1. (='.'=) ^O^

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 2. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  924
  Đã được thích:
  828
  Điểm:
  0
 3. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.472
  Đã được thích:
  1.725
  Điểm:
  0
 4. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  723
  Đã được thích:
  1.618
  Điểm:
  0
 5. Alan Đi Bộ

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 6. Alexandra Wing

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.183
  Đã được thích:
  2.546
  Điểm:
  0
 7. aloneforever

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 8. An Nam

   
  , Nam, from Cõi Ta Bà
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  0
 9. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  3.686
  Đã được thích:
  1.311
  Điểm:
  0
 10. Andyzhen

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  86
  Điểm:
  0
 11. Anh Duc 4

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 12. Anh Tài

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.673
  Đã được thích:
  347
  Điểm:
  92
 13. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.452
  Đã được thích:
  1.073
  Điểm:
  52
 14. anh1984

   
  , 17
  Bình luận / trả lời:
  86
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  12
 15. anhanhquach

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 16. anhkobiet05

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 17. anhlucky2

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  0
 18. anhlucky22

   
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 19. anhungrom

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 20. Apollo

   
  , Nam, 59
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 21. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  819
  Điểm:
  0
 22. Arale Slump

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 23. Ares vip

   
  Bình luận / trả lời:
  638
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  0
 24. Au Duong Phong

   
  , Nam, from Đồng Tháp
  Bình luận / trả lời:
  86
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 25. Ayumi Suka

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 26. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.695
  Đã được thích:
  4.973
  Điểm:
  0
 27. Bà mẹo

   
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  17
 28. Back2U

   
  , 19
  Bình luận / trả lời:
  1.669
  Đã được thích:
  3.891
  Điểm:
  0
 29. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 30. Bairiki

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 31. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.432
  Đã được thích:
  2.658
  Điểm:
  0
 32. Bán Nhà Đất Cần Mua

  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 33. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  115
  Đã được thích:
  114
  Điểm:
  0
 34. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  376
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  37
 35. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 36. Bánh mì thịt

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  1.302
  Đã được thích:
  221
  Điểm:
  37
 37. Bánh Xe

   
  Bình luận / trả lời:
  517
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  27
 38. Banshee

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 39. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  650
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  37
 40. BaĐú BaTri

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 41. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  119
  Điểm:
  0
 42. Bé Tụn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 43. bemeo1102

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  518
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  27
 44. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  696
  Đã được thích:
  906
  Điểm:
  0
 45. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  228
  Đã được thích:
  616
  Điểm:
  0
 46. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 47. Bình Trần 123

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 48. binh7415

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 49. binladen

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  249
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  0
 50. bjennguyen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  180
  Điểm:
  0
 51. black water

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 52. BlackUFO.

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 53. blackwater

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 54. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  343
  Đã được thích:
  413
  Điểm:
  0
 55. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  3.303
  Đã được thích:
  3.287
  Điểm:
  0
 56. Bồ Hóng

   
  , Nam, from Kenia
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  206
  Điểm:
  0
 57. Bom Nguyên Tử

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 58. Bông Vũ

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  261
  Đã được thích:
  331
  Điểm:
  0
 59. bôngvụ10

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  0
 60. bosbos

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 61. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 62. Bright Nguyen

   
  , from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  783
  Đã được thích:
  526
  Điểm:
  0
 63. Bùi Hoa

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 64. BullyCS

  Bình luận / trả lời:
  998
  Đã được thích:
  1.480
  Điểm:
  0
 65. bumbum11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  150
  Đã được thích:
  107
  Điểm:
  0
 66. BụngBự

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 67. buôn chuyện

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.395
  Đã được thích:
  433
  Điểm:
  52
 68. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  12.923
  Đã được thích:
  21.434
  Điểm:
  0
 69. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 70. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 71. Cà Phê Ớt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 72. Cachua

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 73. calvinduong

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 74. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  569
  Đã được thích:
  517
  Điểm:
  0
 75. Canh Pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 76. Cashisking9x

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  573
  Đã được thích:
  171
  Điểm:
  0
 77. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  1.640
  Đã được thích:
  1.375
  Điểm:
  0
 78. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  391
  Đã được thích:
  369
  Điểm:
  0
 79. Chả Biết Tên Nào Cho Đẹp

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 80. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  781
  Đã được thích:
  1.480
  Điểm:
  0
 81. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  420
  Đã được thích:
  457
  Điểm:
  0
 82. Chau Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 83. Chém chuối

