1. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.921
  Đã được thích:
  4.371
  Điểm:
  0
 2. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.715
  Đã được thích:
  2.607
  Điểm:
  0
 3. Dinh Dinh 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 4. Giang Lưu Hoàng

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 5. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.004
  Đã được thích:
  14.227
  Điểm:
  0
 6. maithuybn

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 7. Người vui vẽ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 8. Nguyễn Thị Bích Hồng

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 9. nguyễn văn hiệp

   
  , Nam, from ngọc lặc
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 10. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.026
  Đã được thích:
  2.381
  Điểm:
  0
 11. thuỳ Dương 8

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0