1. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.737
  Đã được thích:
  24.926
  Điểm:
  0
 2. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.048
  Đã được thích:
  2.779
  Điểm:
  0
 3. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  456
  Đã được thích:
  540
  Điểm:
  0
 4. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  9.137
  Đã được thích:
  9.474
  Điểm:
  0
 5. Kien Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 6. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  332
  Đã được thích:
  492
  Điểm:
  0
 7. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  344
  Đã được thích:
  399
  Điểm:
  0
 8. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.147
  Đã được thích:
  3.334
  Điểm:
  0
 9. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0