1. khanhlinh87

   

  Ngày đăng: 13/01/2014

  Bảng tính để sinh con theo ý muốn, dành cho mẹ nào quan tâm đây

  Dành cho các mẹ muốn sinh con trai theo ý muốn nhá, cách tính như sau ạ:
  - Bảng tuổi âm các mẹ đối chiếu vào bảng màu xanh
  - Con trai là dấu +, con gái là dấu -, các mẹ muốn đẻ con nào thì cứ "ấy" vào tháng ấy nhé
  Vd mẹ 21 tuổi âm, muốn đẻ con trai thì cứ nhằm tháng 1 mà chiến nhé =))

  Bảng tính để sinh con theo ý muốn, dành cho mẹ nào quan tâm đây

Ngày đăng: 13/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

seven7
seven7
gửi lúc 24/08/2016 lúc 14:22
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 24/08/2016 lúc 11:23
DCTNguyen
DCTNguyen
gửi lúc 24/08/2016 lúc 15:23
Tuấn Duy
Tuấn Duy
gửi lúc 24/08/2016 lúc 15:56
ngược đời
ngược đời
gửi lúc 24/08/2016 lúc 08:20
Viên kẹo cay
Viên kẹo cay
gửi lúc 23/08/2016 lúc 23:17
ngược đời
ngược đời
gửi lúc 23/08/2016 lúc 21:36
Lipton Tea
Lipton Tea
gửi lúc 24/08/2016 lúc 08:17
seven7
seven7
gửi lúc 23/08/2016 lúc 20:15
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 23/08/2016 lúc 19:28