1. Dat Tran Minh

   
  , Nam, 38, from Biên Hòa
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 2. Dâu Tằm

  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 3. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  9.022
  Đã được thích:
  9.367
  Điểm:
  0
 4. kim3

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  776
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  45
 5. LamHuynhHai

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 6. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 7. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 8. Nguyen Kinh Luan

  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 9. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 10. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 11. POTMDT

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 12. sachviet

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  17
 13. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 14. shop_giảm_cân

  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  17
 15. Shop_Làm_Đẹp

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  25
 16. Sơn Nguyễn Thanh 2

   
  , Nam, from Bắc ninh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 17. trongcuong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  17
 18. VĨNH LINH

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0