1. (='.'=) ^O^

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 2. 4444

  Bình luận / trả lời:
  1.211
  Đã được thích:
  682
  Điểm:
  0
 3. 8_chuyện_thiên_hạ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  772
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  0
 4. abc xyz

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  127
  Điểm:
  0
 5. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  3.532
  Đã được thích:
  4.454
  Điểm:
  0
 6. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.196
  Đã được thích:
  2.949
  Điểm:
  0
 7. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  733
  Đã được thích:
  1.665
  Điểm:
  0
 8. Akayoi!

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.072
  Đã được thích:
  1.723
  Điểm:
  0
 9. Alan Đi Bộ

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 10. Alexandra Wing

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.179
  Đã được thích:
  2.541
  Điểm:
  0
 11. Aloha85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 12. aloneforever

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 13. An Nam

   
  , Nam, from Cõi Ta Bà
  Bình luận / trả lời:
  675
  Đã được thích:
  364
  Điểm:
  0
 14. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an province
  Bình luận / trả lời:
  5.558
  Đã được thích:
  2.115
  Điểm:
  0
 15. Andyzhen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  206
  Điểm:
  0
 16. Anh Duc 4

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 17. Anh Tài

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.700
  Đã được thích:
  347
  Điểm:
  92
 18. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.671
  Đã được thích:
  1.133
  Điểm:
  52
 19. anh1984

   
  , 18
  Bình luận / trả lời:
  110
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  12
 20. anhanhquach

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 21. anhkobiet05

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 22. anhlucky2

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  145
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 23. anhlucky22

   
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 24. anhungrom

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  185
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 25. Apollo

   
  , Nam, 60
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 26. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  482
  Đã được thích:
  1.203
  Điểm:
  0
 27. Arale Slump

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 28. Ares vip

   
  Bình luận / trả lời:
  638
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  0
 29. Au Duong Phong

   
  , Nam, from Đồng Tháp
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  130
  Điểm:
  0
 30. Ayumi Suka

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 31. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.598
  Đã được thích:
  7.248
  Điểm:
  0
 32. Bà mẹo

   
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  17
 33. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.921
  Đã được thích:
  4.371
  Điểm:
  0
 34. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  228
  Đã được thích:
  202
  Điểm:
  0
 35. Bairiki

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 36. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.776
  Đã được thích:
  4.642
  Điểm:
  0
 37. Bán Nhà Đất Cần Mua

  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 38. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  159
  Điểm:
  0
 39. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  401
  Đã được thích:
  169
  Điểm:
  37
 40. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 41. Bánh mì thịt

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  1.449
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  37
 42. Bánh Xe

   
  Bình luận / trả lời:
  589
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  27
 43. Banshee

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 44. BaoAnh8x

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.079
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 45. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  841
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  37
 46. BaĐú BaTri

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 47. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  214
  Đã được thích:
  257
  Điểm:
  0
 48. Bé Tụn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 49. bemeo1102

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  639
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  27
 50. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  843
  Đã được thích:
  1.186
  Điểm:
  0
 51. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 52. Bestname

   
  , Nam, 117
  Bình luận / trả lời:
  376
  Đã được thích:
  508
  Điểm:
  0
 53. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  110
  Điểm:
  0
 54. Bình Trần 123

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 55. binh7415

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 56. binladen

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  249
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  0
 57. bjennguyen

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  357
  Đã được thích:
  262
  Điểm:
  0
 58. black water

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 59. BlackUFO.

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 60. blackwater

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  0
 61. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  889
  Đã được thích:
  1.374
  Điểm:
  0
 62. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  5.838
  Đã được thích:
  5.939
  Điểm:
  0
 63. BNNgy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  45
  Điểm:
  0
 64. Bồ Hóng

   
  , Nam, from Kenia
  Bình luận / trả lời:
  267
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 65. Bom Nguyên Tử

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 66. Bông Vũ

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  393
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  0
 67. bôngvụ10

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  0
 68. bosbos

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 69. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 70. Bright Nguyen

   
  , from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  783
  Đã được thích:
  526
  Điểm:
  0
 71. Bùi Hoa

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 72. BullyCS

  Bình luận / trả lời:
  999
  Đã được thích:
  1.483
  Điểm:
  0
 73. bumbum11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  169
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  0
 74. BụngBự

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 75. buôn chuyện

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.752
  Đã được thích:
  508
  Điểm:
  52
 76. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.681
  Đã được thích:
  30.178
  Điểm:
  0
 77. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 78. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 79. Cà Phê Ớt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 80. Cà Phê Sữa Đá

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 81. Cachua

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 82. calvinduong

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 83. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  980
  Đã được thích:
  1.120
  Điểm:
  0
 84. Canh Pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 85. Cashisking9x

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  573
  Đã được thích:
  171
  Điểm:
  0
 86. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.716
  Đã được thích:
  2.610
  Điểm:
  0
 87. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  421
  Đã được thích:
  418
  Điểm:
  0
 88. Chả Biết Tên Nào Cho Đẹp

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 89. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  1.061
  Đã được thích:
  1.917
  Điểm:
  0
 90. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  633
  Đã được thích:
  875
  Điểm:
  0
 91. Chau Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 92. Chém chuối

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 93. Chibibang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 94. Chích chòe 123

