1. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.702
  Đã được thích:
  26.694
  Điểm:
  0
 2. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  2.783
  Điểm:
  0
 3. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  501
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 4. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  10.910
  Đã được thích:
  11.379
  Điểm:
  0
 5. Kien Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 6. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  355
  Đã được thích:
  532
  Điểm:
  0
 7. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  387
  Đã được thích:
  471
  Điểm:
  0
 8. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.342
  Đã được thích:
  3.682
  Điểm:
  0
 9. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.910
  Đã được thích:
  2.132
  Điểm:
  0