1. (='.'=) ^O^

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 2. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  1.742
  Đã được thích:
  2.075
  Điểm:
  0
 3. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.734
  Đã được thích:
  2.296
  Điểm:
  0
 4. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  723
  Đã được thích:
  1.618
  Điểm:
  0
 5. Alan Đi Bộ

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 6. Alexandra Wing

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.184
  Đã được thích:
  2.546
  Điểm:
  0
 7. aloneforever

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 8. An Nam

   
  , Nam, from Cõi Ta Bà
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  0
 9. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.676
  Đã được thích:
  1.771
  Điểm:
  0
 10. Andyzhen

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  0
 11. Anh Duc 4

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 12. Anh Tài

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.673
  Đã được thích:
  347
  Điểm:
  92
 13. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.538
  Đã được thích:
  1.094
  Điểm:
  52
 14. anh1984

   
  , 17
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  12
 15. anhanhquach

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 16. anhkobiet05

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 17. anhlucky2

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  154
  Điểm:
  0
 18. anhlucky22

   
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 19. anhungrom

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  86
  Điểm:
  0
 20. Apollo

   
  , Nam, 59
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 21. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  360
  Đã được thích:
  931
  Điểm:
  0
 22. Arale Slump

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 23. Ares vip

   
  Bình luận / trả lời:
  638
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  0
 24. Au Duong Phong

   
  , Nam, from Đồng Tháp
  Bình luận / trả lời:
  86
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 25. Ayumi Suka

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 26. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.945
  Đã được thích:
  5.633
  Điểm:
  0
 27. Bà mẹo

   
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  17
 28. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.778
  Đã được thích:
  4.116
  Điểm:
  0
 29. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  219
  Đã được thích:
  197
  Điểm:
  0
 30. Bairiki

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 31. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.540
  Đã được thích:
  3.522
  Điểm:
  0
 32. Bán Nhà Đất Cần Mua

  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 33. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 34. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  385
  Đã được thích:
  150
  Điểm:
  37
 35. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 36. Bánh mì thịt

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  1.373
  Đã được thích:
  242
  Điểm:
  37
 37. Bánh Xe

   
  Bình luận / trả lời:
  565
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  27
 38. Banshee

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 39. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  733
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  37
 40. BaĐú BaTri

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 41. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  199
  Đã được thích:
  244
  Điểm:
  0
 42. Bé Tụn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 43. bemeo1102

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  562
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  27
 44. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  787
  Đã được thích:
  1.094
  Điểm:
  0
 45. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 46. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  99
  Điểm:
  0
 47. Bình Trần 123

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 48. binh7415

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 49. binladen

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  249
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  0
 50. bjennguyen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 51. black water

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 52. BlackUFO.

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 53. blackwater

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 54. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  693
  Đã được thích:
  1.063
  Điểm:
  0
 55. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  4.108
  Đã được thích:
  4.220
  Điểm:
  0
 56. Bồ Hóng

   
  , Nam, from Kenia
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  0
 57. Bom Nguyên Tử

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 58. Bông Vũ

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  323
  Đã được thích:
  446
  Điểm:
  0
 59. bôngvụ10

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  0
 60. bosbos

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 61. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 62. Bright Nguyen

   
  , from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  783
  Đã được thích:
  526
  Điểm:
  0
 63. Bùi Hoa

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 64. BullyCS

  Bình luận / trả lời:
  998
  Đã được thích:
  1.480
  Điểm:
  0
 65. bumbum11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  152
  Đã được thích:
  107
  Điểm:
  0
 66. BụngBự

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 67. buôn chuyện

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.420
  Đã được thích:
  436
  Điểm:
  52
 68. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.691
  Đã được thích:
  24.841
  Điểm:
  0
 69. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 70. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 71. Cà Phê Ớt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 72. Cachua

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 73. calvinduong

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 74. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  647
  Đã được thích:
  611
  Điểm:
  0
 75. Canh Pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 76. Cashisking9x