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 84. Chibibang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  322
  Đã được thích:
  248
  Điểm:
  0
 85. Chích chòe 123

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 86. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  524
  Đã được thích:
  641
  Điểm:
  0
 87. chinh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  656
  Đã được thích:
  250
  Điểm:
  0
 88. Chính&Nghĩa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 89. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 90. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  2.583
  Đã được thích:
  5.665
  Điểm:
  0
 91. Chú Bảy™

  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 92. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.150
  Đã được thích:
  2.904
  Điểm:
  0
 93. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  297
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 94. Chủ Tịch Xóm Nhà Lá

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 95. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  1.323
  Đã được thích:
  1.397
  Điểm:
  0
 96. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  162
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 97. Chuocchit Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 98. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  195
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 99. cnn

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  12
 100. Cô 8 thời @

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 101. Cô Tiên Hút Cần

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  0
 102. coimongne

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 103. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.724
  Đã được thích:
  1.255
  Điểm:
  0
 104. Con đen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 105. Công Quốc

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 106. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.714
  Đã được thích:
  8.578
  Điểm:
  0
 107. Cornish rex

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 108. cowboy

   
  , Nam, from ko xác định
  Bình luận / trả lời:
  187
  Đã được thích:
  300
  Điểm:
  0
 109. crime

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 110. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  2.638
  Đã được thích:
  3.570
  Điểm:
  0
 111. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 112. Cũng Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 113. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  648
  Đã được thích:
  1.412
  Điểm:
  0
 114. Cuồng BCT

  Bình luận / trả lời:
  600
  Đã được thích:
  872
  Điểm:
  0
 115. Cuong Phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 116. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  552
  Đã được thích:
  797
  Điểm:
  0
 117. Dai Bach

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  0
 118. Dam Nguyenvan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 119. damynghe35nb

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 120. dangminhthinh

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 121. DangViet

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 122. dao duy tung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 123. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 124. dayhocnauanonline

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 125. DCTNguyen

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  638
  Đã được thích:
  131
  Điểm:
  27
 126. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 127. Destiny

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  17
 128. Devas Nguyễn

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  10
 129. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  169
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 130. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.705
  Đã được thích:
  463
  Điểm:
  92
 131. Dinh Nhon Ngo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 132. Doan Hung Pomelo

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 133. doanbattery

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 134. Doilangbac

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  256
  Đã được thích:
  585
  Điểm:
  0
 135. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.868
  Đã được thích:
  479
  Điểm:
  37
 136. Duc Cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  137
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 137. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  325
  Đã được thích:
  352
  Điểm:
  0
 138. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 139. dung kim 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  132
  Điểm:
  0
 140. Dung Lưu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 141. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.891
  Đã được thích:
  2.289
  Điểm:
  0
 142. dungsonghan

  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 143. Dương Khoa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  132
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 144. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  328
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 145. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 146. DuongChinh

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  731
  Đã được thích:
  681
  Điểm:
  17
 147. Duongphan84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  349
  Đã được thích:
  325
  Điểm:
  0
 148. DuyHB

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  0
 149. Duyhuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 150. Dvt_tp

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 151. Eden

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 152. Empty AkaShin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 153. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 154. eurocook

   
  , Nam, from HÀ Nội
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 155. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.190
  Đã được thích:
  2.020
  Điểm:
  0
 156. Fiora

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  10
 157. Frizzy

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  27
 158. Gã cô độc

   
  Bình luận / trả lời:
  588
  Đã được thích:
  489
  Điểm:
  0
 159. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  111
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 160. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  805
  Đã được thích:
  1.914
  Điểm:
  0
 161. Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.323
  Đã được thích:
  704
  Điểm:
  92
 162. gammaman

   
  , Nam, 66
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 163. Gàn Đồ

   
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  114
  Điểm:
  0
 164. Gấu Lắc

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 165. gấu tuyết

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  282
  Đã được thích:
  499
  Điểm:
  0
 166. Ga_depzai

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  892
  Đã được thích:
  163
  Điểm:
  37
 167. GB Thiện Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 168. Gi Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 169. Già làng Bru

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 170. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  402
  Đã được thích:
  599
  Điểm:
  0
 171. giangth2007

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 172. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.188
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  37
 173. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 174. GreenLantern

