1. Vãi bựa

     

    Ngày đăng: 25/11/2013

    Thơ chế hết tiền điện thoại. Vui vãi=))


Ngày đăng: 25/11/2013
Draft saved Draft deleted
Tags: chế

Chia sẻ nóng

Thiên Nhiên
Thiên Nhiên
gửi lúc 28/07/2016 lúc 15:04
KÝ SỰ SYRIHALOI - GÓC NHÌN TỪ PHÍA TRONG...ÁO MƯA :)))

Hà Lội sẽ phải tiếp tục xem xét chiến dịch chặt hạ cây xanh có nguy cơ gãy đổ thôi! Vote cho kí sự SiryHanoi của phóng ziên Lê...Mình trên phố! Bác nào hôm nay không quá cấp bách vì miếng cơm manh áo thì tốt nhất nên cố thủ ở nhà cho chắc ăn nhé!...

KÝ SỰ SYRIHALOI - GÓC NHÌN TỪ PHÍA TRONG...ÁO MƯA :))) KÝ SỰ SYRIHALOI - GÓC NHÌN TỪ PHÍA TRONG...ÁO MƯA :)))
Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn
Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn
gửi lúc 28/07/2016 lúc 14:23
Nguyễn Huỳnh Nhã Ý
Nguyễn Huỳnh Nhã Ý
gửi lúc 28/07/2016 lúc 08:06
Đỗ Võ Tộc
Đỗ Võ Tộc
gửi lúc 28/07/2016 lúc 09:08
Thiên Nhiên
Thiên Nhiên
gửi lúc 28/07/2016 lúc 14:06
Anata Anata
Anata Anata
gửi lúc 28/07/2016 lúc 09:45
Quái Thú Thần Kỳ
Quái Thú Thần Kỳ
gửi lúc 27/07/2016 lúc 08:14
Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn
Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn
gửi lúc 27/07/2016 lúc 07:52
Bánh Xe
Bánh Xe
gửi lúc 27/07/2016 lúc 19:21
Quái Thú Thần Kỳ
Quái Thú Thần Kỳ
gửi lúc 27/07/2016 lúc 18:02