1. khanhlinh87

   

  Ngày đăng: 13/01/2014

  Bảng tính để sinh con theo ý muốn, dành cho mẹ nào quan tâm đây

  Dành cho các mẹ muốn sinh con trai theo ý muốn nhá, cách tính như sau ạ:
  - Bảng tuổi âm các mẹ đối chiếu vào bảng màu xanh
  - Con trai là dấu +, con gái là dấu -, các mẹ muốn đẻ con nào thì cứ "ấy" vào tháng ấy nhé
  Vd mẹ 21 tuổi âm, muốn đẻ con trai thì cứ nhằm tháng 1 mà chiến nhé =))

  Bảng tính để sinh con theo ý muốn, dành cho mẹ nào quan tâm đây

Ngày đăng: 13/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
gửi lúc 27/07/2016 lúc 10:48
Tuấn Duy
Tuấn Duy
gửi lúc 27/07/2016 lúc 10:49
Quizz
Quizz
gửi lúc 27/07/2016 lúc 09:10
Khánh Linh
Khánh Linh
gửi lúc 27/07/2016 lúc 16:04
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 27/07/2016 lúc 08:07
DCTNguyen
DCTNguyen
gửi lúc 27/07/2016 lúc 11:18
ngược đời
ngược đời
gửi lúc 26/07/2016 lúc 21:52
Lipton Tea
Lipton Tea
gửi lúc 27/07/2016 lúc 08:20
Lipton Tea
Lipton Tea
gửi lúc 27/07/2016 lúc 08:09
ồn ào
ồn ào
gửi lúc 26/07/2016 lúc 18:10