1. Bác Ba Phi

   

  Ngày đăng: 19/02/2014

  Đủ kiểu ảnh chế Mình Yêu Nhau Đi - Bích Phương

  Đủ kiểu ảnh chế Mình Yêu Nhau Đi - Bích Phương

  :p:p:p & Em đã có gấu các pác ạ

  Đủ kiểu ảnh chế Mình Yêu Nhau Đi - Bích Phương

  :):):):) Thanh niên cứng quá

  Đủ kiểu ảnh chế Mình Yêu Nhau Đi - Bích Phương

  :cool::cool::cool::cool: Yêu nhau để làm gì

  Đủ kiểu ảnh chế Mình Yêu Nhau Đi - Bích Phương

  :oops::oops::oops::oops: Định lừa tình anh mày à

  Đủ kiểu ảnh chế Mình Yêu Nhau Đi - Bích Phương

  :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: Em đã thử và đã thành công!!!

Ngày đăng: 19/02/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Trương Nguyễn Huyền Linh
Trương Nguyễn Huyền Linh
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:51
Trương Nguyễn Huyền Linh
Trương Nguyễn Huyền Linh
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:31
NhocXìTeen
NhocXìTeen
gửi lúc 04/09/2015 lúc 09:18
Thị Nở
Thị Nở
gửi lúc 04/09/2015 lúc 09:07
Tùng Chùa
Tùng Chùa
gửi lúc 04/09/2015 lúc 09:00
GáiXìTrum
GáiXìTrum
gửi lúc 03/09/2015 lúc 09:08
NhocXìTeen
NhocXìTeen
gửi lúc 03/09/2015 lúc 09:05
Nếu như thành tích bơi của anh ấy được công nhận thì đó sẽ là kỉ lục thế giới cả 100 năm sau cũng khó mà phá được

Có 1 sự thật không thể chối cãi là vận động viên đó đã phạm quy nín thở lâu thế mà bơi nhanh vậy, chắc sức trâu mọa rầu! cái này la` giải vô đich 50 mét bơi ngửa. Video này có lẽ là trươc khi luật dc thay đổi. sau này luật thay đổi chỉ cho bơi ở...

Thị Nở
Thị Nở
gửi lúc 03/09/2015 lúc 09:01
Thánh Nhọ
Thánh Nhọ
gửi lúc 03/09/2015 lúc 08:58
Tùng Chùa
Tùng Chùa
gửi lúc 03/09/2015 lúc 08:56