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 175. gullit

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 176. H&N

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 177. Ha le Thi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  738
  Điểm:
  0
 178. Ha Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 179. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  528
  Đã được thích:
  930
  Điểm:
  0
 180. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 181. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  170
  Điểm:
  0
 182. Hachto

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 183. Hai Le 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  111
  Điểm:
  0
 184. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  264
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 185. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 186. hailinhflp

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 187. HaiLúa69

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 188. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  877
  Đã được thích:
  1.135
  Điểm:
  0
 189. Hạnh Phúc 1904

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  150
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 190. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  356
  Đã được thích:
  291
  Điểm:
  0
 191. Hatheduong

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 192. Hậu duệ Mặt trời

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 193. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.464
  Đã được thích:
  2.949
  Điểm:
  0
 194. Heniken2014

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 195. Heocon2015

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.614
  Đã được thích:
  3.778
  Điểm:
  0
 196. Hi-Tech

   
  , Nữ, 18
  Bình luận / trả lời:
  1.269
  Đã được thích:
  273
  Điểm:
  52
 197. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  225
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 198. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  81
  Điểm:
  0
 199. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  882
  Đã được thích:
  1.127
  Điểm:
  0
 200. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.594
  Đã được thích:
  2.371
  Điểm:
  0
 201. Hoa Tuyết

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  27
 202. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  349
  Điểm:
  0
 203. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 204. Hoàng Hiếu 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 205. Hoang Hung ***

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  264
  Đã được thích:
  124
  Điểm:
  10
 206. hoang ke

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 207. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  139
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 208. Hoàng Tâm 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 209. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  527
  Điểm:
  0
 210. Hobao Truongmaugiao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 211. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 212. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.197
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  72
 213. Hongmi

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 214. hophuong

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 215. hscc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  228
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  12
 216. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  217
  Đã được thích:
  568
  Điểm:
  0
 217. hú hí hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 218. Hugo_Trần

   
  , Nam, from Xì phố
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 219. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  17
 220. Hung Anh 3

   
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 221. Hung Hoang 8

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 222. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  244
  Đã được thích:
  441
  Điểm:
  0
 223. Hương Linh

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.924
  Đã được thích:
  884
  Điểm:
  37
 224. Hương Soan

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 225. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  740
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 226. Huxili Luc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 227. Huy Hải

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 228. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  857
  Đã được thích:
  544
  Điểm:
  0
 229. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  5.838
  Đã được thích:
  5.603
  Điểm:
  0
 230. Huynh Nhat 1

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 231. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  241
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 232. Huỳnh Cường

   
  , Nam, from Long Xuyên
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 233. Hy Vọng 007

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 234. Hyo Yeon

   
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 235. ibrand

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  243
  Đã được thích:
  232
  Điểm:
  0
 236. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  665
  Đã được thích:
  1.411
  Điểm:
  0
 237. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 238. JK Wong

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 239. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  1.766
  Đã được thích:
  1.310
  Điểm:
  0
 240. JunYu Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 241. kai231

   
  , Nam, from Hồ chí minh
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 242. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  582
  Đã được thích:
  480
  Điểm:
  0
 243. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  314
  Đã được thích:
  261
  Điểm:
  0
 244. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.267
  Đã được thích:
  4.153
  Điểm:
  0
 245. kdmtrieuan

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  328
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 246. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.705
  Đã được thích:
  385
  Điểm:
  37
 247. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 248. Ken88

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  132
  Điểm:
  0
 249. Kenny Nguyen 5

   
  Bình luận / trả lời:
  603
  Đã được thích:
  1.262
  Điểm:
  0
 250. Kep

   
  , Nam, 52
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 251. Kevin Vule

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 252. Khánh Linh

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.164
  Đã được thích:
  331
  Điểm:
  37
 253. Khanh Trúc

   
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 254. Khoa Nguyen 17

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 255. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 256. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  10
 257. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  225
  Đã được thích:
  165
  Điểm:
  0
 258. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.078
  Đã được thích:
  746
  Điểm:
  0
 259. khoithuocdoicho

   
  , Nam, from Tuyệt tình cốc
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 260. kien quoc

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  120
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 261. kiep do den

   
  , 6
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 262. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 263. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 264. kukingkong

   
  , 106
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 265. kutun

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  109
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  0
 266. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 267. Lã bất Vu

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 268. Lam Quoc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  208
  Đã được thích:
  378
  Điểm:
  0
 269. Lâm Tiên Sinh

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  664
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  27
 270. Lam1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 271. lambanggia

