1. You Tube

     

    Ngày đăng: 30/12/2013

    Anh Không Đòi Quà phiên bản Siêu Nhân Gao Xanh Lá


Ngày đăng: 30/12/2013
Draft saved Draft deleted

Chia sẻ nóng

Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 08/10/2015 lúc 23:14
QTCS
QTCS
gửi lúc 08/10/2015 lúc 21:38
Nam thanh niên "ích kỷ" từ chối mọi sự giúp đỡ dù sắp chết đuối được bà cụ dạy cho một bài học về cách sống ở đời

Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng...

 Bởi QTCS
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 08/10/2015 lúc 06:22
Quang Anh SV
Quang Anh SV
gửi lúc 08/10/2015 lúc 08:44
Hóng hớt
Hóng hớt
gửi lúc 07/10/2015 lúc 11:31
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 08/10/2015 lúc 09:31
hội ghét bọn gian lận
hội ghét bọn gian lận
gửi lúc 07/10/2015 lúc 11:05
Đào Thị
Đào Thị
gửi lúc 07/10/2015 lúc 08:45
Pé Tít 88
Pé Tít 88
gửi lúc 07/10/2015 lúc 08:23
Chau Pro
Chau Pro
gửi lúc 06/10/2015 lúc 17:19