1. Gaconlonton

   

  Ngày đăng: 24/01/2014

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Mà trông hình thì giống sương muối hơn là băng tuyết nhỉ? Sương muối thì cũng nhiều nơi có mà. Tuyết thì nó phải rơi cơ.

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Thích thú trước một "cây tuyết"
  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Sương muối phủ trắng cây cối

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhéNgày đăng: 24/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 04/10/2015 lúc 09:57
Manulife
Manulife
gửi lúc 03/10/2015 lúc 16:53
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 04/10/2015 lúc 08:55
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 04/10/2015 lúc 09:08
Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 04/10/2015 lúc 09:54
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
gửi lúc 03/10/2015 lúc 11:17
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 03/10/2015 lúc 10:46
Minh Vô Tâm
Minh Vô Tâm
gửi lúc 03/10/2015 lúc 08:05
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 02/10/2015 lúc 14:33
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 02/10/2015 lúc 08:33