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 95. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.168
  Đã được thích:
  1.524
  Điểm:
  0
 96. Chim Lợn

   
  , from Kê Nhi-A
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  203
  Điểm:
  0
 97. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  663
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 98. Chính&Nghĩa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 99. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 100. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  4.498
  Đã được thích:
  11.739
  Điểm:
  0
 101. Chú Bảy™

  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 102. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.486
  Đã được thích:
  3.838
  Điểm:
  0
 103. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  324
  Đã được thích:
  243
  Điểm:
  0
 104. Chủ Tịch Xóm Nhà Lá

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 105. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  2.272
  Đã được thích:
  2.747
  Điểm:
  0
 106. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  767
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 107. Chuocchit Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 108. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  234
  Đã được thích:
  318
  Điểm:
  0
 109. cnn

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  12
 110. Cô 8 thời @

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 111. Cô Tiên Hút Cần

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  0
 112. coimongne

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 113. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.198
  Đã được thích:
  1.844
  Điểm:
  0
 114. Con đen

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 115. Công Quốc

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 116. Cornish rex

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 117. cowboy

   
  , Nam, from ko xác định
  Bình luận / trả lời:
  187
  Đã được thích:
  300
  Điểm:
  0
 118. crime

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 119. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.236
  Đã được thích:
  4.715
  Điểm:
  0
 120. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 121. Cũng Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 122. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.075
  Đã được thích:
  2.833
  Điểm:
  0
 123. Cuồng BCT

  Bình luận / trả lời:
  600
  Đã được thích:
  872
  Điểm:
  0
 124. Cuong Phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 125. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  852
  Đã được thích:
  1.461
  Điểm:
  0
 126. Dai Bach

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  0
 127. Dam Nguyenvan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  148
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 128. damynghe35nb

  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 129. dangminhthinh

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 130. DangViet

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 131. dao duy tung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 132. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  120
  Đã được thích:
  115
  Điểm:
  0
 133. dayhocnauanonline

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 134. DCTNguyen

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  754
  Đã được thích:
  166
  Điểm:
  27
 135. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 136. Derco

   
  , 38
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 137. Destiny

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  201
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  17
 138. Devas Nguyễn

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  10
 139. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 140. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.807
  Đã được thích:
  504
  Điểm:
  92
 141. Dinh Nhon Ngo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 142. Doan Hung Pomelo

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 143. doanbattery

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 144. Doilangbac

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  256
  Đã được thích:
  585
  Điểm:
  0
 145. Dong Thanh Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 146. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.935
  Đã được thích:
  516
  Điểm:
  37
 147. Duc Cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 148. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  433
  Đã được thích:
  501
  Điểm:
  0
 149. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  361
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 150. dung kim 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  132
  Điểm:
  0
 151. Dung Lưu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 152. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.908
  Đã được thích:
  2.290
  Điểm:
  0
 153. dungsonghan

  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 154. Dương Khoa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  135
  Đã được thích:
  263
  Điểm:
  0
 155. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  510
  Đã được thích:
  467
  Điểm:
  0
 156. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 157. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.938
  Đã được thích:
  2.590
  Điểm:
  17
 158. Duongphan84

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  428
  Đã được thích:
  472
  Điểm:
  0
 159. DuyHB

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  0
 160. Duyhuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 161. Dvt_tp

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 162. Eden

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 163. Empty AkaShin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 164. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 165. eurocook

   
  , Nam, from HÀ Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 166. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.266
  Đã được thích:
  2.174
  Điểm:
  0
 167. Fiora

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  10
 168. Frizzy

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  27
 169. Gã cô độc

   
  Bình luận / trả lời:
  588
  Đã được thích:
  489
  Điểm:
  0
 170. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 171. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  1.180
  Đã được thích:
  3.255
  Điểm:
  0
 172. Gaconlonton

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.488
  Đã được thích:
  736
  Điểm:
  92
 173. gammaman

   
  , Nam, 66
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 174. Gàn Đồ

   
  Bình luận / trả lời:
  219
  Đã được thích:
  115
  Điểm:
  0
 175. Gấu Lắc

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 176. gấu tuyết

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  282
  Đã được thích:
  499
  Điểm:
  0
 177. GB Thiện Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 178. Gi Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 179. Già làng Bru

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 180. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  478
  Đã được thích:
  773
  Điểm:
  0
 181. giangth2007

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 182. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.544
  Đã được thích:
  291
  Điểm:
  37
 183. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  124
  Điểm:
  0
 184. GreenLantern

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 185. gullit

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 186. H&N

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 187. Ha le Thi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  276
  Đã được thích:
  866
  Điểm:
  0
 188. Ha Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 189. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  573
  Đã được thích:
  1.040
  Điểm:
  0
 190. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 191. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  260
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 192. Hachto

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 193. Hai Le 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  111
  Điểm:
  0
 194. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  0
 195. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  163
  Đã được thích:
  164
  Điểm:
  0
 196. hailinhflp

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 197. HaiLúa69

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 198. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.200
  Đã được thích:
  1.566
  Điểm:
  0
 199. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  2.198
  Đã được thích:
  1.856
  Điểm:
  0
 200. Hạnh Phúc 1904

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 201. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  417
  Đã được thích:
  358
  Điểm:
  0
 202. hanoiact design

