1. trollbongda

   

  Ngày đăng: 23/02/2014

  Ảnh chế Barca thua trận =))


  Kẻ khóc người cười =))
  Đồ uống và đồ ăn Barca hay dùng =))


 2. Tùng Sociu

   

  Ngày đăng: 24/02/2014
  Chúc mừng. Barca mùa này thất bại +))
Ngày đăng: 24/02/2014
Draft saved Draft deleted