1. minhtrang201

     

    Ngày đăng: 22/12/2013

    Treo đèn lồng dịp Tết để xứng tầm đô thị, thấy đua đòi thì có

    Ngày trước thấy có phố treo đèn lồng đỏ thì thấy đẹp. Sau đó các phố học đòi nhau, mỗi nhà phải nộp tiền để mua đèn lồng treo mỗi dịp Tết. Thấy đẹp thì cũng có đẹp nhưng cứ đua đòi sao ý nhỉ. ;;)
    Treo đèn lồng dịp Tết để xứng tầm đô thị, thấy đua đòi thì có


Ngày đăng: 22/12/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 23/07/2016 lúc 14:46
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/07/2016 lúc 10:15
Bút Chẳng Tà
Bút Chẳng Tà
gửi lúc 24/07/2016 lúc 10:29
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/07/2016 lúc 10:20
Tuấn Duy
Tuấn Duy
gửi lúc 24/07/2016 lúc 08:21
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/07/2016 lúc 11:33
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/07/2016 lúc 10:03
buôn chuyện
buôn chuyện
gửi lúc 23/07/2016 lúc 11:08
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/07/2016 lúc 08:56
Viên kẹo cay
Viên kẹo cay
gửi lúc 23/07/2016 lúc 10:39