1. tungtrinh

  Staff Member
   

  Ngày đăng: 08/10/2013

  Ảnh chế hài về U19 Việt Nam :))


  Phim mới bà con ơi!!!


  Anh rất khi lên tiếng nhưng 1 khi lên tiếng chỉ có chuẩn :))


  U19 Việt Nam lọt vào mắt xanh "giáo sư" Wenger


  3 người cùng khổ U19 Hong Kong, Úc và Đài Loan


  Đi đâu Úc cũng gặp đại gia

  Ngày đội tuyển Việt Nam chinh phục các danh hiệu lớn không còn xa

  Lý do Úc thua Việt Nam

  Nỗi buồn của người Úc

  Nỗi sợ hãi của U19 Úc trước U19 Việt Nam

  Nguyen Hung and Tũn like this.
 2. Tũn

  Staff Member
   

  Ngày đăng: 08/10/2013
  Bởi Tũn,
  Thạch Lam and tungtrinh like this.
 3. Tũn

  Staff Member
   

  Ngày đăng: 08/10/2013
  Thật không đây, ai xác nhận hộ với!!!

  Bởi Tũn,
  tungtrinh thích bài này.
Ngày đăng: 08/10/2013
Draft saved Draft deleted