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 272. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  902
  Đã được thích:
  187
  Điểm:
  27
 273. Lan Quyên

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.858
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 274. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  366
  Đã được thích:
  187
  Điểm:
  0
 275. Lão Đại BĐS

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  133
  Điểm:
  0
 276. laovu

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 277. laptopcamau

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 278. laso

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 279. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  589
  Đã được thích:
  131
  Điểm:
  27
 280. Lê Khánh 01

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 281. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  493
  Đã được thích:
  468
  Điểm:
  0
 282. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  475
  Đã được thích:
  442
  Điểm:
  0
 283. Lê Sang

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  203
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  12
 284. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.687
  Đã được thích:
  309
  Điểm:
  27
 285. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.949
  Đã được thích:
  3.054
  Điểm:
  0
 286. leo pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 287. letam86vn

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 288. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 289. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.693
  Đã được thích:
  548
  Điểm:
  92
 290. Linh Hương

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.381
  Đã được thích:
  301
  Điểm:
  52
 291. Linh Truong 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 292. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 293. Linhhan

   
  , Nữ, 20
  Bình luận / trả lời:
  1.767
  Đã được thích:
  358
  Điểm:
  72
 294. Lionking32

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  302
  Đã được thích:
  852
  Điểm:
  0
 295. Lipton Tea

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  942
  Đã được thích:
  162
  Điểm:
  27
 296. Lisa Pham 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 297. Liz

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 298. Loan Bui Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 299. Loc Dao Huu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 300. Lời Thật Mất Lòng

   
  , Nữ, from Siem Reap
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 301. loncocahetnuoc

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 302. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  92
 303. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.251
  Đã được thích:
  730
  Điểm:
  122
 304. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  505
  Đã được thích:
  678
  Điểm:
  0
 305. Long TB

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  685
  Đã được thích:
  610
  Điểm:
  0
 306. lordzedo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 307. Lovely

   
  , Nữ, 41
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 308. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  5.690
  Đã được thích:
  11.361
  Điểm:
  0
 309. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  301
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 310. ls.tranhoangan

  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 311. lucbinh

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  154
  Điểm:
  0
 312. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 313. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 314. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 315. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  1.355
  Đã được thích:
  1.710
  Điểm:
  0
 316. Mai Cherry

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 317. Mai Hương2402

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  326
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  27
 318. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 319. Măng Cụt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 320. manh Le 18

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 321. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.734
  Đã được thích:
  292
  Điểm:
  27
 322. MẬP Ù

   
  Bình luận / trả lời:
  905
  Đã được thích:
  814
  Điểm:
  0
 323. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  150
  Điểm:
  0
 324. MaxOne

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  296
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 325. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 17
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 326. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  185
  Đã được thích:
  205
  Điểm:
  0
 327. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 328. Mẹ Bi

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  497
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  37
 329. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  242
  Đã được thích:
  292
  Điểm:
  0
 330. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  644
  Đã được thích:
  792
  Điểm:
  0
 331. Mèo Đi Hia

   
  , Nam, from Tp Hòa Bình
  Bình luận / trả lời:
  682
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  27
 332. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  669
  Đã được thích:
  593
  Điểm:
  0
 333. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 334. Mi Sa 2

  Bình luận / trả lời:
  2.593
  Đã được thích:
  3.316
  Điểm:
  0
 335. Minh Diệu 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 336. Minh Le 8

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 337. Minh Minh 8

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 338. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.493
  Đã được thích:
  441
  Điểm:
  52
 339. Mitu

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 340. miu1502

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 341. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  2.924
  Đã được thích:
  703
  Điểm:
  92
 342. Mộng Điệp Điệp

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 343. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.909
  Đã được thích:
  2.880
  Điểm:
  0
 344. mountain90

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 345. Mr Leo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 346. Mr Ngô Tấn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 347. Mr.blackcatmoon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 348. mr.huy.sg

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 349. Mr.Plat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.657
  Đã được thích:
  1.205
  Điểm:
  10
 350. MrBonChen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 351. MrBoomba

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 352. MrChau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 353. MrK

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  0
 354. MrNoName

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  157
  Đã được thích:
  228
  Điểm:
  0
 355. MrTrinh

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 356. Mrvanhc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  175
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 357. msleora

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  162
  Điểm:
  0
 358. Mtp St

