1. habi

   

  Ngày đăng: 08/10/2013

  Hồi xưa Lâm Chi Khanh cũng đẹp trai mà ta, sao giờ lại...

  Hình ảnh ngày bé của Lâm Chi Khanh nè. Thời đó đang là Lâm Chí Khanh :p

  Hồi xưa Lâm Chi Khanh cũng đẹp trai mà ta, sao giờ lại...


  Hồi xưa Lâm Chi Khanh cũng đẹp trai mà ta, sao giờ lại...


  Hồi xưa Lâm Chi Khanh cũng đẹp trai mà ta, sao giờ lại...


  Hồi xưa Lâm Chi Khanh cũng đẹp trai mà ta, sao giờ lại...


  Hồi xưa Lâm Chi Khanh cũng đẹp trai mà ta, sao giờ lại...


  Hồi xưa Lâm Chi Khanh cũng đẹp trai mà ta, sao giờ lại...


  Hồi xưa Lâm Chi Khanh cũng đẹp trai mà ta, sao giờ lại...  http://tiin.vn/tin-anh/chuyen-muc/sao/lo-loat-anh-thoi-xua-dep-trai-cua-lam-chi-khanh/642609.html?page=16
  Bởi habi,

  HungNguyen thích chia sẻ này.
 2. tungtrinh

  Staff Member
   

  Ngày đăng: 08/10/2013
  Hồi bé nhìn giống con gái thế nhỉ :confused:
Ngày đăng: 08/10/2013
Draft saved Draft deleted