1. trollbongda

   

  Offline
  Ngày đăng: 23/02/2014

  Ảnh chế Barca thua trận =))

  Ảnh chế Barca thua trận =))


  Ảnh chế Barca thua trận =))


  Ảnh chế Barca thua trận =))

  Kẻ khóc người cười =))

  Ảnh chế Barca thua trận =))


  Ảnh chế Barca thua trận =))


  Ảnh chế Barca thua trận =))


  Ảnh chế Barca thua trận =))

  Đồ uống và đồ ăn Barca hay dùng =))

  Ảnh chế Barca thua trận =))
 2. Tùng Sociu

  Offline
   

  Chúc mừng. Barca mùa này thất bại +))
Offline
Ngày đăng: 24/02/2014
Draft saved Draft deleted

Bài nổi bật