1. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.720
  Đã được thích:
  30.266
  Điểm:
  0
 2. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.075
  Đã được thích:
  2.833
  Điểm:
  0
 3. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 4. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.141
  Đã được thích:
  14.390
  Điểm:
  0
 5. Kien Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 6. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  9.426
  Đã được thích:
  19.142
  Điểm:
  0
 7. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  455
  Đã được thích:
  664
  Điểm:
  0
 8. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  546
  Đã được thích:
  612
  Điểm:
  0
 9. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  23.244
  Đã được thích:
  33.260
  Điểm:
  0
 10. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.656
  Đã được thích:
  4.231
  Điểm:
  0
 11. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.031
  Đã được thích:
  2.395
  Điểm:
  0