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 203. Hatheduong

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 204. Hậu duệ Mặt trời

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  0
 205. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.672
  Đã được thích:
  3.494
  Điểm:
  0
 206. Hầu Vương

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  146
  Điểm:
  0
 207. Heniken2014

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 208. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.434
  Đã được thích:
  6.272
  Điểm:
  0
 209. Hi-Tech

   
  , Nữ, 19
  Bình luận / trả lời:
  1.277
  Đã được thích:
  281
  Điểm:
  52
 210. HieuHo101

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  352
  Điểm:
  0
 211. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 212. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 213. Họa Nguyễn Đức 2

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.845
  Đã được thích:
  4.194
  Điểm:
  0
 214. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.368
  Đã được thích:
  4.310
  Điểm:
  0
 215. Hoa Tuyết

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  27
 216. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  289
  Đã được thích:
  395
  Điểm:
  0
 217. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 218. Hoàng Hiếu 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 219. Hoang Hung ***

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  265
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  10
 220. hoang ke

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 221. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 222. Hoàng Tâm 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 223. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  337
  Đã được thích:
  543
  Điểm:
  0
 224. hoa_vo_khuyet

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 225. Hobao Truongmaugiao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 226. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 227. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.570
  Đã được thích:
  504
  Điểm:
  72
 228. Hong My

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 229. hongky

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  231
  Đã được thích:
  294
  Điểm:
  0
 230. Hongmi

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 231. hophuong

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 232. host

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  383
  Đã được thích:
  541
  Điểm:
  0
 233. hscc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  12
 234. htpcty

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  359
  Đã được thích:
  766
  Điểm:
  0
 235. hú hí hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 236. Hứa Sở

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 237. Hugo_Trần

   
  , Nam, from Xì phố
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 238. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  255
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  17
 239. Hung Anh 3

   
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 240. Hung Hoang 8

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 241. HUNG MINH 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 242. Hung Nguyen 66

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  86
  Điểm:
  0
 243. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  509
  Điểm:
  0
 244. Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.980
  Đã được thích:
  910
  Điểm:
  37
 245. Hương Soan

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 246. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  816
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 247. Hữu Lộc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  656
  Điểm:
  0
 248. Huxili Luc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 249. Huy Hải

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 250. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  981
  Đã được thích:
  757
  Điểm:
  0
 251. Huy Nguyen 41

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  110
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 252. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.034
  Đã được thích:
  14.252
  Điểm:
  0
 253. Huynh Nhat 1

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 254. HuyTrung Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 255. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  365
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 256. Huỳnh Cường

   
  , Nam, from Long Xuyên
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 257. Hy Vọng 007

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 258. Hyo Yeon

   
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 259. ibrand

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  276
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 260. In.Giá.Rẻ Vũng Tàu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 261. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  1.434
  Đã được thích:
  3.444
  Điểm:
  0
 262. Jhon Chen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 263. Jim Holan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  0
 264. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 265. jin kazen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 266. JK Wong

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 267. Judge

  Bình luận / trả lời:
  3.074
  Đã được thích:
  2.092
  Điểm:
  0
 268. JunYu Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 269. ka kaka

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 270. kai231

   
  , Nam, from Hồ chí minh
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 271. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  845
  Đã được thích:
  672
  Điểm:
  0
 272. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  413
  Đã được thích:
  432
  Điểm:
  0
 273. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 274. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.713
  Đã được thích:
  387
  Điểm:
  37
 275. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  105
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  0
 276. Ken88

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  103
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 277. Kenny Nguyen 5

   
  Bình luận / trả lời:
  603
  Đã được thích:
  1.262
  Điểm:
  0
 278. Kep

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 279. Kevin Vule

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 280. Khánh Linh

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.172
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  37
 281. Khanh Trúc

   
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 282. Khoa HA Ngoc Huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 283. Khoa Nguyen 17

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 284. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 285. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  10
 286. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  400
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 287. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.194
  Đã được thích:
  781
  Điểm:
  0
 288. khoithuocdoicho

   
  , Nam, from Tuyệt tình cốc
  Bình luận / trả lời:
  290
  Đã được thích:
  181
  Điểm:
  0
 289. kien quoc

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  0
 290. kiep do den

   
  , 6
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 291. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 292. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 293. kukingkong

   
  , 106
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 294. kutun

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  109
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  0
 295. KyoshiroDK

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  0
 296. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  186
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  0
 297. Lã bất Vu

   
  , 44
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 298. Lâm Tiên Sinh

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  685
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  27
 299. Lam1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 300. lambanggia

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 301. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  918
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  27
 302. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.991
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 303. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  373
  Đã được thích:
  191
  Điểm:
  0
 304. langthang1981

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  147
  Đã được thích:
  314
  Điểm:
  0
 305. Lão Đại BĐS

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  133
  Điểm:
  0
 306. laovu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 307. laptopcamau

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 308. laso

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 309. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  689
  Đã được thích:
  166
  Điểm:
  27
 310. Lê Duy Cường

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 311. Lê Khánh 01

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 312. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  546
  Đã được thích:
  574
  Điểm:
  0
 313. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  569
  Đã được thích:
  587
  Điểm:
  0
 314. Lê Sang

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  203
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  12
 315. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.834
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  27
 316. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.429
  Đã được thích:
  3.836
  Điểm:
  0
 317. leo pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 318. letam86vn

