1. danganhtuan

   

  Ngày đăng: 25/01/2014

  Baggio sắp lấy vợ, Andrea đá đểu trên FB?? =))

  Baggio sắp lấy vợ, Andrea đá đểu trên FB?? =))

  Hôm nay tin Baggio sắp cưới vợ xôn xao và tất nhiên Andrea cũng biết điều này. Phải chăng đó là lí do khiến cô hot girl lắm chuyện lại lên facebook bóng gió :v Ngày mai đám cưới rồi, nếu cô dâu tung hoa và Andrea là người bắt thì hay lắm đây=))) Kể ra Andrea cũng tiếc lắm nhỉ, bỏ Baggio đi yêu Yanbi để bị nó đánh cho vẫn phải cười =))


  Baggio sắp lấy vợ, Andrea đá đểu trên FB?? =))


  Baggio sắp lấy vợ, Andrea đá đểu trên FB?? =))

  Ảnh cưới của Baggio và Quỳnh Trâm.

Ngày đăng: 25/01/2014
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Minh Vô Tâm
Minh Vô Tâm
gửi lúc 12/02/2016 lúc 13:10
Đào Thị
Đào Thị
gửi lúc 11/02/2016 lúc 10:05
paparazzi_star
paparazzi_star
gửi lúc 11/02/2016 lúc 10:25
mod_dung_ban_em
mod_dung_ban_em
gửi lúc 10/02/2016 lúc 19:46
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
gửi lúc 09/02/2016 lúc 12:19
xôn xao
xôn xao
gửi lúc 08/02/2016 lúc 19:28
paparazzi_star
paparazzi_star
gửi lúc 06/02/2016
Đào Thị
Đào Thị
gửi lúc 05/02/2016
Ziozio
Ziozio
gửi lúc 04/02/2016
Anh Tuấn Lê
Anh Tuấn Lê
gửi lúc 04/02/2016