1. danganhtuan

     

    Ngày đăng: 11/01/2014

    Bản Cover Nắng ấm xa dần + Cơn mưa ngang qua của Thái Tuyết Trâm -Hay quá ạ


Ngày đăng: 11/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Ziozio
Ziozio
gửi lúc 04/09/2015 lúc 16:49
Dara
Dara
gửi lúc 04/09/2015 lúc 08:36
Miss Casablanca
Miss Casablanca
gửi lúc 04/09/2015 lúc 07:01
ồn ào
ồn ào
gửi lúc 03/09/2015 lúc 19:24
ngược đời
ngược đời
gửi lúc 03/09/2015 lúc 15:32
Trang Trần nói Dương Yến Ngọc"đã hết thời" và báo chí "quá dễ dãi", đụng vào chị là chỉ có nước nghe chửi thôi, dại quá :(

Mới đây , Trang Trần chia sẻ dòng Status của mình. Đọc mà nổi hết da gà. Thế mới biết là chị chửi với nhổ nước bọt vào mấy chú công an ở đường đi bộ là ghê gớm cỡ nào rồi. Động vào chị chỉ có nước ăn chửi thôi. Dân học thức mà nói vậy đấy:( Nguyên...

Ziozio
Ziozio
gửi lúc 03/09/2015 lúc 12:10
mod_dung_ban_em
mod_dung_ban_em
gửi lúc 03/09/2015 lúc 11:05
Rei Hino
Rei Hino
gửi lúc 03/09/2015 lúc 10:56
danganhtuan
danganhtuan
gửi lúc 03/09/2015 lúc 09:17
Viên kẹo cay
Viên kẹo cay
gửi lúc 02/09/2015 lúc 07:26