1. Bới lông

   

  Ngày đăng: 11/12/2013

  Tổng thống Obama chụp ảnh 'tự sướng' trong tang lễ Nelson Mandela

  Tổng thống Obama chụp ảnh 'tự sướng' trong tang lễ Nelson Mandela

  Nhiếp ảnh gia Roberto Schmidt của AFP / Getty ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Barack Obama chụp ảnh “tự sướng” cùng Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning -Schmidt trong tang lễ Nelson Mandela.

  Bạn nghĩ sao về bức hình này?

  Đào Thị and Lướt mạng like this.
 2. Lướt mạng

   

  Ngày đăng: 11/12/2013
  ở phương Tây, nó có thể coi là bình thường nhưng ở VN thì chắc là chết
 3. long hoàng

  Staff Member
   

  Ngày đăng: 11/12/2013
  Tổng thống Obama chụp ảnh 'tự sướng' trong tang lễ Nelson Mandela

  Thủ tướng Anh bioj chỉnh dáng khi tự sướng à?
Ngày đăng: 11/12/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 23/07/2016 lúc 14:46
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/07/2016 lúc 10:15
Bút Chẳng Tà
Bút Chẳng Tà
gửi lúc 24/07/2016 lúc 10:29
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/07/2016 lúc 10:20
Tuấn Duy
Tuấn Duy
gửi lúc 24/07/2016 lúc 08:21
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/07/2016 lúc 11:33
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/07/2016 lúc 10:03
buôn chuyện
buôn chuyện
gửi lúc 23/07/2016 lúc 11:08
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 24/07/2016 lúc 08:56
Viên kẹo cay
Viên kẹo cay
gửi lúc 23/07/2016 lúc 10:39