1. Bác Ba Phi

     

    Ngày đăng: 23/12/2013

    Nhìn nữ cảnh sát này, chắc ai cũng muốn bị bắt một lần

    Nhìn nữ cảnh sát này, chắc ai cũng muốn bị bắt một lần

Ngày đăng: 23/12/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

GáiXìTrum
GáiXìTrum
gửi lúc 09/10/2015 lúc 11:25
NhocXìTeen
NhocXìTeen
gửi lúc 09/10/2015 lúc 11:22
Thị Nở
Thị Nở
gửi lúc 09/10/2015 lúc 09:28
Lời tỏ tình hay nhất hành tinh, gato ghê

Cũng chỉ để nhắc là gia đình có điều kiện "Tôi có tiền bảo đảm thuê căn hộ cao cấp, cộng thêm lương năm là 25 triệu won, có cả xe. Cô hẹn hò với tôi chứ.!" - Thế thì bố mày cũng nói đc :)

Tùng Chùa
Tùng Chùa
gửi lúc 08/10/2015 lúc 08:37
Bạn thấy bao nhiêu con hổ trong bức ảnh này?

Một bức ảnh chụp trong khu rừng với một gia đình hổ gồm 4 con. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc chắn bạn sẽ cho rằng có 4 con hổ trong bức tranh này. Tuy nhiên, bạn hãy nhìn kỹ hơn một chút vào mọi vật xung quanh để khám phá. Nếu ai tìm được ra hết thì...

Thị Nở
Thị Nở
gửi lúc 08/10/2015 lúc 08:46
Thánh Nhọ
Thánh Nhọ
gửi lúc 08/10/2015 lúc 09:55
Cùi Bắp Tiên Sinh
Cùi Bắp Tiên Sinh
gửi lúc 08/10/2015 lúc 09:44
NhocXìTeen
NhocXìTeen
gửi lúc 08/10/2015 lúc 09:30
Thị Nở
Thị Nở
gửi lúc 08/10/2015 lúc 08:56
GáiXìTrum
GáiXìTrum
gửi lúc 07/10/2015 lúc 09:43