1. Tuấn Khanh

     

    Ngày đăng: 28/02/2014

    Chồng đánh vợ dã man ngay giữa đường phố Sài Gòn


Ngày đăng: 28/02/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 29/11/2015 lúc 10:00
Gaconlonton
Gaconlonton
gửi lúc 28/11/2015 lúc 08:31
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 28/11/2015 lúc 09:15
Cashisking9x
Cashisking9x
gửi lúc 28/11/2015 lúc 07:59
Minh Vô Tâm
Minh Vô Tâm
gửi lúc 27/11/2015 lúc 20:34
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
gửi lúc 27/11/2015 lúc 19:00
Hương Linh
Hương Linh
gửi lúc 27/11/2015 lúc 14:33
Cashisking9x
Cashisking9x
gửi lúc 28/11/2015 lúc 09:58
Giai nhân làm dậy sóng giang hồ Sài Gòn một thời

Dù là ông trùm giang hồ lừng danh hay đại gia nào cũng không thoát được cửa ải mỹ nhân. Nhất là mỹ nhân biết tận dụng lợi thế của mình lại càng đáng sợ. Những năm trước 1975, các đại ca có máu mặt trong giới du đãng Sài Gòn mỗi khi nhắc đến Lệ Hải...

Người lạ mặt
Người lạ mặt
gửi lúc 27/11/2015 lúc 11:02
Quốc Hoàng
Quốc Hoàng
gửi lúc 27/11/2015 lúc 08:40