1. Gaconlonton

   

  Ngày đăng: 24/01/2014

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Mà trông hình thì giống sương muối hơn là băng tuyết nhỉ? Sương muối thì cũng nhiều nơi có mà. Tuyết thì nó phải rơi cơ.

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Thích thú trước một "cây tuyết"
  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Sương muối phủ trắng cây cối

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhéNgày đăng: 24/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 29/08/2015 lúc 23:20
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 29/08/2015 lúc 20:52
Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 29/08/2015 lúc 18:33
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 29/08/2015 lúc 18:43
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 29/08/2015 lúc 09:11
Thanh tra Bình Dương vẫn quyết thu 99 tỷ tiền thuế

Giữa các cơ quan quản lý mà còn không thống nhất được thì chắc chắn doanh nghiệp là đối tượng bị thiệt hại lớn nhất. 99 tỷ là 1 con số không nhỏ đâu. Một thành viên đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh Bình Dương cho biết UBND tỉnh và Cục thuế...

Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 29/08/2015 lúc 06:11
Minh Vô Tâm
Minh Vô Tâm
gửi lúc 28/08/2015 lúc 13:47
Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 28/08/2015 lúc 11:00
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 28/08/2015 lúc 10:17
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 28/08/2015 lúc 08:09