1. Thời Sự

   

  Ngày đăng: 02/01/2014

  Mất bao tiêu 20 kg, bố đánh con gái đến chết

  Không biết đây là loại bố gì, mất bao tiêu 20 kg mà đánh dã man 3 con gái khiến 1 đứa mất mạng. Không thể đổ lỗi cho cái nghèo mà mất hết nhân tính như vậy được.

  Mất bao tiêu 20 kg, bố đánh con gái đến chết

  Ảnh minh họa

  Theo viện KSND Đắk Lắk thì:  http://vksdaklak.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=2805&Itemid=376

Ngày đăng: 02/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 24/11/2015 lúc 10:42
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 24/11/2015 lúc 10:15
Minh Vô Tâm
Minh Vô Tâm
gửi lúc 24/11/2015 lúc 08:04
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 23/11/2015 lúc 17:37
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 23/11/2015 lúc 16:17
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
gửi lúc 23/11/2015 lúc 15:10
Cashisking9x
Cashisking9x
gửi lúc 24/11/2015 lúc 15:24
Cashisking9x
Cashisking9x
gửi lúc 25/11/2015 lúc 07:59
Cashisking9x
Cashisking9x
gửi lúc 24/11/2015 lúc 10:46
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 23/11/2015 lúc 10:49