân': Hôn nhân không tình yêu

Ông Nhu là con trai thứ tư trong gia đình. Cha ông, Ngô Đình Khả, từng nắm giữ vị trí quan trọng trong triều đình Huế, nhưng vào thời điểm ông Nhu chào đời năm 1910, người Pháp đã phế truất vị hoàng đế mà ông phụng sự. Vì lòng trung thành với chủ,...