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 359. mtung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  179
  Đã được thích:
  296
  Điểm:
  0
 360. MU FC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  579
  Đã được thích:
  229
  Điểm:
  52
 361. my minh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 362. n-phuong

   
  Bình luận / trả lời:
  709
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 363. namct

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.960
  Đã được thích:
  369
  Điểm:
  72
 364. namnhatrang

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  12
 365. NCVN

   
  , Nam, 16
  Bình luận / trả lời:
  86
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 366. ncxn

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 367. ndkhoa

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 368. Ném Đá Hội Nghị

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 369. Net Home Furniture

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  159
  Đã được thích:
  172
  Điểm:
  0
 370. newfeed24h.com

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 371. Ng Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 372. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.024
  Đã được thích:
  616
  Điểm:
  0
 373. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 374. ngayxuadalat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  0
 375. NGHIA NGUYEN 85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  177
  Điểm:
  0
 376. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 377. Ngo hanh

   
  , Nữ, from Houston
  Bình luận / trả lời:
  473
  Đã được thích:
  796
  Điểm:
  0
 378. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  703
  Đã được thích:
  963
  Điểm:
  0
 379. Ngo Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 380. Ngố Rừng 2

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  116
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 381. Ngọc Anh 04

   
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  17
 382. ngoc son 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 383. Ngoc Tran Hong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 384. Ngọc Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 385. Ngọc tú 87

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 386. Ngocha123

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.547
  Đã được thích:
  407
  Điểm:
  52
 387. ngược đời

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.180
  Đã được thích:
  424
  Điểm:
  52
 388. Người lạ mặt

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.216
  Đã được thích:
  359
  Điểm:
  0
 389. NgườiHậuGiang

   
  , Nữ, 35
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  294
  Điểm:
  0
 390. Nguyen Duy 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 391. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  418
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 392. Nguyễn Huỳnh Nhã Ý

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  312
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 393. Nguyễn Khắc Hòa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 394. nguyen thanh 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  537
  Đã được thích:
  263
  Điểm:
  27
 395. Nguyễn Thành Trung

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  2.881
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  92
 396. Nguyễn Thị Giáng Mi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 397. Nguyen Thu Hoa

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 398. nguyen tien Duc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 399. Nguyễn Trường Sơn

   
  , Nam, 34, from Da Nang, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 400. Nguyen Van Hung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 401. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.252
  Đã được thích:
  3.428
  Điểm:
  0
 402. Nguyễn Đình Tuấn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 403. nguyenminhluat

   
  , Nam, from Quảng Châu
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 404. nguyenpr089

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  143
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 405. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.743
  Đã được thích:
  1.490
  Điểm:
  0
 406. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.814
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  27
 407. Nhậm Đình Đình

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  175
  Đã được thích:
  180
  Điểm:
  0
 408. Nhân Trần 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 409. nhan tran 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 410. Nhân Đạo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 411. nhat nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  114
  Điểm:
  0
 412. nhatanh000

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 413. nhc_hsc

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  741
  Đã được thích:
  534
  Điểm:
  0
 414. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 415. NhocXìTeen

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  868
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  27
 416. nissangtr

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 417. nmc

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 418. nneo

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 419. No money

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  552
  Đã được thích:
  378
  Điểm:
  0
 420. Nobita

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  840
  Đã được thích:
  222
  Điểm:
  52
 421. Nongdan Nguoi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 422. nowmemay

   
  , 45
  Bình luận / trả lời:
  219
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 423. NTH

   
  Bình luận / trả lời:
  536
  Đã được thích:
  445
  Điểm:
  0
 424. NuiNai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 425. Nước khoáng tinh khiết

   
  , 31
  Bình luận / trả lời:
  703
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  27
 426. Obelin

  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 427. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  373
  Đã được thích:
  815
  Điểm:
  0
 428. Ốc hương***

   
  , Nữ, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 429. ohyeah69

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  223
  Đã được thích:
  233
  Điểm:
  0
 430. ối zời ơi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  846
  Đã được thích:
  235
  Điểm:
  37
 431. ồn ào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.051
  Đã được thích:
  319
  Điểm:
  52
 432. onemot2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  12
 433. onenode

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 434. Ông Nam Mô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  86
  Điểm:
  0
 435. PADI

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  135
  Điểm:
  0
 436. paparazzi_star

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  2.970
  Đã được thích:
  726
  Điểm:
  92
 437. Patrick TP

