1. You Tube

     

    Ngày đăng: 18/12/2013

    Đại Hội Tốc Độ VEDAN Miền Tây 2013

    Những tiếng rú còi, nẹt ga khiến người xem phải ớn lạnh. Một trận đua tốc độ diễn ra khi xung quanh có khá nhiều tập trung đứng xem. Trên đường vẫn có những chiếc xe khách, xe tải đi lại giữa đêm, còn những tay đua vấn lượt lờ nẹt ga phóng. Điều ngạc nhiên là không hề thấy bóng dáng của công an đâu cả.


Ngày đăng: 18/12/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Chau Pro
Chau Pro
gửi lúc 27/05/2016 lúc 16:30
Tung den
Tung den
gửi lúc 27/05/2016 lúc 14:47
QTCS
QTCS
gửi lúc 27/05/2016 lúc 10:34
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 26/05/2016 lúc 14:37
QTCS
QTCS
gửi lúc 26/05/2016 lúc 14:25
Ngocha123
Ngocha123
gửi lúc 26/05/2016 lúc 15:01
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 26/05/2016 lúc 14:44
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 26/05/2016 lúc 08:34
Khánh Linh
Khánh Linh
gửi lúc 26/05/2016 lúc 20:15
Tung den
Tung den
gửi lúc 25/05/2016 lúc 15:02