1. tracryum

   

  Ngày đăng: 11/02/2014

  Chọi chó Pitbull đẫm máu ở Hà Nội - Hải Phòng.

  Hành động dã man,vậy mà khi công an vào cuộc thì chỉ là chọi chó đơn thuần,không có ăn thua tiền hay đồ vật có giá...

 2. nqviet

   

  Ngày đăng: 12/02/2014
  bình thường, sao ko bảo bỏ luôn chọi gà, chọi trâu đi @tracryum
 3. tracryum

   

  Ngày đăng: 12/02/2014
  Con gà có biết canh nhà không bạn?
  Con trâu có biết dắt chủ bị mù đi không bạn?
  Con gà có biết xả thân cứu chủ hay có ai ôm trâu ngủ cùng không?
 4. tracryum

   

  Ngày đăng: 15/02/2014
  Con gà có biết canh nhà không bạn?
  Con trâu có biết dắt chủ bị mù đi không bạn?
  Con gà có biết xả thân cứu chủ hay có ai ôm trâu ngủ cùng không?
Ngày đăng: 15/02/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 27/11/2015 lúc 10:25
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 27/11/2015 lúc 07:55
Ngocha123
Ngocha123
gửi lúc 26/11/2015 lúc 16:50
QTCS
QTCS
gửi lúc 26/11/2015 lúc 15:03
Trang chóe
Trang chóe
gửi lúc 26/11/2015 lúc 14:33
Quang Anh SV
Quang Anh SV
gửi lúc 26/11/2015 lúc 07:53
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 25/11/2015 lúc 09:41
QTCS
QTCS
gửi lúc 25/11/2015 lúc 10:32
Khánh Linh
Khánh Linh
gửi lúc 25/11/2015 lúc 08:10
Ngocha123
Ngocha123
gửi lúc 24/11/2015 lúc 16:04