1. Bới lông

   

  Ngày đăng: 11/12/2013

  Tổng thống Obama chụp ảnh 'tự sướng' trong tang lễ Nelson Mandela

  Tổng thống Obama chụp ảnh 'tự sướng' trong tang lễ Nelson Mandela

  Nhiếp ảnh gia Roberto Schmidt của AFP / Getty ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Barack Obama chụp ảnh “tự sướng” cùng Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning -Schmidt trong tang lễ Nelson Mandela.

  Bạn nghĩ sao về bức hình này?

  Đào Thị and Lướt mạng like this.
 2. Lướt mạng

   

  Ngày đăng: 11/12/2013
  ở phương Tây, nó có thể coi là bình thường nhưng ở VN thì chắc là chết
 3. long hoàng

  Staff Member
   

  Ngày đăng: 11/12/2013
  Tổng thống Obama chụp ảnh 'tự sướng' trong tang lễ Nelson Mandela

  Thủ tướng Anh bioj chỉnh dáng khi tự sướng à?
Ngày đăng: 11/12/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

PTTech
PTTech
gửi lúc 01/07/2016 lúc 13:18
Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 01/07/2016 lúc 18:09
LeViet
LeViet
gửi lúc 01/07/2016 lúc 12:06
Vonlai Magazine
Vonlai Magazine
gửi lúc 01/07/2016 lúc 17:45
DCTNguyen
DCTNguyen
gửi lúc 01/07/2016 lúc 20:13
Joe
Joe
gửi lúc 01/07/2016 lúc 17:06
Lelubu
Lelubu
gửi lúc 01/07/2016 lúc 11:12
ngược đời
ngược đời
gửi lúc 01/07/2016 lúc 16:24
buôn chuyện
buôn chuyện
gửi lúc 01/07/2016 lúc 14:20
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 01/07/2016 lúc 10:26