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  573
  Đã được thích:
  171
  Điểm:
  0
 77. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.152
  Đã được thích:
  1.987
  Điểm:
  0
 78. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  418
  Đã được thích:
  409
  Điểm:
  0
 79. Chả Biết Tên Nào Cho Đẹp

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 80. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  1.051
  Đã được thích:
  1.895
  Điểm:
  0
 81. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  558
  Đã được thích:
  728
  Điểm:
  0
 82. Chau Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 83. Chém chuối

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 84. Chibibang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 85. Chích chòe 123

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 86. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  678
  Đã được thích:
  863
  Điểm:
  0
 87. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  660
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  0
 88. Chính&Nghĩa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 89. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 90. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.370
  Đã được thích:
  8.339
  Điểm:
  0
 91. Chú Bảy™

  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 92. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.338
  Đã được thích:
  3.484
  Điểm:
  0
 93. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  317
  Đã được thích:
  234
  Điểm:
  0
 94. Chủ Tịch Xóm Nhà Lá

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 95. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  1.795
  Đã được thích:
  2.188
  Điểm:
  0
 96. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 97. Chuocchit Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 98. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  231
  Đã được thích:
  312
  Điểm:
  0
 99. cnn

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  12
 100. Cô 8 thời @

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 101. Cô Tiên Hút Cần

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  0
 102. coimongne

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 103. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.839
  Đã được thích:
  1.440
  Điểm:
  0
 104. Con đen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 105. Công Quốc

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 106. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.879
  Đã được thích:
  9.019
  Điểm:
  0
 107. Cornish rex

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 108. cowboy

   
  , Nam, from ko xác định
  Bình luận / trả lời:
  187
  Đã được thích:
  300
  Điểm:
  0
 109. crime

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 110. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.209
  Đã được thích:
  4.664
  Điểm:
  0
 111. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  0
 112. Cũng Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 113. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.042
  Đã được thích:
  2.758
  Điểm:
  0
 114. Cuồng BCT

  Bình luận / trả lời:
  600
  Đã được thích:
  872
  Điểm:
  0
 115. Cuong Phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 116. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  627
  Đã được thích:
  1.015
  Điểm:
  0
 117. Dai Bach

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  0
 118. Dam Nguyenvan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  147
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 119. damynghe35nb

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 120. dangminhthinh

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 121. DangViet

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 122. dao duy tung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 123. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  101
  Đã được thích:
  94
  Điểm:
  0
 124. dayhocnauanonline

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 125. DCTNguyen

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  669
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  27
 126. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 127. Destiny

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  17
 128. Devas Nguyễn

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  10
 129. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 130. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.705
  Đã được thích:
  463
  Điểm:
  92
 131. Dinh Nhon Ngo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 132. Doan Hung Pomelo

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 133. doanbattery

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 134. Doilangbac

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  256
  Đã được thích:
  585
  Điểm:
  0
 135. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.894
  Đã được thích:
  484
  Điểm:
  37
 136. Duc Cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 137. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  366
  Đã được thích:
  418
  Điểm:
  0
 138. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 139. dung kim 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  132
  Điểm:
  0
 140. Dung Lưu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 141. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.891
  Đã được thích:
  2.289
  Điểm:
  0
 142. dungsonghan

  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 143. Dương Khoa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  132
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 144. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  461
  Đã được thích:
  426
  Điểm:
  0
 145. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 146. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.048
  Đã được thích:
  1.166
  Điểm:
  17
 147. Duongphan84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  376
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 148. DuyHB

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  0
 149. Duyhuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 150. Dvt_tp

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 151. Eden

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 152. Empty AkaShin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 153. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 154. eurocook

   
  , Nam, from HÀ Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 155. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.236
  Đã được thích:
  2.132
  Điểm:
  0
 156. Fiora

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  10
 157. Frizzy

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  27
 158. Gã cô độc

   
  Bình luận / trả lời:
  588
  Đã được thích:
  489
  Điểm:
  0
 159. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  147
  Đã được thích:
  253
  Điểm:
  0
 160. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  960
  Đã được thích:
  2.535
  Điểm:
  0
 161. Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.404
  Đã được thích:
  717
  Điểm:
  92
 162. gammaman

