1. ToanNguyen

     

    Ngày đăng: 23/01/2014

    Những câu đố vui hại não nhất

    Những câu đố vui hại não nhất

    Vậy 9=? nhỉ :p

    Những câu đố vui hại não nhất

    Bạn có nằm trong số 95%

    Những câu đố vui hại não nhất

    Ôi! nhiều quá

    Những câu đố vui hại não nhất

    Bạn là thiên tài

    Những câu đố vui hại não nhất

    Đuổi hình bắt chữ level khó: chữ gì?

    Hãy comment đáp án của bạn

    Chia sẻ liên quan

    Hài chế
    Đang tải...
    Hài chế
    Đang tải...
    Ảnh chế hài
    Đang tải...
    Hài chế
    Đang tải...

  2. Lev

    Lev
     

    Ngày đăng: 23/01/2014
    5+3 = 28
    9+1= 810
    8+6 = 214
    5+4= 19

    And : 7+3= 40
    Bởi Lev,
  3. Tuấn Cường Nguyễn

     

    Ngày đăng: 23/01/2014
    câu đếm tam giác mình đếm dc 27 cái
  4. tintin2204

     

    Ngày đăng: 24/01/2014
    28 hinh tam giac
  5. Minhthong Do

     

    Ngày đăng: 28/02/2014
    là: 410. giải dấu ở giữa dẽ thay đổi + hoặc -
    các số cuối phía sau là Tổng, còn số phía trước là hiệu ok.
    ToanNguyen thích chia sẻ này.
  6. Minhthong Do

     

    Ngày đăng: 28/02/2014
    9 = 90 ví
    3 x 2= 6
    4 x 3 = 12
    5 x 4 = 20
    6 x 5 = 30
    7 x 6 = 42
    8 x 7 = 56
    9 x 8 = 72
    10 x 9 = ??? => 90

    => như thế kế tiếp là số 10 logic ko ban???
    lấy số phía dưới nhân cho số nằm trên.
    câu 2: mình thấy có 9 cái đầu à
    câu 3: đáp án 410. giải thích: dấu ở giữa sẽ thay đổi. + là tống số nằm phía sau cùng. thay dấu + thành dấu trừ là số phía trước.
    câu 4: obama
Ngày đăng: 28/02/2014
Draft saved Draft deleted