1. minhtrang201

     

    Ngày đăng: 22/12/2013

    Treo đèn lồng dịp Tết để xứng tầm đô thị, thấy đua đòi thì có

    Ngày trước thấy có phố treo đèn lồng đỏ thì thấy đẹp. Sau đó các phố học đòi nhau, mỗi nhà phải nộp tiền để mua đèn lồng treo mỗi dịp Tết. Thấy đẹp thì cũng có đẹp nhưng cứ đua đòi sao ý nhỉ. ;;)
    Treo đèn lồng dịp Tết để xứng tầm đô thị, thấy đua đòi thì có


Ngày đăng: 22/12/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 04/09/2015 lúc 14:19
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
gửi lúc 04/09/2015 lúc 09:22
Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:22
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:04
Lelubu
Lelubu
gửi lúc 03/09/2015 lúc 19:59
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 03/09/2015 lúc 10:53
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 03/09/2015 lúc 11:28
Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 03/09/2015 lúc 09:04
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 03/09/2015 lúc 08:23
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 03/09/2015 lúc 07:55