   
  , Nam, 66
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 163. Gàn Đồ

   
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  114
  Điểm:
  0
 164. Gấu Lắc

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 165. gấu tuyết

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  282
  Đã được thích:
  499
  Điểm:
  0
 166. Ga_depzai

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  898
  Đã được thích:
  169
  Điểm:
  37
 167. GB Thiện Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 168. Gi Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 169. Già làng Bru

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 170. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  454
  Đã được thích:
  732
  Điểm:
  0
 171. giangth2007

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 172. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.307
  Đã được thích:
  239
  Điểm:
  37
 173. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 174. GreenLantern

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 175. gullit

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 176. H&N

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 177. Ha le Thi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  249
  Đã được thích:
  787
  Điểm:
  0
 178. Ha Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 179. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  536
  Đã được thích:
  937
  Điểm:
  0
 180. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 181. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  258
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 182. Hachto

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 183. Hai Le 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  111
  Điểm:
  0
 184. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  0
 185. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  147
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  0
 186. hailinhflp

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 187. HaiLúa69

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 188. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  877
  Đã được thích:
  1.135
  Điểm:
  0
 189. Hạnh Phúc 1904

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  199
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 190. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  400
  Đã được thích:
  335
  Điểm:
  0
 191. Hatheduong

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 192. Hậu duệ Mặt trời

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 193. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.600
  Đã được thích:
  3.325
  Điểm:
  0
 194. Heniken2014

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 195. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1.853
  Đã được thích:
  4.756
  Điểm:
  0
 196. Hi-Tech

   
  , Nữ, 18
  Bình luận / trả lời:
  1.272
  Đã được thích:
  276
  Điểm:
  52
 197. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 198. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 199. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  1.493
  Đã được thích:
  2.246
  Điểm:
  0
 200. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.035
  Đã được thích:
  3.599
  Điểm:
  0
 201. Hoa Tuyết

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  27
 202. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  273
  Đã được thích:
  373
  Điểm:
  0
 203. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 204. Hoàng Hiếu 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 205. Hoang Hung ***

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  265
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  10
 206. hoang ke

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 207. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  148
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 208. Hoàng Tâm 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 209. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  543
  Điểm:
  0
 210. Hobao Truongmaugiao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 211. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 212. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.200
  Đã được thích:
  416
  Điểm:
  72
 213. Hongmi

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 214. hophuong

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 215. hscc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  237
  Đã được thích:
  175
  Điểm:
  12
 216. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  227
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 217. hú hí hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 218. Hugo_Trần

   
  , Nam, from Xì phố
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 219. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  17
 220. Hung Anh 3

   
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 221. Hung Hoang 8

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 222. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  509
  Điểm:
  0
 223. Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.946
  Đã được thích:
  903
  Điểm:
  37
 224. Hương Soan

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 225. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  768
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 226. Huxili Luc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 227. Huy Hải

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 228. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  873
  Đã được thích:
  578
  Điểm:
  0
 229. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  9.077
  Đã được thích:
  9.427
  Điểm:
  0
 230. Huynh Nhat 1

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 231. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 232. Huỳnh Cường

   
  , Nam, from Long Xuyên
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 233. Hy Vọng 007

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 234. Hyo Yeon

   
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 235. ibrand

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  259
  Điểm:
  0
 236. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  1.043
  Đã được thích:
  2.519
  Điểm:
  0
 237. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 238. JK Wong

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 239. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  2.247
  Đã được thích:
  1.563
  Điểm:
  0
 240. JunYu Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 241. kai231

   
  , Nam, from Hồ chí minh
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 242. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  768
  Đã được thích:
  592
  Điểm:
  0
 243. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  319
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 244. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.301
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 245. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.706
  Đã được thích:
  387
  Điểm:
  37
 246. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 247. Ken88

