1. Gaconlonton

   

  Ngày đăng: 24/01/2014

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Mà trông hình thì giống sương muối hơn là băng tuyết nhỉ? Sương muối thì cũng nhiều nơi có mà. Tuyết thì nó phải rơi cơ.

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Thích thú trước một "cây tuyết"
  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé

  Sương muối phủ trắng cây cối

  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhé


  Hình ảnh băng tuyết ở Nghệ An long lanh không kém Sapa nhéNgày đăng: 24/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Minh Vô Tâm
Minh Vô Tâm
gửi lúc 01/12/2015 lúc 11:53
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 01/12/2015 lúc 11:36
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 01/12/2015 lúc 07:57
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 30/11/2015 lúc 15:01
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 30/11/2015 lúc 12:57
Winter Wind
Winter Wind
gửi lúc 30/11/2015 lúc 10:27
Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 30/11/2015 lúc 08:56
Cashisking9x
Cashisking9x
gửi lúc 01/12/2015 lúc 11:59
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 30/11/2015 lúc 07:51
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
gửi lúc 29/11/2015 lúc 20:46