1. Bới lông

   

  Ngày đăng: 11/12/2013

  Tổng thống Obama chụp ảnh 'tự sướng' trong tang lễ Nelson Mandela

  Tổng thống Obama chụp ảnh 'tự sướng' trong tang lễ Nelson Mandela

  Nhiếp ảnh gia Roberto Schmidt của AFP / Getty ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Barack Obama chụp ảnh “tự sướng” cùng Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning -Schmidt trong tang lễ Nelson Mandela.

  Bạn nghĩ sao về bức hình này?

  Đào Thị and Lướt mạng like this.
 2. Lướt mạng

   

  Ngày đăng: 11/12/2013
  ở phương Tây, nó có thể coi là bình thường nhưng ở VN thì chắc là chết
 3. long hoàng

  Staff Member
   

  Ngày đăng: 11/12/2013
  Tổng thống Obama chụp ảnh 'tự sướng' trong tang lễ Nelson Mandela

  Thủ tướng Anh bioj chỉnh dáng khi tự sướng à?
Ngày đăng: 11/12/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 04/09/2015 lúc 14:19
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
gửi lúc 04/09/2015 lúc 09:22
Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:22
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:04
Lelubu
Lelubu
gửi lúc 03/09/2015 lúc 19:59
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 03/09/2015 lúc 10:53
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 03/09/2015 lúc 11:28
Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 03/09/2015 lúc 09:04
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 03/09/2015 lúc 08:23
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 03/09/2015 lúc 07:55