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 319. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  90
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 320. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.510
  Đã được thích:
  616
  Điểm:
  92
 321. Linh Hương

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.565
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  52
 322. Linh Truong 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 323. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 324. Linhhan

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.916
  Đã được thích:
  387
  Điểm:
  72
 325. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  587
  Đã được thích:
  2.012
  Điểm:
  0
 326. Lipton Tea

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.138
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  27
 327. Lisa Pham 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 328. Liz

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 329. Loan Bui Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 330. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.575
  Đã được thích:
  3.500
  Điểm:
  0
 331. Loc Dao Huu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 332. Lời Thật Mất Lòng

   
  , Nữ, from Siem Reap
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 333. loncocahetnuoc

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 334. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  92
 335. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.398
  Đã được thích:
  766
  Điểm:
  122
 336. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.672
  Đã được thích:
  3.068
  Điểm:
  0
 337. Long TB

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.246
  Đã được thích:
  1.559
  Điểm:
  0
 338. Lord Xingling

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  1.153
  Đã được thích:
  1.923
  Điểm:
  0
 339. lordzedo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 340. Lovely

   
  , Nữ, 42
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 341. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  9.361
  Đã được thích:
  19.030
  Điểm:
  0
 342. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  309
  Đã được thích:
  239
  Điểm:
  0
 343. ls.tranhoangan

  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 344. lucbinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  251
  Đã được thích:
  327
  Điểm:
  0
 345. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 346. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 347. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  0
 348. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  4.372
  Đã được thích:
  6.335
  Điểm:
  0
 349. Mai Cherry

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 350. Mai Hương2402

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  343
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  27
 351. Mai Mike

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 352. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 353. Măng Cụt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 354. manh Le 18

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 355. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.857
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  27
 356. Map Pham

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 357. MẬP Ù

   
  Bình luận / trả lời:
  905
  Đã được thích:
  814
  Điểm:
  0
 358. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  183
  Đã được thích:
  256
  Điểm:
  0
 359. MaxOne

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  296
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 360. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 18
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 361. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  194
  Đã được thích:
  215
  Điểm:
  0
 362. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 363. Mẹ Bi

   
  , Nữ, 32
  Bình luận / trả lời:
  506
  Đã được thích:
  119
  Điểm:
  37
 364. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  479
  Đã được thích:
  757
  Điểm:
  0
 365. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  730
  Đã được thích:
  944
  Điểm:
  0
 366. Mèo Đi Hia

   
  , Nam, from Tp Hòa Bình
  Bình luận / trả lời:
  687
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  27
 367. MeoBeoVoDoi

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  131
  Điểm:
  0
 368. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.384
  Đã được thích:
  1.559
  Điểm:
  0
 369. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 370. Mi Sa 2

  Bình luận / trả lời:
  2.593
  Đã được thích:
  3.316
  Điểm:
  0
 371. Mike Titan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 372. Ming Ming

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 373. Minh Diệu 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 374. Minh Le 8

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  87
  Điểm:
  0
 375. Minh Minh 8

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 376. Minh Nguyen Hoang 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  317
  Đã được thích:
  314
  Điểm:
  0
 377. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.568
  Đã được thích:
  452
  Điểm:
  52
 378. Mitu

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 379. miu1502

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 380. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.572
  Đã được thích:
  879
  Điểm:
  92
 381. Mộng Điệp Điệp

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 382. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.634
  Đã được thích:
  6.023
  Điểm:
  0
 383. mountain90

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 384. Mr Leo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 385. Mr Ngô Tấn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 386. Mr.blackcatmoon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  81
  Điểm:
  0
 387. mr.huy.sg

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 388. Mr.Plat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.657
  Đã được thích:
  1.205
  Điểm:
  10
 389. MrBonChen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 390. MrBoomba

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 391. MrChau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 392. MrK

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  288
  Đã được thích:
  431
  Điểm:
  0
 393. MrNoName

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  168
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 394. MrTrinh

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 395. Mrvanhc

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  186
  Đã được thích:
  196
  Điểm:
  0
 396. msleora

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  282
  Đã được thích:
  371
  Điểm:
  0
 397. Mtp St

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 398. mtung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  411
  Đã được thích:
  772
  Điểm:
  0
 399. MU FC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  755
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  52
 400. my minh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 401. n-phuong

   
  Bình luận / trả lời:
  709
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 402. namct

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.988
  Đã được thích:
  378
  Điểm:
  72
 403. NamKha

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 404. namnhatrang

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  12
 405. Nào Cùng Kết nối

   
  , Nam, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  543
  Đã được thích:
  204
  Điểm:
  0
 406. NCVN

   
  , Nam, 17
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  0
 407. ncxn

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 408. ndkhoa

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 409. Ném Đá Hội Nghị

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 410. Net Home Furniture

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  202
  Đã được thích:
  233
  Điểm:
  0
 411. newfeed24h.com

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 412. Ng Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 413. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.455
  Đã được thích:
  1.107
  Điểm:
  0
 414. Ngao Du

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 415. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  193
  Điểm:
  0
 416. ngayxuadalat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  129
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 417. NGHIA NGUYEN 85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  430
  Đã được thích:
  295
  Điểm:
  0
 418. Nghia Viet Nghia

