1. Cuong Seven Tran

   
  , Nam, 67, from Tân An, Long An
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 2. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.034
  Đã được thích:
  14.252
  Điểm:
  0
 3. Lee Ho

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 4. LinhAnh

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  1.707
  Đã được thích:
  192
  Điểm:
  72
 5. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  309
  Đã được thích:
  239
  Điểm:
  0
 6. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 7. missps

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 8. n-phuong

   
  Bình luận / trả lời:
  709
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 9. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  455
  Đã được thích:
  664
  Điểm:
  0
 10. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 11. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.026
  Đã được thích:
  2.381
  Điểm:
  0
 12. sachviet

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  17
 13. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 14. Sơn Nguyễn Thanh 2

   
  , Nam, from Bắc ninh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 15. tăng thị quỳnh hương

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 16. Thanhquang Trương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 17. ThuThuy Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  15
 18. tinhthanthang4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 19. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  440
  Đã được thích:
  302
  Điểm:
  0
 20. ve.net.vn

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 21. Vua Nhiều Chuyện

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0