1. khanhlinh87

   

  Ngày đăng: 13/01/2014

  Bảng tính để sinh con theo ý muốn, dành cho mẹ nào quan tâm đây

  Dành cho các mẹ muốn sinh con trai theo ý muốn nhá, cách tính như sau ạ:
  - Bảng tuổi âm các mẹ đối chiếu vào bảng màu xanh
  - Con trai là dấu +, con gái là dấu -, các mẹ muốn đẻ con nào thì cứ "ấy" vào tháng ấy nhé
  Vd mẹ 21 tuổi âm, muốn đẻ con trai thì cứ nhằm tháng 1 mà chiến nhé =))

  Bảng tính để sinh con theo ý muốn, dành cho mẹ nào quan tâm đây

Ngày đăng: 13/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Chau Pro
Chau Pro
gửi lúc 27/05/2016 lúc 16:30
Tung den
Tung den
gửi lúc 27/05/2016 lúc 14:47
QTCS
QTCS
gửi lúc 27/05/2016 lúc 10:34
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 26/05/2016 lúc 14:37
QTCS
QTCS
gửi lúc 26/05/2016 lúc 14:25
Ngocha123
Ngocha123
gửi lúc 26/05/2016 lúc 15:01
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 26/05/2016 lúc 14:44
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 26/05/2016 lúc 08:34
Khánh Linh
Khánh Linh
gửi lúc 26/05/2016 lúc 20:15
Tung den
Tung den
gửi lúc 25/05/2016 lúc 15:02