1. Thời Sự

   

  Ngày đăng: 02/01/2014

  Mất bao tiêu 20 kg, bố đánh con gái đến chết

  Không biết đây là loại bố gì, mất bao tiêu 20 kg mà đánh dã man 3 con gái khiến 1 đứa mất mạng. Không thể đổ lỗi cho cái nghèo mà mất hết nhân tính như vậy được.

  Mất bao tiêu 20 kg, bố đánh con gái đến chết

  Ảnh minh họa

  Theo viện KSND Đắk Lắk thì:  http://vksdaklak.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2805&Itemid=376

Ngày đăng: 02/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

DCTNguyen
DCTNguyen
gửi lúc 29/07/2016 lúc 21:32
buôn chuyện
buôn chuyện
gửi lúc 29/07/2016 lúc 21:46
buôn chuyện
buôn chuyện
gửi lúc 29/07/2016 lúc 19:31
seven7
seven7
gửi lúc 29/07/2016 lúc 20:54
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 29/07/2016 lúc 21:47
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 29/07/2016 lúc 21:20
Viên kẹo cay
Viên kẹo cay
gửi lúc 29/07/2016 lúc 20:28
seven7
seven7
gửi lúc 29/07/2016 lúc 18:57
Viên kẹo cay
Viên kẹo cay
gửi lúc 29/07/2016 lúc 18:32
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 29/07/2016 lúc 08:40