1. Vãi bựa

   

  Ngày đăng: 25/11/2013

  Thơ chế hết tiền điện thoại. Vui vãi=))

  Chia sẻ liên quan

  Hài chế
  Đang tải...
  Hài chế
  Đang tải...
  Ảnh chế hài
  Đang tải...
  Hài chế
  Đang tải...

Ngày đăng: 25/11/2013
Draft saved Draft deleted
Tags: chế

Chia sẻ nóng

Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn
Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn
gửi lúc 31/05/2016 lúc 07:45
Lan Quyên
Lan Quyên
gửi lúc 31/05/2016 lúc 08:59
Anata Anata
Anata Anata
gửi lúc 31/05/2016 lúc 11:29
Thiên Nhiên
Thiên Nhiên
gửi lúc 31/05/2016 lúc 11:38
Đỗ Võ Tộc
Đỗ Võ Tộc
gửi lúc 31/05/2016 lúc 11:49
ba lăng nhăng
ba lăng nhăng
gửi lúc 31/05/2016 lúc 09:50
Bánh Xe
Bánh Xe
gửi lúc 30/05/2016 lúc 11:16
Đỗ Võ Tộc
Đỗ Võ Tộc
gửi lúc 30/05/2016 lúc 09:09
Bánh Xe
Bánh Xe
gửi lúc 30/05/2016 lúc 11:12