   
  , Nam, 6
  Bình luận / trả lời:
  168
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 438. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  37
 439. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  18.756
  Đã được thích:
  23.135
  Điểm:
  0
 440. ph212

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 441. Pham Ha

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 442. PhamLinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 443. phanthanhchanh

   
  , Nam, 64
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 444. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  1.662
  Đã được thích:
  2.396
  Điểm:
  0
 445. Phát Hồ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  148
  Điểm:
  0
 446. phongluuonline

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 447. Phù Thủy Sợ Ma

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 448. Phuc An

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 449. Phuoc Nguyen 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 450. Phuong Do 80

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 451. pqh.acc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  0
 452. Priscilla

  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 453. PTD

   
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  272
  Điểm:
  0
 454. ptl2810

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 455. PTTech

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.742
  Đã được thích:
  297
  Điểm:
  72
 456. Puka hấp

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.251
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 457. QT28

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 458. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  0
 459. Quái Thú Thần Kỳ

   
  Bình luận / trả lời:
  356
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 460. Quán Nướng Lẩu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 461. Quang Anh SV

  Bình luận / trả lời:
  1.252
  Đã được thích:
  289
  Điểm:
  27
 462. Quang Nguyen 31

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 463. quangdat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.189
  Đã được thích:
  698
  Điểm:
  72
 464. QuangLe79

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 465. Quốc Anh 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 466. Quốc Hoàng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.270
  Đã được thích:
  1.105
  Điểm:
  122
 467. Quốc Nguyễn Trí

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 468. QUOC XOI

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  248
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 469. QuocKhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  496
  Đã được thích:
  401
  Điểm:
  0
 470. quocsacthienhuong

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 471. Quyết Phạm

   
  Bình luận / trả lời:
  1.243
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  27
 472. Quynh Anh Hv

   
  , Nữ, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  12
 473. Quỳnh Chi

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  491
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  27
 474. Rắn Vàng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 475. Redkop

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  265
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  37
 476. Register

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  810
  Đã được thích:
  1.012
  Điểm:
  0
 477. Rio

   
  , Nam, from Brazil
  Bình luận / trả lời:
  591
  Đã được thích:
  763
  Điểm:
  0
 478. rongdat

   
  , Nữ, 47
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 479. Rorschach

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 480. rotori

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.115
  Đã được thích:
  874
  Điểm:
  0
 481. Royalcare

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 482. sacredkeep

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 483. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.666
  Đã được thích:
  583
  Điểm:
  12
 484. saostar.vn

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 485. sâubit

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.064
  Đã được thích:
  334
  Điểm:
  52
 486. seven7

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.318
  Đã được thích:
  487
  Điểm:
  52
 487. sgk179

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 488. Siêu Nhân Đu Dây Điện

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 489. sjcbank

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  150
  Đã được thích:
  96
  Điểm:
  17
 490. Sky Sky 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 491. Soda

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 492. sokhanhcali

   
  , Nam, from California-USA
  Bình luận / trả lời:
  456
  Đã được thích:
  640
  Điểm:
  27
 493. Son Lang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 494. Sống lặng

   
  Bình luận / trả lời:
  276
  Đã được thích:
  96
  Điểm:
  37
 495. Sơri

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 496. sownlee

   
  , Nam, from Rèm cửa
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 497. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  913
  Đã được thích:
  776
  Điểm:
  0
 498. steel134

   
  , Nam, 91
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 499. stn0795

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 500. Sua

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 501. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 502. Sukanice

   
  Bình luận / trả lời:
  184
  Đã được thích:
  216
  Điểm:
  0
 503. Sun Na

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 504. Sửu Thân Thân Sửu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 505. T Ngọc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 506. Tam Ho

   
  Bình luận / trả lời:
  322
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 507. Tâm tư VCL

   
  Bình luận / trả lời:
  350
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  0
 508. tammao

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  12
 509. TAN PHAM

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 510. Tào Lao.

