1. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.000
  Đã được thích:
  1.816
  Điểm:
  0
 2. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  0
 3. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  408
  Đã được thích:
  489
  Điểm:
  0
 4. HL Rocky-Snowy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 5. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  8.270
  Đã được thích:
  8.477
  Điểm:
  0
 6. L0πgc0πgtu

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 7. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 8. Nguyen Kinh Luan

  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 9. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 10. Nguyễn Trần Huyền My

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  251
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 11. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 12. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 13. Songlam_Love

   
  , Nam, from Tp. Ho CHi Minh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 14. ThanhTV

   
  , Nam, 111, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  12
 15. Thiên Nhiên

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  337
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 16. ThuThuy Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  15
 17. Tuyet Trinh Nguyen Thi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 18. ve.net.vn

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 19. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.697
  Đã được thích:
  425
  Điểm:
  92