1. Ana nguyen

   
  , Nữ, 39
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 2. dulichalotour.com

  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 3. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 4. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  13.250
  Đã được thích:
  13.400
  Điểm:
  0
 5. kimanhmobile

  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  15
 6. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 7. ngoctuanphuoc01

   
  , Nam, from TPHCM
  Bình luận / trả lời:
  108
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  27
 8. Nguyễn Thị Bích Hồng

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 9. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.935
  Đã được thích:
  2.160
  Điểm:
  0
 10. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 11. Songlam_Love

   
  , Nam, from Tp. Ho CHi Minh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 12. tinhthanthang4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0