1. Danang Sydney

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1.771
  Đã được thích:
  1.541
  Điểm:
  0
 2. Dat Tran Minh

   
  , Nam, 38, from Biên Hòa
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 3. Dâu Tằm

  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 4. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  11.893
  Đã được thích:
  12.301
  Điểm:
  0
 5. kim3

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  45
 6. LamHuynhHai

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 7. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.321
  Đã được thích:
  17.165
  Điểm:
  0
 8. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 9. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 10. Nguyen Kinh Luan

  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 11. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 12. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.913
  Đã được thích:
  2.136
  Điểm:
  0
 13. POTMDT

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 14. sachviet

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  17
 15. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 16. shop_giảm_cân

  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  17
 17. Shop_Làm_Đẹp

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  25
 18. Sơn Nguyễn Thanh 2

   
  , Nam, from Bắc ninh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 19. trongcuong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  17
 20. VĨNH LINH

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0