1. Anata Anata

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  614
  Đã được thích:
  175
  Điểm:
  27
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.148
  Đã được thích:
  23.876
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  975
  Đã được thích:
  2.511
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  408
  Đã được thích:
  488
  Điểm:
  0
 5. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  8.183
  Đã được thích:
  8.403
  Điểm:
  0
 6. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 7. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  420
  Điểm:
  0
 8. Nguyễn Lý Hùng Nguyễn

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 9. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.148
  Đã được thích:
  3.335
  Điểm:
  0
 10. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 11. TTV

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0