1. Đẹp trai đi xe tay ga

     

    Ngày đăng: 17/03/2014

    Tai nạn kinh hoàng khi xe tay ga vượt đèn đỏ, giây thứ 43, em đã xem đi xem lại 5 lần


Ngày đăng: 17/03/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Viên kẹo cay
Viên kẹo cay
gửi lúc 26/07/2016 lúc 19:23
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 25/07/2016 lúc 20:10
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 25/07/2016 lúc 21:35
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 23/07/2016 lúc 08:27
troller
troller
gửi lúc 22/07/2016 lúc 09:58
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 20/07/2016
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 18/07/2016
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 19/07/2016
Lipton Tea
Lipton Tea
gửi lúc 19/07/2016
[Video] Trẻ em vùng cao lái xe máy lượn vù vù

Nguy hiểm quá, trẻ sao đã đủ kỹ năng xử lý đi đường được. Đường ở đây không đông nhưng đường gồ ghề, lại dốc, chẳng may có sự cố sao chống được xe. Sự việc diễn ra ở Bắc Mê, Hà Giang. > Xem video Biển số xe đây. Nguồn: Facebook

[Video] Trẻ em vùng cao lái xe máy lượn vù vù [Video] Trẻ em vùng cao lái xe máy lượn vù vù
Xuân Thịnh
Xuân Thịnh
gửi lúc 18/07/2016