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 248. Kenny Nguyen 5

   
  Bình luận / trả lời:
  603
  Đã được thích:
  1.262
  Điểm:
  0
 249. Kep

   
  , Nam, 52
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 250. Kevin Vule

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 251. Khánh Linh

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.164
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  37
 252. Khanh Trúc

   
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 253. Khoa Nguyen 17

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 254. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 255. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  10
 256. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  252
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 257. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.145
  Đã được thích:
  768
  Điểm:
  0
 258. khoithuocdoicho

   
  , Nam, from Tuyệt tình cốc
  Bình luận / trả lời:
  277
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  0
 259. kien quoc

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  121
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 260. kiep do den

   
  , 6
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 261. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 262. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  96
  Điểm:
  0
 263. kukingkong

   
  , 106
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 264. kutun

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  109
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  0
 265. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 266. Lã bất Vu

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 267. Lâm Tiên Sinh

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  664
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  27
 268. Lam1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 269. lambanggia

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 270. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  902
  Đã được thích:
  187
  Điểm:
  27
 271. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.847
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 272. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  372
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 273. Lão Đại BĐS

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  133
  Điểm:
  0
 274. laovu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 275. laptopcamau

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 276. laso

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 277. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  645
  Đã được thích:
  148
  Điểm:
  27
 278. Lê Khánh 01

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 279. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  510
  Đã được thích:
  499
  Điểm:
  0
 280. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  533
  Đã được thích:
  529
  Điểm:
  0
 281. Lê Sang

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  203
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  12
 282. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.756
  Đã được thích:
  330
  Điểm:
  27
 283. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.266
  Đã được thích:
  3.634
  Điểm:
  0
 284. leo pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 285. letam86vn

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 286. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 287. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.150
  Đã được thích:
  564
  Điểm:
  92
 288. Linh Hương

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.470
  Đã được thích:
  330
  Điểm:
  52
 289. Linh Truong 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 290. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 291. Linhhan

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.835
  Đã được thích:
  369
  Điểm:
  72
 292. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  424
  Đã được thích:
  1.407
  Điểm:
  0
 293. Lipton Tea

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.000
  Đã được thích:
  192
  Điểm:
  27
 294. Lisa Pham 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 295. Liz

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 296. Loan Bui Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 297. Loc Dao Huu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 298. Lời Thật Mất Lòng

   
  , Nữ, from Siem Reap
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 299. loncocahetnuoc

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 300. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  92
 301. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.351
  Đã được thích:
  741
  Điểm:
  122
 302. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.223
  Đã được thích:
  2.183
  Điểm:
  0
 303. Long TB

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1.152
  Đã được thích:
  1.416
  Điểm:
  0
 304. lordzedo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 305. Lovely

   
  , Nữ, 41
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 306. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.203
  Đã được thích:
  14.726
  Điểm:
  0
 307. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  301
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 308. ls.tranhoangan

  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 309. lucbinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  235
  Đã được thích:
  310
  Điểm:
  0
 310. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 311. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 312. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 313. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.289
  Đã được thích:
  3.276
  Điểm:
  0
 314. Mai Cherry

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 315. Mai Hương2402

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  326
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  27
 316. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 317. Măng Cụt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 318. manh Le 18

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 319. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.781
  Đã được thích:
  305
  Điểm:
  27
 320. MẬP Ù

   
  Bình luận / trả lời:
  905
  Đã được thích:
  814
  Điểm:
  0
 321. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  152
  Đã được thích:
  213
  Điểm:
  0
 322. MaxOne

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  296
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 323. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 17
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 324. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 325. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 326. Mẹ Bi

   
  , Nữ, 32
  Bình luận / trả lời:
  497
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  37
 327. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  365
  Đã được thích:
  535
  Điểm:
  0
 328. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  729
  Đã được thích:
  944
  Điểm:
  0
 329. Mèo Đi Hia

   
  , Nam, from Tp Hòa Bình
  Bình luận / trả lời:
  684
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  27
 330. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  790
  Đã được thích:
  742
  Điểm:
  0
 331. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 332. Mi Sa 2

