1. Vãi bựa

   

  Ngày đăng: 25/11/2013

  Thơ chế hết tiền điện thoại. Vui vãi=))

  Thơ chế hết tiền điện thoại. Vui vãi=))

  Chia sẻ liên quan

  Hài chế
  Đang tải...
  Hài chế
  Đang tải...
  Ảnh chế hài
  Đang tải...
  Hài chế
  Đang tải...

Ngày đăng: 25/11/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Tùng Chùa
Tùng Chùa
gửi lúc 29/08/2015 lúc 10:57
Cùi Bắp Tiên Sinh
Cùi Bắp Tiên Sinh
gửi lúc 28/08/2015 lúc 10:04
GáiXìTrum
GáiXìTrum
gửi lúc 28/08/2015 lúc 10:01
NhocXìTeen
NhocXìTeen
gửi lúc 28/08/2015 lúc 09:57
Thị Nở
Thị Nở
gửi lúc 28/08/2015 lúc 09:46
Tùng Chùa
Tùng Chùa
gửi lúc 28/08/2015 lúc 09:41
Tùng Chùa
Tùng Chùa
gửi lúc 27/08/2015 lúc 09:02
Thánh Nhọ
Thánh Nhọ
gửi lúc 27/08/2015 lúc 08:58
Cùi Bắp Tiên Sinh
Cùi Bắp Tiên Sinh
gửi lúc 27/08/2015 lúc 08:55
GáiXìTrum
GáiXìTrum
gửi lúc 27/08/2015 lúc 08:50