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 511. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  1.692
  Đã được thích:
  1.873
  Điểm:
  0
 512. Tàu ngầm U-571

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 513. tay rau muong

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  196
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 514. tb76dl93

   
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 515. Teamo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.658
  Đã được thích:
  2.320
  Điểm:
  0
 516. Teddy Cheung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 517. Tến Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 518. Tèo Flash

   
  , Nam, from TPHCM
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 519. terrytan

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 520. têtamthua

   
  , Nam, from somewhere
  Bình luận / trả lời:
  1.749
  Đã được thích:
  1.673
  Điểm:
  0
 521. tete

   
  , Nam, 55
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 522. tgghoangvu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  385
  Đã được thích:
  439
  Điểm:
  0
 523. Thả Thính

   
  , Nữ, from Hai Phong
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 524. Thằng hói Đẹp trai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 525. Thang Vy

   
  , Nam, from Solar System
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 526. Thánh Ăn Tạp

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 527. Thanh Hồ Thanh

   
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 528. Thanh Minh 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 529. Thành Điếc

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 530. thanhabz

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 531. thanhchem

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  192
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 532. thanhminhnguyenvn

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 533. thanhnhung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 534. Thao Nguyen 30

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 535. thật khó hỉu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 536. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  86
  Điểm:
  0
 537. thấy sao nói vậy

   
  , 40
  Bình luận / trả lời:
  2.694
  Đã được thích:
  3.166
  Điểm:
  0
 538. Thế Anh

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.443
  Đã được thích:
  242
  Điểm:
  27
 539. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  188
  Đã được thích:
  272
  Điểm:
  0
 540. TheDat Duong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 541. thenam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 542. Thị Nở

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.080
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  52
 543. Thị Thị

   
  , Nữ, from Hoi An City
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 544. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 545. Thiên Phú Nguyễn Hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 546. thỏ cụt tai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.245
  Đã được thích:
  425
  Điểm:
  0
 547. Thợ IT

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  715
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  27
 548. Thỏ Nhóc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 549. Thong Lu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 550. thuan namtien

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 551. Thực Tế

   
  Bình luận / trả lời:
  277
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 552. Thuephongtro.com

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  189
  Đã được thích:
  323
  Điểm:
  0
 553. Thuong Khu

   
  , Nam, from hanoi
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 554. Tiên Nguyễn 14

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 555. Tien Nguyen 29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 556. Tien Nguyen Mtl

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  618
  Đã được thích:
  827
  Điểm:
  0
 557. Tien Sinh Luc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 558. Tieu Hoa Vien

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 559. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122
 560. Tiều Phu

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 561. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  729
  Đã được thích:
  872
  Điểm:
  0
 562. tieuthuhanny90

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  407
  Đã được thích:
  529
  Điểm:
  0
 563. Tiger V Jimmy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 564. timegold

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 565. Tina Pham 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  181
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 566. tinhthanthang4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 567. tiwenger

   
  , Nam, from quận thủ đức
  Bình luận / trả lời:
  606
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  27
 568. toilatoiday

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 569. tomcangxanh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.289
  Đã được thích:
  181
  Điểm:
  0
 570. Toquoclamnguy84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 571. TorL

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  343
  Đã được thích:
  288
  Điểm:
  0
 572. Trần Anh

   
  , Nam, from Tp. Vinh
  Bình luận / trả lời:
  1.345
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  72
 573. Trần Công Phước

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 574. Tran Dat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  657
  Đã được thích:
  522
  Điểm:
  0
 575. trần ngọc quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 576. Trần Quạt

   
  Bình luận / trả lời:
  224
  Đã được thích:
  496
  Điểm:
  0
 577. Trần Quạt 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 578. Tran quy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 579. tran vinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 580. Trần Đạt

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 581. tranduong

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 582. Trangairi2505

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  243
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 583. trang_tigon

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 584. TrầnHoàng

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  393
  Đã được thích:
  633
  Điểm:
  0
 585. TranHuuLuan

  Bình luận / trả lời:
  386
  Đã được thích:
  545
  Điểm:
  0
 586. trankhoa2601

   
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 587. Travis Do

   
  , Nam, from USA
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  221
  Điểm:
  10
 588. trinh611

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  165
  Điểm:
  0
 589. troller

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.727
  Đã được thích:
  288
  Điểm:
  72
 590. Trong Hung Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 591. Trùm Sò

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  791
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  37
 592. trung doquang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  356
  Đã được thích:
  290
  Điểm:
  0
 593. Trung Nguyễn 7183

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 594. TRUNG NGUYEN NHU

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 595. Trung*Nguyen

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  186
  Đã được thích:
  186
  Điểm:
  0
 596. Truong Dao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 597. truong nguyenvan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 598. Trương Quang Quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 599. trương vô kị

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  120
  Đã được thích:
  108
  Điểm:
  0
 600. Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.403
  Đã được thích:
  7.328
  Điểm:
  0
 601. Tư Mã Bất Bình TC

