1. Đẹp trai đi xe tay ga

     

    Ngày đăng: 17/03/2014

    Tai nạn kinh hoàng khi xe tay ga vượt đèn đỏ, giây thứ 43, em đã xem đi xem lại 5 lần

    Tai nạn kinh hoàng khi xe tay ga vượt đèn đỏ, giây thứ 43, em đã xem đi xem lại 5 lần


Ngày đăng: 17/03/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Chơi xe
Chơi xe
gửi lúc 27/11/2015 lúc 15:47
Lelubu
Lelubu
gửi lúc 27/11/2015 lúc 11:32
troller
troller
gửi lúc 27/11/2015 lúc 15:32
tomcangxanh
tomcangxanh
gửi lúc 27/11/2015 lúc 07:26
pislend
pislend
gửi lúc 26/11/2015 lúc 01:21
Chi phèo bếp lò

Trưa nay em dừng xe lúc 1.43pm có việc chạy qua 52 Hai Bà Trưng, nhưng sau đó có 1 phút đã được bác nào quý hóa quá tặng cho cái bếp lò, nhưng thay vì đưa trực tiếp cho em bác ấy lại đặt trước đầu xe em rất khuất tầm nhìn. Kết quả là sau khi xong...

Chơi xe
Chơi xe
gửi lúc 26/11/2015 lúc 10:48
Ga_depzai
Ga_depzai
gửi lúc 26/11/2015 lúc 09:37
Ga_depzai
Ga_depzai
gửi lúc 26/11/2015 lúc 09:19
Wind_Slash
Wind_Slash
gửi lúc 24/11/2015 lúc 10:20
Tùng Thạch
Tùng Thạch
gửi lúc 24/11/2015 lúc 09:25