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  0
 419. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 420. Ngo hanh

   
  , Nữ, from Houston
  Bình luận / trả lời:
  604
  Đã được thích:
  985
  Điểm:
  0
 421. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  1.221
  Đã được thích:
  1.911
  Điểm:
  0
 422. Ngo Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  114
  Điểm:
  0
 423. Ngố Rừng 2

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 424. Ngọc Anh 04

   
  Bình luận / trả lời:
  223
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  17
 425. ngoc son 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 426. Ngoc Tran Hong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 427. Ngọc Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 428. Ngọc tú 87

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 429. Ngocha123

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.584
  Đã được thích:
  410
  Điểm:
  52
 430. ngược đời

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.200
  Đã được thích:
  433
  Điểm:
  52
 431. Người ẩn dzật

   
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 432. Người lạ mặt

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.279
  Đã được thích:
  373
  Điểm:
  0
 433. NgườiHậuGiang

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  193
  Đã được thích:
  322
  Điểm:
  0
 434. Nguyen Cuong 18

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 435. Nguyen Duy 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 436. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  476
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 437. Nguyễn Huỳnh Nhã Ý

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  348
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 438. Nguyễn Khắc Hòa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 439. Nguyên Khang0701

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 440. nguyen thanh 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  615
  Đã được thích:
  318
  Điểm:
  27
 441. Nguyễn Thành Trung

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  2.915
  Đã được thích:
  572
  Điểm:
  92
 442. Nguyễn Thị Giáng Mi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 443. Nguyen Thu Hoa

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 444. nguyen tien Duc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 445. Nguyễn Trường Sơn

   
  , Nam, 35, from Da Nang, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 446. Nguyen Van Hung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  201
  Điểm:
  0
 447. Nguyễn Xuân Hải 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 448. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  4.365
  Đã được thích:
  7.803
  Điểm:
  0
 449. Nguyễn Đình Tuấn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 450. nguyenhuythanhkts

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 451. nguyenminhluat

   
  , Nam, from Quảng Châu
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 452. nguyenpr089

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  311
  Đã được thích:
  261
  Điểm:
  0
 453. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.313
  Đã được thích:
  2.714
  Điểm:
  0
 454. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.833
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  27
 455. Nhậm Đình Đình

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 456. Nhân Trần 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 457. nhan tran 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 458. Nhân Đạo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 459. nhat nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  127
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 460. Nhất Thiên

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 461. nhatanh000

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 462. nhc_hsc

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.063
  Đã được thích:
  1.106
  Điểm:
  0
 463. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 464. NhocXìTeen

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  879
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  27
 465. nissangtr

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 466. nmc

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 467. nneo

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 468. No money

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  552
  Đã được thích:
  378
  Điểm:
  0
 469. Nobita

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  967
  Đã được thích:
  272
  Điểm:
  52
 470. nông dân22

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  422
  Đã được thích:
  980
  Điểm:
  0
 471. Nông Lão

   
  , Nam, from gia lai
  Bình luận / trả lời:
  145
  Đã được thích:
  294
  Điểm:
  0
 472. Nongdan Nguoi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 473. nowmemay

   
  , 45
  Bình luận / trả lời:
  219
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 474. NTH

   
  Bình luận / trả lời:
  599
  Đã được thích:
  514
  Điểm:
  0
 475. NuiNai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 476. Nước khoáng tinh khiết

   
  , 32
  Bình luận / trả lời:
  705
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  27
 477. Nước Mắm PQ

   
  Bình luận / trả lời:
  781
  Đã được thích:
  1.407
  Điểm:
  0
 478. Obelin

  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 479. Ốc Cà Na

   
  , Nữ, from Tổ cúc cu
  Bình luận / trả lời:
  713
  Đã được thích:
  1.636
  Điểm:
  0
 480. Ốc hương***

   
  , Nữ, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 481. ohyeah69

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  257
  Điểm:
  0
 482. ối zời ơi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.008
  Đã được thích:
  259
  Điểm:
  37
 483. ồn ào

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.057
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  52
 484. onemot2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  144
  Đã được thích:
  119
  Điểm:
  12
 485. onenode

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 486. Ông Nam Mô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  164
  Đã được thích:
  145
  Điểm:
  0
 487. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  7.319
  Đã được thích:
  11.609
  Điểm:
  0
 488. PADI

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  135
  Điểm:
  0
 489. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  4.025
  Đã được thích:
  1.070
  Điểm:
  92
 490. Patrick TP

   
  , Nam, 7
  Bình luận / trả lời:
  168
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 491. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.146
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  37
 492. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  23.179
  Đã được thích:
  33.118
  Điểm:
  0
 493. ph212

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 494. Pham Ha

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 495. PhamLinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 496. phamtanan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.079
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  0
 497. PHAN PHÚC 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 498. phanthanhchanh

   
  , Nam, 64
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 499. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.638
  Đã được thích:
  4.193
  Điểm:
  0
 500. Phát Hồ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  210
  Đã được thích:
  297
  Điểm:
  0
 501. phongluuonline

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 502. phu dang

   
  Bình luận / trả lời:
  1.000
  Đã được thích:
  1.857
  Điểm:
  0
 503. Phù Thủy Sợ Ma

