1. You Tube

     

    Ngày đăng: 18/12/2013

    Đại Hội Tốc Độ VEDAN Miền Tây 2013

    Những tiếng rú còi, nẹt ga khiến người xem phải ớn lạnh. Một trận đua tốc độ diễn ra khi xung quanh có khá nhiều tập trung đứng xem. Trên đường vẫn có những chiếc xe khách, xe tải đi lại giữa đêm, còn những tay đua vấn lượt lờ nẹt ga phóng. Điều ngạc nhiên là không hề thấy bóng dáng của công an đâu cả.


Ngày đăng: 18/12/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

xôn xao
xôn xao
gửi lúc 30/06/2016 lúc 23:53
Khánh Linh
Khánh Linh
gửi lúc 30/06/2016 lúc 18:17
Tớ xinh xắn
Tớ xinh xắn
gửi lúc 30/06/2016 lúc 10:19
ngược đời
ngược đời
gửi lúc 30/06/2016 lúc 08:38
Lipton Tea
Lipton Tea
gửi lúc 30/06/2016 lúc 08:33
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 30/06/2016 lúc 07:59
Quang Anh SV
Quang Anh SV
gửi lúc 29/06/2016 lúc 10:54
Saint Dain
Saint Dain
gửi lúc 30/06/2016 lúc 08:49
QTCS
QTCS
gửi lúc 29/06/2016 lúc 16:27
buôn chuyện
buôn chuyện
gửi lúc 29/06/2016 lúc 10:30