1. Anh Le Dieu 1982

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  88
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  12.977
  Đã được thích:
  21.544
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  648
  Đã được thích:
  1.412
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 5. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  5.969
  Đã được thích:
  5.757
  Điểm:
  0
 6. kjp

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 7. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 8. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  204
  Điểm:
  0
 9. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  0
 10. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  1.683
  Đã được thích:
  2.434
  Điểm:
  0
 11. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 12. Đô Thị Hà Nội

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0