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 504. Phuc An

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 505. Phuoc Nguyen 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 506. Phuong Do 80

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 507. phuong tran 14

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 508. Plnb

   
  , 24
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  119
  Điểm:
  0
 509. pqh.acc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  87
  Điểm:
  0
 510. Priscilla

  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 511. PTD

   
  Bình luận / trả lời:
  147
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 512. ptl2810

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 513. PTTech

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.881
  Đã được thích:
  325
  Điểm:
  72
 514. Puka hấp

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.224
  Đã được thích:
  419
  Điểm:
  0
 515. QT28

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 516. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  405
  Đã được thích:
  183
  Điểm:
  0
 517. Quái Thú Thần Kỳ

   
  Bình luận / trả lời:
  453
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 518. Quân Lê 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  120
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  0
 519. Quán Nướng Lẩu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 520. Quang Anh SV

  Bình luận / trả lời:
  1.341
  Đã được thích:
  308
  Điểm:
  27
 521. Quang Nguyen 31

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 522. Quang Tiến

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  88
  Điểm:
  0
 523. quangdat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.407
  Đã được thích:
  1.090
  Điểm:
  72
 524. QuangLe79

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 525. Quốc Anh 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 526. Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.388
  Đã được thích:
  1.155
  Điểm:
  122
 527. Quốc Nguyễn Trí

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 528. QUOC XOI

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  268
  Đã được thích:
  180
  Điểm:
  0
 529. QuocKhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  684
  Đã được thích:
  636
  Điểm:
  0
 530. quocsacthienhuong

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 531. Quỷ Nhỏ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  612
  Đã được thích:
  286
  Điểm:
  0
 532. Quyến béo đẹp trai_na

   
  , Nam, from Xứ hoan châu
  Bình luận / trả lời:
  463
  Đã được thích:
  154
  Điểm:
  0
 533. Quyết Phạm

   
  Bình luận / trả lời:
  1.399
  Đã được thích:
  296
  Điểm:
  27
 534. Quynh Anh Hv

   
  , Nữ, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  12
 535. Quỳnh Chi

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  500
  Đã được thích:
  142
  Điểm:
  27
 536. Rắn Vàng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 537. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  271
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  37
 538. Register

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.142
  Đã được thích:
  1.527
  Điểm:
  0
 539. Rio

   
  , Nam, from Brazil
  Bình luận / trả lời:
  855
  Đã được thích:
  1.336
  Điểm:
  0
 540. Rongden HN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  674
  Đã được thích:
  817
  Điểm:
  0
 541. Rorschach

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 542. rotori

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.830
  Đã được thích:
  1.804
  Điểm:
  0
 543. Royalcare

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 544. sacredkeep

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 545. Saigonam

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  708
  Đã được thích:
  1.554
  Điểm:
  0
 546. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.767
  Đã được thích:
  1.136
  Điểm:
  12
 547. saostar.vn

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 548. Sầu Đời Vô Cảm

  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 549. sâubit

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.156
  Đã được thích:
  353
  Điểm:
  52
 550. seven7

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.562
  Đã được thích:
  534
  Điểm:
  52
 551. sgk179

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 552. Siêu Nhân Đu Dây Điện

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 553. sjcbank

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  149
  Đã được thích:
  95
  Điểm:
  17
 554. Sky Sky 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 555. Soda

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 556. sokhanhcali

   
  , Nam, from California-USA
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  1.043
  Điểm:
  27
 557. Son Lang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  103
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 558. sơn nguyễn 45

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 559. Sống lặng

   
  Bình luận / trả lời:
  277
  Đã được thích:
  96
  Điểm:
  37
 560. Sơri

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 561. sownlee

   
  , Nam, from Rèm cửa
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 562. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  2.222
  Đã được thích:
  2.012
  Điểm:
  0
 563. steel134

   
  , Nam, 92
  Bình luận / trả lời:
  150
  Đã được thích:
  213
  Điểm:
  0
 564. stn0795

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 565. Sua

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 566. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 567. Sukanice

   
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 568. Sun Na

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 569. Sửu Thân Thân Sửu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 570. T Ngọc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 571. Tài át rô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 572. Tam Ho

   
  Bình luận / trả lời:
  628
  Đã được thích:
  407
  Điểm:
  0
 573. Tâm tư VCL

   
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 574. tammao

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  294
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  12
 575. TAN PHAM

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 576. Tào Lao.

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  157
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  0
 577. TAT

   
  , from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.791
  Đã được thích:
  3.350
  Điểm:
  0
 578. Tàu ngầm U-571

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 579. tay rau muong

   
  , Nam, 49
  Bình luận / trả lời:
  196
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 580. tb76dl93

   
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 581. TDC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 582. Teamo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3.137
  Đã được thích:
  4.845
  Điểm:
  0
 583. Teddy Cheung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 584. Tến Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 585. Tèo Flash

   
  , Nam, from TPHCM
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 586. terrytan

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 587. têtamthua

   
  , Nam, from somewhere
  Bình luận / trả lời:
  2.096
  Đã được thích:
  2.338
  Điểm:
  0
 588. tete

   
  , Nam, 56
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 589. tgghoangvu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  790
  Đã được thích:
  1.180
  Điểm:
  0
 590. Thả Thính