  Bình luận / trả lời:
  2.593
  Đã được thích:
  3.316
  Điểm:
  0
 333. Minh Diệu 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 334. Minh Le 8

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 335. Minh Minh 8

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 336. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.545
  Đã được thích:
  450
  Điểm:
  52
 337. Mitu

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 338. miu1502

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 339. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.105
  Đã được thích:
  769
  Điểm:
  92
 340. Mộng Điệp Điệp

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 341. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.497
  Đã được thích:
  3.959
  Điểm:
  0
 342. mountain90

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 343. Mr Leo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 344. Mr Ngô Tấn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 345. Mr.blackcatmoon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 346. mr.huy.sg

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 347. Mr.Plat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.657
  Đã được thích:
  1.205
  Điểm:
  10
 348. MrBonChen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  137
  Đã được thích:
  203
  Điểm:
  0
 349. MrBoomba

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 350. MrChau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 351. MrK

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  260
  Đã được thích:
  372
  Điểm:
  0
 352. MrNoName

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  162
  Đã được thích:
  238
  Điểm:
  0
 353. MrTrinh

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 354. Mrvanhc

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  183
  Đã được thích:
  196
  Điểm:
  0
 355. msleora

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  202
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  0
 356. Mtp St

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 357. mtung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  258
  Đã được thích:
  490
  Điểm:
  0
 358. MU FC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  256
  Điểm:
  52
 359. my minh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 360. n-phuong

   
  Bình luận / trả lời:
  709
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 361. namct

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.968
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  72
 362. namnhatrang

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  12
 363. NCVN

   
  , Nam, 17
  Bình luận / trả lời:
  86
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 364. ncxn

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 365. ndkhoa

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 366. Ném Đá Hội Nghị

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 367. Net Home Furniture

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  179
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  0
 368. newfeed24h.com

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 369. Ng Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 370. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.316
  Đã được thích:
  953
  Điểm:
  0
 371. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  0
 372. ngayxuadalat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  246
  Điểm:
  0
 373. NGHIA NGUYEN 85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  325
  Đã được thích:
  247
  Điểm:
  0
 374. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 375. Ngo hanh

   
  , Nữ, from Houston
  Bình luận / trả lời:
  473
  Đã được thích:
  796
  Điểm:
  0
 376. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  899
  Đã được thích:
  1.383
  Điểm:
  0
 377. Ngo Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 378. Ngố Rừng 2

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 379. Ngọc Anh 04

   
  Bình luận / trả lời:
  223
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  17
 380. ngoc son 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 381. Ngoc Tran Hong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 382. Ngọc Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 383. Ngọc tú 87

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 384. Ngocha123

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.547
  Đã được thích:
  407
  Điểm:
  52
 385. ngược đời

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.184
  Đã được thích:
  425
  Điểm:
  52
 386. Người lạ mặt

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.251
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 387. NgườiHậuGiang

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  173
  Đã được thích:
  298
  Điểm:
  0
 388. Nguyen Duy 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 389. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  459
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 390. Nguyễn Huỳnh Nhã Ý

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  331
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 391. Nguyễn Khắc Hòa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 392. nguyen thanh 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  573
  Đã được thích:
  287
  Điểm:
  27
 393. Nguyễn Thành Trung

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  2.881
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  92
 394. Nguyễn Thị Giáng Mi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 395. Nguyen Thu Hoa

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 396. nguyen tien Duc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 397. Nguyễn Trường Sơn

   
  , Nam, 34, from Da Nang, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 398. Nguyen Van Hung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 399. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.194
  Đã được thích:
  5.367
  Điểm:
  0
 400. Nguyễn Đình Tuấn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 401. nguyenminhluat

   
  , Nam, from Quảng Châu
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 402. nguyenpr089

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  221
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 403. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.533
  Đã được thích:
  2.109
  Điểm:
  0
 404. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.819
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  27
 405. Nhậm Đình Đình

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 406. Nhân Trần 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 407. nhan tran 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 408. Nhân Đạo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 409. nhat nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 410. nhatanh000

