1. You Tube

     

    Ngày đăng: 18/12/2013

    Đại Hội Tốc Độ VEDAN Miền Tây 2013

    Những tiếng rú còi, nẹt ga khiến người xem phải ớn lạnh. Một trận đua tốc độ diễn ra khi xung quanh có khá nhiều tập trung đứng xem. Trên đường vẫn có những chiếc xe khách, xe tải đi lại giữa đêm, còn những tay đua vấn lượt lờ nẹt ga phóng. Điều ngạc nhiên là không hề thấy bóng dáng của công an đâu cả.


Ngày đăng: 18/12/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

seven7
seven7
gửi lúc 24/08/2016 lúc 14:22
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 24/08/2016 lúc 11:23
DCTNguyen
DCTNguyen
gửi lúc 24/08/2016 lúc 15:23
Tuấn Duy
Tuấn Duy
gửi lúc 24/08/2016 lúc 15:56
ngược đời
ngược đời
gửi lúc 24/08/2016 lúc 08:20
Viên kẹo cay
Viên kẹo cay
gửi lúc 23/08/2016 lúc 23:17
ngược đời
ngược đời
gửi lúc 23/08/2016 lúc 21:36
Lipton Tea
Lipton Tea
gửi lúc 24/08/2016 lúc 08:17
seven7
seven7
gửi lúc 23/08/2016 lúc 20:15
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 23/08/2016 lúc 19:28