   
  , Nữ, from Hai Phong
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 591. Thằng hói Đẹp trai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 592. Thang Vy

   
  , Nam, from Solar System
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 593. Thánh Ăn Tạp

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 594. Thanh Cuong Nguyen

   
  Bình luận / trả lời:
  386
  Đã được thích:
  326
  Điểm:
  0
 595. Thanh Hồ Thanh

   
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 596. Thanh Minh 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 597. Thanh Pham 20

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 598. Thành Điếc

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 599. thanhabz

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  296
  Điểm:
  0
 600. thanhchem

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  340
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 601. thanhminhnguyenvn

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  87
  Điểm:
  0
 602. thanhnhung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 603. Thanhp

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  244
  Đã được thích:
  553
  Điểm:
  0
 604. Thao Nguyen 30

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 605. thaoduocdatviet

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 606. thaont

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 607. thật khó hỉu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 608. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  472
  Đã được thích:
  558
  Điểm:
  0
 609. thấy sao nói vậy

   
  , 41
  Bình luận / trả lời:
  4.284
  Đã được thích:
  5.604
  Điểm:
  0
 610. Thế Anh

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  1.449
  Đã được thích:
  243
  Điểm:
  27
 611. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  198
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 612. TheDat Duong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 613. thenam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 614. Thị Nở

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.168
  Đã được thích:
  170
  Điểm:
  52
 615. Thi Tang

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 616. Thị Thị

   
  , Nữ, from Hoi An City
  Bình luận / trả lời:
  138
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 617. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  191
  Đã được thích:
  234
  Điểm:
  0
 618. Thiên Phú Nguyễn Hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 619. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  87
  Điểm:
  0
 620. thỏ cụt tai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.714
  Đã được thích:
  827
  Điểm:
  0
 621. Thợ IT

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  27
 622. Thỏ Nhóc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  167
  Đã được thích:
  169
  Điểm:
  0
 623. Thong Lu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 624. THS

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 625. thuan namtien

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 626. Thực Tế

   
  Bình luận / trả lời:
  278
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 627. Thuephongtro.com

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  777
  Đã được thích:
  1.678
  Điểm:
  0
 628. Thuong Khu

   
  , Nam, from hanoi
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 629. Thuongthuongdan

   
  , 38
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 630. Tiên Nguyễn 14

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 631. Tien Nguyen 29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 632. Tien Nguyen Mtl

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  679
  Đã được thích:
  887
  Điểm:
  0
 633. Tien Sinh Luc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  150
  Đã được thích:
  102
  Điểm:
  0
 634. Tieu Hoa Vien

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 635. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122
 636. Tiều Phu

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 637. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.759
  Đã được thích:
  2.754
  Điểm:
  0
 638. tieuthuhanny90

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  469
  Đã được thích:
  702
  Điểm:
  0
 639. Tiger V Jimmy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 640. timegold

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 641. Tina Pham 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  181
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 642. tinhthanthang4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 643. tiwenger

   
  , Nam, from quận thủ đức
  Bình luận / trả lời:
  682
  Đã được thích:
  262
  Điểm:
  27
 644. toilatoiday

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 645. tomcangxanh

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.296
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  0
 646. Tony Do 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  705
  Đã được thích:
  643
  Điểm:
  0
 647. Toquoclamnguy84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 648. TorL

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  494
  Đã được thích:
  495
  Điểm:
  0
 649. trai _làng

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 650. Trần Anh

   
  , Nam, from Tp. Vinh
  Bình luận / trả lời:
  1.346
  Đã được thích:
  260
  Điểm:
  72
 651. Trần Công Phước

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 652. Tran Dat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.464
  Đã được thích:
  1.309
  Điểm:
  0
 653. trần minh cẩm Trần

   
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 654. trần ngọc quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 655. Tran Nhung 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 656. Trần Quạt

   
  Bình luận / trả lời:
  229
  Đã được thích:
  510
  Điểm:
  0
 657. Trần Quạt 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 658. Tran quy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 659. tran vinh

   
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  0
 660. Trần Đạt

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 661. tranduong

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 662. Trangairi2505

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  321
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 663. trang_tigon

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 664. TrầnHoàng

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  437
  Đã được thích:
  749
  Điểm:
  0
 665. TranHuuLuan

  Bình luận / trả lời:
  387
  Đã được thích:
  545
  Điểm:
  0
 666. trankhoa2601

   
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 667. Travis Do

   
  , Nam, from USA
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  10
 668. trinh611

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  316
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  0
 669. troller

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.728
  Đã được thích:
  289
  Điểm:
  72
 670. Trong Hung Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 671. Trùm Sò

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  843
  Đã được thích:
  153
  Điểm:
  37
 672. trung doquang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  415
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 673. Trung Nguyễn 7183

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 674. TRUNG NGUYEN NHU

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 675. Trung*Nguyen

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  187
  Đã được thích:
  187
  Điểm:
  0
 676. Truong Dao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 677. truong nguyenvan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 678. Trương Quang Quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 679. trương vô kị

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  135
  Điểm:
  0
 680. Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  6.763
  Đã được thích:
  12.177
  Điểm:
  0
 681. Tư Mã Bất Bình TC