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 411. nhc_hsc

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  900
  Đã được thích:
  819
  Điểm:
  0
 412. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 413. NhocXìTeen

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  868
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  27
 414. nissangtr

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 415. nmc

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 416. nneo

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 417. No money

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  552
  Đã được thích:
  378
  Điểm:
  0
 418. Nobita

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  890
  Đã được thích:
  243
  Điểm:
  52
 419. Nongdan Nguoi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 420. nowmemay

   
  , 45
  Bình luận / trả lời:
  219
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 421. NTH

   
  Bình luận / trả lời:
  597
  Đã được thích:
  513
  Điểm:
  0
 422. NuiNai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 423. Nước khoáng tinh khiết

   
  , 31
  Bình luận / trả lời:
  703
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  27
 424. Obelin

  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 425. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  518
  Đã được thích:
  1.190
  Điểm:
  0
 426. Ốc hương***

   
  , Nữ, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 427. ohyeah69

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  246
  Điểm:
  0
 428. ối zời ơi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  920
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  37
 429. ồn ào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  52
 430. onemot2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  87
  Điểm:
  12
 431. onenode

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 432. Ông Nam Mô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  108
  Điểm:
  0
 433. PADI

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  135
  Điểm:
  0
 434. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.682
  Đã được thích:
  1.000
  Điểm:
  92
 435. Patrick TP

   
  , Nam, 6
  Bình luận / trả lời:
  168
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 436. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  37
 437. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.494
  Đã được thích:
  27.243
  Điểm:
  0
 438. ph212

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 439. Pham Ha

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 440. PhamLinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 441. phanthanhchanh

   
  , Nam, 64
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 442. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.147
  Đã được thích:
  3.334
  Điểm:
  0
 443. Phát Hồ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  235
  Điểm:
  0
 444. phongluuonline

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 445. Phù Thủy Sợ Ma

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 446. Phuc An

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 447. Phuoc Nguyen 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 448. Phuong Do 80

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 449. pqh.acc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  0
 450. Priscilla

  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 451. PTD

   
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 452. ptl2810

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 453. PTTech

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.808
  Đã được thích:
  317
  Điểm:
  72
 454. Puka hấp

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  2.145
  Đã được thích:
  358
  Điểm:
  0
 455. QT28

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 456. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  0
 457. Quái Thú Thần Kỳ

   
  Bình luận / trả lời:
  443
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 458. Quán Nướng Lẩu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 459. Quang Anh SV

  Bình luận / trả lời:
  1.252
  Đã được thích:
  289
  Điểm:
  27
 460. Quang Nguyen 31

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 461. quangdat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.241
  Đã được thích:
  782
  Điểm:
  72
 462. QuangLe79

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 463. Quốc Anh 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 464. Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.343
  Đã được thích:
  1.141
  Điểm:
  122
 465. Quốc Nguyễn Trí

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 466. QUOC XOI

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  264
  Đã được thích:
  172
  Điểm:
  0
 467. QuocKhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  528
  Đã được thích:
  432
  Điểm:
  0
 468. quocsacthienhuong

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 469. Quyết Phạm

   
  Bình luận / trả lời:
  1.322
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  27
 470. Quynh Anh Hv

   
  , Nữ, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  12
 471. Quỳnh Chi

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  494
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  27
 472. Rắn Vàng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 473. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  37
 474. Register

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  815
  Đã được thích:
  1.017
  Điểm:
  0
 475. Rio

   
  , Nam, from Brazil
  Bình luận / trả lời:
  674
  Đã được thích:
  920
  Điểm:
  0
 476. rongdat

   
  , Nữ, 47
  Bình luận / trả lời:
  86
  Đã được thích:
  285
  Điểm:
  0
 477. Rorschach

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 478. rotori

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.431
  Đã được thích:
  1.253
  Điểm:
  0
 479. Royalcare

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 480. sacredkeep

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 481. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.087
  Đã được thích:
  796
  Điểm:
  12
 482. saostar.vn

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 483. sâubit

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.079
  Đã được thích:
  338
  Điểm:
  52
 484. seven7

