1. Gaconlonton

   

  Ngày đăng: 02/01/2014

  Gia đình Dương Chí Dũng rơi vào thảm cảnh, không có cả tiền trả luật sư. Đáng thương quá

  Tin được không khi gia đình ông Dương Chí Dũng không có đủ cả tiền trả cho luật sư. Vợ ông từng cho chồng hàng chục tỷ để mua nhà cho bồ vậy mà giờ đây không có cả tiền thuê luật sư. Sao không gọi mấy cô bồ của ông Dũng về mà trả tiền nhỉ? Dù sao cũng từng 1 thời.
  Gia đình Dương Chí Dũng rơi vào thảm cảnh, không có cả tiền trả luật sư. Đáng thương quá


  Theo báo petrotimes thì:

  Đúng là nghe như truyện hài của Azit Nexin


Ngày đăng: 02/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Minh Vô Tâm
Minh Vô Tâm
gửi lúc 29/04/2016 lúc 15:45
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 29/04/2016 lúc 11:34
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 29/04/2016 lúc 07:48
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 29/04/2016 lúc 14:04
Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 29/04/2016 lúc 08:35
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 29/04/2016 lúc 08:07
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
gửi lúc 28/04/2016 lúc 13:36
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 28/04/2016 lúc 11:32
Minh Vô Tâm
Minh Vô Tâm
gửi lúc 28/04/2016 lúc 09:46
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 28/04/2016 lúc 07:53