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 682. Tuấn Anh Ngô 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 683. Tuấn Duy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  805
  Đã được thích:
  331
  Điểm:
  0
 684. Tuan Ha Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  979
  Đã được thích:
  232
  Điểm:
  52
 685. Tuan Tay 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 686. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  440
  Đã được thích:
  302
  Điểm:
  0
 687. Tuan Vu 11

   
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 688. TUAN_VU

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  124
  Điểm:
  0
 689. Tùng Chùa

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.531
  Đã được thích:
  222
  Điểm:
  37
 690. Tung den

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  1.387
  Đã được thích:
  372
  Điểm:
  52
 691. Tung Nguyen 27

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 692. Tùng Thạch

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.354
  Đã được thích:
  221
  Điểm:
  72
 693. Tùng Vẩu

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 694. Tungphuong Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 695. Tường Vy Trắng

   
  , Nữ, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 696. Ty phu My

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  749
  Đã được thích:
  1.040
  Điểm:
  0
 697. ty8x

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  291
  Đã được thích:
  359
  Điểm:
  0
 698. tysen nguyen

   
  , Nam, 60
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 699. Văm Cương

   
  , Nam, from Quế Phong
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 700. van Dug

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 701. văn phạm huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 702. Van Truc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  0
 703. van tung Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  570
  Đã được thích:
  1.302
  Điểm:
  0
 704. VânPhong

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  86
  Điểm:
  0
 705. VC2008

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 706. Vê Thoọc

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  767
  Đã được thích:
  590
  Điểm:
  0
 707. vì sao cô đơn

   
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  199
  Điểm:
  0
 708. Vi the he sau

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 709. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.249
  Đã được thích:
  1.265
  Điểm:
  0
 710. victornhut

  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 711. Viên kẹo cay

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.441
  Đã được thích:
  421
  Điểm:
  52
 712. Việt Hoàng Đào

   
  , Nam, from Nơi cư ngụ.
  Bình luận / trả lời:
  716
  Đã được thích:
  629
  Điểm:
  0
 713. Viet kieu uc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  217
  Đã được thích:
  142
  Điểm:
  0
 714. Việt Nam Đoàn Tân

   
  , Nam, from Vùng đất hứa
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 715. viethung

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 716. vih.qn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  967
  Đã được thích:
  107
  Điểm:
  0
 717. Vin@golD

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.015
  Đã được thích:
  1.368
  Điểm:
  0
 718. ViNa Tèo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 719. Vinacontrol

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 720. VinhDL

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  442
  Đã được thích:
  329
  Điểm:
  0
 721. Vissan

   
  , 81
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  687
  Điểm:
  0
 722. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  12
 723. vnviettran

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 724. Vnzing

   
  , Nam, from Bình định
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 725. Volodia

   
  Bình luận / trả lời:
  383
  Đã được thích:
  747
  Điểm:
  0
 726. VôMinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 727. Vonlai Magazine

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 728. Vũ Anh Tuấn Licons

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 729. Vũ Cường1102

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 730. Vũ Hầu

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 731. Vu Pham Tan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 732. Vũ Thành Công

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.355
  Đã được thích:
  363
  Điểm:
  37
 733. vua mèo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  214
  Đã được thích:
  284
  Điểm:
  0
 734. Vucong Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 735. Vương Tử

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  10
 736. vuqangcz2

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 737. vxtchelsea

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 738. whynot

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 739. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.710
  Đã được thích:
  433
  Điểm:
  92
 740. Winter Wind

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.755
  Đã được thích:
  829
  Điểm:
  37
 741. Xã Xệ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  575
  Đã được thích:
  1.632
  Điểm:
  0
 742. Xabong

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.805
  Đã được thích:
  253
  Điểm:
  0
 743. xe ủi đất

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 744. xẹc xi lây đi

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  759
  Đã được thích:
  162
  Điểm:
  37
 745. xôn xao

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.137
  Đã được thích:
  316
  Điểm:
  52
 746. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2.423
  Đã được thích:
  396
  Điểm:
  37
 747. X_Knight

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  634
  Đã được thích:
  427
  Điểm:
  0
 748. yahooooo

   
  Bình luận / trả lời:
  1.918
  Đã được thích:
  393
  Điểm:
  37
 749. Yêu chính nghĩa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.478
  Đã được thích:
  1.893
  Điểm:
  0
 750. Yoona

   
  Bình luận / trả lời:
  439
  Đã được thích:
  210
  Điểm:
  52
 751. zaingon

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 752. Zenkin

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.258
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  15
 753. Zune Capcom

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 754. zzzmrsunzzz

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  153
  Điểm:
  0
 755. Đặng Hảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 756. Đào Lý Tưởng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  390
  Đã được thích:
  222
  Điểm:
  10
 757. Đào Thắng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.466
  Đã được thích:
  311
  Điểm:
  72
 758. Đào Thị

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  2.014
  Đã được thích:
  640
  Điểm:
  92
 759. Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  740
  Đã được thích:
  926
  Điểm:
  0
 760. Đinh Thế Bảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 761. Đỗ Quỳnh

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.073
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  52
 762. Đức Hùng

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  911
  Đã được thích:
  357
  Điểm:
  37
 763. Đức Huy 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 764. Đức Minh Dương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5.476
  Đã được thích:
  4.907
  Điểm:
  0
 765. привет

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  670
  Đã được thích:
  552
  Điểm:
  0