1. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.674
  Đã được thích:
  2.545
  Điểm:
  0
 2. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  663
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 3. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 4. HL Rocky-Snowy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 5. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  13.262
  Đã được thích:
  13.423
  Điểm:
  0
 6. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 7. L0πgc0πgtu

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 8. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 9. Nguyen Kinh Luan

  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 10. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 11. Nguyễn Trần Huyền My

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  251
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 12. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.941
  Đã được thích:
  2.162
  Điểm:
  0
 13. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 14. Songlam_Love

   
  , Nam, from Tp. Ho CHi Minh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 15. ThanhTV

   
  , Nam, 112, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  12
 16. Thiên Nhiên

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  343
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 17. ThuThuy Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  15
 18. Tuyet Trinh Nguyen Thi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 19. ve.net.vn

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 20. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.694
  Đã được thích:
  428
  Điểm:
  92