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.333
  Đã được thích:
  491
  Điểm:
  52
 485. sgk179

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 486. Siêu Nhân Đu Dây Điện

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 487. sjcbank

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  150
  Đã được thích:
  96
  Điểm:
  17
 488. Sky Sky 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 489. Soda

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 490. sokhanhcali

   
  , Nam, from California-USA
  Bình luận / trả lời:
  526
  Đã được thích:
  810
  Điểm:
  27
 491. Son Lang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  0
 492. Sống lặng

   
  Bình luận / trả lời:
  276
  Đã được thích:
  96
  Điểm:
  37
 493. Sơri

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 494. sownlee

   
  , Nam, from Rèm cửa
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 495. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  1.374
  Đã được thích:
  1.246
  Điểm:
  0
 496. steel134

   
  , Nam, 92
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 497. stn0795

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 498. Sua

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 499. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 500. Sukanice

   
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 501. Sun Na

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 502. Sửu Thân Thân Sửu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 503. T Ngọc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 504. Tam Ho

   
  Bình luận / trả lời:
  572
  Đã được thích:
  380
  Điểm:
  0
 505. Tâm tư VCL

   
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 506. tammao

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  12
 507. TAN PHAM

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 508. Tào Lao.

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 509. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.585
  Đã được thích:
  3.067
  Điểm:
  0
 510. Tàu ngầm U-571

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 511. tay rau muong

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  196
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 512. tb76dl93

   
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 513. Teamo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.003
  Đã được thích:
  2.886
  Điểm:
  0
 514. Teddy Cheung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 515. Tến Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 516. Tèo Flash

   
  , Nam, from TPHCM
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 517. terrytan

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  91
  Điểm:
  0
 518. têtamthua

   
  , Nam, from somewhere
  Bình luận / trả lời:
  1.777
  Đã được thích:
  1.721
  Điểm:
  0
 519. tete

   
  , Nam, 56
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 520. tgghoangvu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  552
  Đã được thích:
  731
  Điểm:
  0
 521. Thả Thính

   
  , Nữ, from Hai Phong
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 522. Thằng hói Đẹp trai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 523. Thang Vy

   
  , Nam, from Solar System
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 524. Thánh Ăn Tạp

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 525. Thanh Hồ Thanh

   
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 526. Thanh Minh 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 527. Thành Điếc

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 528. thanhabz

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 529. thanhchem

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  262
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  0
 530. thanhminhnguyenvn

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 531. thanhnhung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 532. Thao Nguyen 30

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 533. thật khó hỉu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 534. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 535. thấy sao nói vậy

   
  , 40
  Bình luận / trả lời:
  3.444
  Đã được thích:
  4.424
  Điểm:
  0
 536. Thế Anh

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.444
  Đã được thích:
  243
  Điểm:
  27
 537. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  198
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 538. TheDat Duong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 539. thenam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 540. Thị Nở

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.126
  Đã được thích:
  164
  Điểm:
  52
 541. Thị Thị

   
  , Nữ, from Hoi An City
  Bình luận / trả lời:
  138
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 542. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  165
  Đã được thích:
  202
  Điểm:
  0
 543. Thiên Phú Nguyễn Hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 544. thỏ cụt tai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.109
  Đã được thích:
  620
  Điểm:
  0
 545. Thợ IT

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  717
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  27
 546. Thỏ Nhóc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  131
  Điểm:
  0
 547. Thong Lu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 548. thuan namtien

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 549. Thực Tế

   
  Bình luận / trả lời:
  277
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 550. Thuephongtro.com

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  504
  Đã được thích:
  1.081
  Điểm:
  0
 551. Thuong Khu

   
  , Nam, from hanoi
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 552. Tiên Nguyễn 14

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 553. Tien Nguyen 29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 554. Tien Nguyen Mtl

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  647
  Đã được thích:
  859
  Điểm:
  0
 555. Tien Sinh Luc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  149
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 556. Tieu Hoa Vien

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 557. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122
 558. Tiều Phu