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 602. Tuấn Anh Ngô 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 603. Tuấn Duy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 604. Tuan Ha Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  847
  Đã được thích:
  203
  Điểm:
  52
 605. Tuan Tay 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 606. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  389
  Đã được thích:
  241
  Điểm:
  0
 607. Tuan Vu 11

   
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 608. TUAN_VU

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  93
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 609. Tùng Chùa

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.465
  Đã được thích:
  216
  Điểm:
  37
 610. Tung den

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  1.386
  Đã được thích:
  371
  Điểm:
  52
 611. Tung Nguyen 27

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 612. Tùng Thạch

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.330
  Đã được thích:
  213
  Điểm:
  72
 613. Tường Vy Trắng

   
  , Nữ, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 614. Ty phu My

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  565
  Đã được thích:
  768
  Điểm:
  0
 615. ty8x

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 616. tysen nguyen

   
  , Nam, 60
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 617. van Dug

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 618. văn phạm huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 619. Van Truc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 620. van tung Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  105
  Đã được thích:
  132
  Điểm:
  0
 621. VânPhong

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 622. VC2008

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 623. Vê Thoọc

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  737
  Đã được thích:
  548
  Điểm:
  0
 624. vì sao cô đơn

   
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  199
  Điểm:
  0
 625. Vi the he sau

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 626. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  574
  Đã được thích:
  442
  Điểm:
  0
 627. victornhut

  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 628. Viên kẹo cay

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.319
  Đã được thích:
  401
  Điểm:
  52
 629. Việt Hoàng Đào

   
  , Nam, from Nơi cư ngụ.
  Bình luận / trả lời:
  611
  Đã được thích:
  418
  Điểm:
  0
 630. Viet kieu uc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 631. Việt Nam Đoàn Tân

   
  , Nam, from Vùng đất hứa
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 632. viethung

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  206
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 633. vih.qn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  510
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 634. Vin@golD

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  758
  Đã được thích:
  914
  Điểm:
  0
 635. Vinacontrol

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 636. VinhDL

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  382
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 637. Vissan

   
  , 81
  Bình luận / trả lời:
  369
  Đã được thích:
  672
  Điểm:
  0
 638. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  12
 639. Vnzing

   
  , Nam, from Bình định
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 640. Volodia

   
  Bình luận / trả lời:
  381
  Đã được thích:
  743
  Điểm:
  0
 641. VôMinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 642. Vonlai Magazine

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  88
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 643. Vũ Anh Tuấn Licons

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 644. Vũ Cường1102

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 645. Vũ Hầu

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 646. Vu Pham Tan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 647. Vũ Thành Công

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.350
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  37
 648. Vucong Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 649. Vương Tử

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  165
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  10
 650. vuqangcz2

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 651. vxtchelsea

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 652. whynot

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  214
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 653. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.655
  Đã được thích:
  404
  Điểm:
  92
 654. Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.596
  Đã được thích:
  793
  Điểm:
  37
 655. xe ủi đất

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 656. xẹc xi lây đi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  693
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  37
 657. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.098
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  52
 658. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.867
  Đã được thích:
  300
  Điểm:
  37
 659. X_Knight

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  616
  Đã được thích:
  413
  Điểm:
  0
 660. yahooooo

   
  Bình luận / trả lời:
  1.642
  Đã được thích:
  337
  Điểm:
  37
 661. Yêu chính nghĩa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.478
  Đã được thích:
  1.893
  Điểm:
  0
 662. Yoona

   
  Bình luận / trả lời:
  423
  Đã được thích:
  192
  Điểm:
  52
 663. zaingon

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 664. Zenkin

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.254
  Đã được thích:
  247
  Điểm:
  15
 665. zzzmrsunzzz

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  145
  Điểm:
  0
 666. Đặng Hảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 667. Đào Lý Tưởng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  375
  Đã được thích:
  217
  Điểm:
  10
 668. Đào Thắng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.455
  Đã được thích:
  318
  Điểm:
  72
 669. Đào Thị

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.967
  Đã được thích:
  629
  Điểm:
  92
 670. Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  735
  Đã được thích:
  921
  Điểm:
  0
 671. Đinh Thế Bảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 672. Đỗ Quỳnh

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  989
  Đã được thích:
  283
  Điểm:
  52
 673. Đức Hùng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  887
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  37
 674. Đức Huy 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 675. привет

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  492
  Đã được thích:
  291
  Điểm:
  0