1. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  1.665
  Đã được thích:
  1.393
  Điểm:
  0
 2. Giang Lưu Hoàng

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 3. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  5.948
  Đã được thích:
  5.741
  Điểm:
  0
 4. nguyễn văn hiệp

   
  , Nam, from ngọc lặc
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 5. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 6. thuỳ Dương 8

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0