1. You Tube

     

    Ngày đăng: 10/10/2013

    Video lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày cuối cùng


Chia sẻ nóng

Đỗ Quỳnh
Đỗ Quỳnh
gửi lúc 25/06/2016 lúc 20:52
Lipton Tea
Lipton Tea
gửi lúc 26/06/2016 lúc 11:09
Tùng Chùa
Tùng Chùa
gửi lúc 25/06/2016 lúc 14:19
thanhchem
thanhchem
gửi lúc 25/06/2016 lúc 11:00
ngược đời
ngược đời
gửi lúc 24/06/2016 lúc 10:54
Đầu tư 2,5 tỷ USD, một doanh nghiệp Đài Loan xin 1.000ha đất ở Vũng Áng, liệu tương lai có bị ô nhiễm môi trường?

Đầu tư nước ngoài là tốt, nhưng hãy cẩn trọng xem xét. Đừng để 10-15 năm nữa con cháu gánh hậu quả về môi trường. Cái giá của môi trường là cả một thế hệ phải gánh chịu, thậm chí là nhiều thế hệ con cháu và không dễ dàng khôi phục lại Tỉnh Hà Tĩnh...

Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/06/2016 lúc 11:44
buôn chuyện
buôn chuyện
gửi lúc 23/06/2016 lúc 19:48
Tuấn Duy
Tuấn Duy
gửi lúc 23/06/2016 lúc 19:52
Tuấn Duy
Tuấn Duy
gửi lúc 24/06/2016 lúc 14:59
Tuấn Duy
Tuấn Duy
gửi lúc 23/06/2016 lúc 21:57