1. Gaconlonton

   

  Ngày đăng: 24/01/2014

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Mà trông hình thì giống sương muối hơn là băng tuyết nhỉ? Sương muối thì cũng nhiều nơi có mà. Tuyết thì nó phải rơi cơ.

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Thích thú trước một "cây tuyết"
  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Sương muối phủ trắng cây cối

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhéNgày đăng: 24/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

seven7
seven7
gửi lúc 25/08/2016 lúc 17:01
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 25/08/2016 lúc 15:22
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 25/08/2016 lúc 17:24
ồn ào
ồn ào
gửi lúc 25/08/2016 lúc 09:39
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 25/08/2016 lúc 11:46
DCTNguyen
DCTNguyen
gửi lúc 25/08/2016 lúc 15:39
DCTNguyen
DCTNguyen
gửi lúc 25/08/2016 lúc 15:50
Đào Thị
Đào Thị
gửi lúc 24/08/2016 lúc 22:11
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 25/08/2016 lúc 08:37
Tuấn Duy
Tuấn Duy
gửi lúc 25/08/2016 lúc 09:05