1. Âu Vân Lâu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 2. bibong

   
  , Nữ, 34
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 3. binhjr

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 4. Ca Rot 3

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 5. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.730
  Đã được thích:
  2.642
  Điểm:
  0
 6. Chanel Le

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 7. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  418
  Đã được thích:
  361
  Điểm:
  0
 8. Jimmy Than

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 9. Kyōcō Hōseki Nikushitsu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 10. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  373
  Đã được thích:
  191
  Điểm:
  0
 11. Long Lee 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 12. Luis N

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 13. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 14. Minh Thư Đoàn

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 15. Nga Ngây Ngô

   
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 16. Nguyen Du Dao Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 17. Nguyễn Kim Son 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 18. nguyen ngoc dung 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 19. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 20. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.033
  Đã được thích:
  2.395
  Điểm:
  0
 21. Phương Đinh Hà

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 22. Thichtamtri

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 23. Tới h đi ngủ

   
  , Nam, from Undefined
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 24. Tungnguyenthanh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0