1. Anata Anata

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  642
  Đã được thích:
  183
  Điểm:
  27
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  16.115
  Đã được thích:
  27.485
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.057
  Đã được thích:
  2.790
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  541
  Đã được thích:
  633
  Điểm:
  0
 5. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  11.777
  Đã được thích:
  12.215
  Điểm:
  0
 6. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 7. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  398
  Đã được thích:
  586
  Điểm:
  0
 8. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  439
  Đã được thích:
  522
  Điểm:
  0
 9. Nguyễn Lý Hùng Nguyễn

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 10. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.426
  Đã được thích:
  3.851
  Điểm:
  0
 11. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.912
  Đã được thích:
  2.134
  Điểm:
  0
 12. TTV

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0