1. Gaconlonton

   

  Ngày đăng: 24/01/2014

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Mà trông hình thì giống sương muối hơn là băng tuyết nhỉ? Sương muối thì cũng nhiều nơi có mà. Tuyết thì nó phải rơi cơ.


  Thích thú trước một "cây tuyết"  Sương muối phủ trắng cây cối
Ngày đăng: 24/01/2014
Draft saved Draft deleted