1. Bác Ba Phi

     

    Ngày đăng: 23/12/2013

    Nhìn nữ cảnh sát này, chắc ai cũng muốn bị bắt một lần

    Nhìn nữ cảnh sát này, chắc ai cũng muốn bị bắt một lần

Ngày đăng: 23/12/2013
Draft saved Draft deleted
Tags: ảnh

Chia sẻ nóng

Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn
Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn
gửi lúc 29/04/2016 lúc 07:45
Anata Anata
Anata Anata
gửi lúc 29/04/2016 lúc 08:03
Những biển báo giao thông 'khó đỡ' nhất thế giới

Khu vực thường xuyên có đĩa bay, nơi bợm nhậu qua đường... là những biển báo 'độc nhất vô nhị' khiến người xem không nhịn được cười. Dừng lại có nghĩa là không được rẽ trái, rẽ phải, chạy lui hay chạy tới. Khi bạn đọc được dòng chữ này thì có...

ba lăng nhăng
ba lăng nhăng
gửi lúc 29/04/2016 lúc 15:11
Bánh Xe
Bánh Xe
gửi lúc 29/04/2016 lúc 15:02
Anata Anata
Anata Anata
gửi lúc 29/04/2016 lúc 13:49
ba lăng nhăng
ba lăng nhăng
gửi lúc 29/04/2016 lúc 10:12
ba lăng nhăng
ba lăng nhăng
gửi lúc 29/04/2016 lúc 09:59
Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn
Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn
gửi lúc 28/04/2016 lúc 07:38
Lan Quyên
Lan Quyên
gửi lúc 27/04/2016 lúc 09:06
Đỗ Võ Tộc
Đỗ Võ Tộc
gửi lúc 28/04/2016 lúc 11:41