1. Thời Sự

   

  Ngày đăng: 02/01/2014

  Mất bao tiêu 20 kg, bố đánh con gái đến chết

  Không biết đây là loại bố gì, mất bao tiêu 20 kg mà đánh dã man 3 con gái khiến 1 đứa mất mạng. Không thể đổ lỗi cho cái nghèo mà mất hết nhân tính như vậy được.

  Mất bao tiêu 20 kg, bố đánh con gái đến chết

  Ảnh minh họa

  Theo viện KSND Đắk Lắk thì:  http://vksdaklak.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2805&Itemid=376

Ngày đăng: 02/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 05/09/2015 lúc 11:02
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 05/09/2015 lúc 08:34
Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 04/09/2015 lúc 17:43
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 04/09/2015 lúc 14:19
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
gửi lúc 04/09/2015 lúc 09:22
Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:22
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:04
Lelubu
Lelubu
gửi lúc 03/09/2015 lúc 19:59
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 03/09/2015 lúc 10:53
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 03/09/2015 lúc 11:28