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 559. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.275
  Đã được thích:
  1.920
  Điểm:
  0
 560. tieuthuhanny90

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  462
  Đã được thích:
  687
  Điểm:
  0
 561. Tiger V Jimmy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 562. timegold

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 563. Tina Pham 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  181
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 564. tinhthanthang4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 565. tiwenger

   
  , Nam, from quận thủ đức
  Bình luận / trả lời:
  629
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  27
 566. toilatoiday

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 567. tomcangxanh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.293
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 568. Toquoclamnguy84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 569. TorL

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  367
  Đã được thích:
  313
  Điểm:
  0
 570. Trần Anh

   
  , Nam, from Tp. Vinh
  Bình luận / trả lời:
  1.346
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  72
 571. Trần Công Phước

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 572. Tran Dat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  793
  Đã được thích:
  688
  Điểm:
  0
 573. trần ngọc quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 574. Trần Quạt

   
  Bình luận / trả lời:
  224
  Đã được thích:
  496
  Điểm:
  0
 575. Trần Quạt 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 576. Tran quy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 577. tran vinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 578. Trần Đạt

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 579. tranduong

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 580. Trangairi2505

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  302
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 581. trang_tigon

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 582. TrầnHoàng

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  418
  Đã được thích:
  685
  Điểm:
  0
 583. TranHuuLuan

  Bình luận / trả lời:
  386
  Đã được thích:
  545
  Điểm:
  0
 584. trankhoa2601

   
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 585. Travis Do

   
  , Nam, from USA
  Bình luận / trả lời:
  215
  Đã được thích:
  301
  Điểm:
  10
 586. trinh611

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  243
  Đã được thích:
  214
  Điểm:
  0
 587. troller

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.728
  Đã được thích:
  288
  Điểm:
  72
 588. Trong Hung Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 589. Trùm Sò

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  827
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  37
 590. trung doquang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  384
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 591. Trung Nguyễn 7183

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 592. TRUNG NGUYEN NHU

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 593. Trung*Nguyen

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  186
  Đã được thích:
  186
  Điểm:
  0
 594. Truong Dao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 595. truong nguyenvan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 596. Trương Quang Quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 597. trương vô kị

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 598. Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  5.088
  Đã được thích:
  8.759
  Điểm:
  0
 599. Tư Mã Bất Bình TC

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 600. Tuấn Anh Ngô 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  129
  Đã được thích:
  127
  Điểm:
  0
 601. Tuấn Duy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  750
  Đã được thích:
  289
  Điểm:
  0
 602. Tuan Ha Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  918
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  52
 603. Tuan Tay 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 604. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  399
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 605. Tuan Vu 11

   
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 606. TUAN_VU

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  108
  Điểm:
  0
 607. Tùng Chùa

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.508
  Đã được thích:
  221
  Điểm:
  37
 608. Tung den

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  1.386
  Đã được thích:
  372
  Điểm:
  52
 609. Tung Nguyen 27

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 610. Tùng Thạch

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.331
  Đã được thích:
  215
  Điểm:
  72
 611. Tường Vy Trắng

   
  , Nữ, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 612. Ty phu My

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  686
  Đã được thích:
  977
  Điểm:
  0
 613. ty8x

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  210
  Đã được thích:
  200
  Điểm:
  0
 614. tysen nguyen

   
  , Nam, 60
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 615. van Dug

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 616. văn phạm huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 617. Van Truc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  0
 618. van tung Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  361
  Đã được thích:
  896
  Điểm:
  0
 619. VânPhong

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 620. VC2008

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 621. Vê Thoọc

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  760
  Đã được thích:
  581
  Điểm:
  0
 622. vì sao cô đơn

   
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  199
  Điểm:
  0
 623. Vi the he sau

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 624. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  874
  Đã được thích:
  805
  Điểm:
  0
 625. victornhut

  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 626. Viên kẹo cay

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.336
  Đã được thích:
  402
  Điểm:
  52
 627. Việt Hoàng Đào

   
  , Nam, from Nơi cư ngụ.
  Bình luận / trả lời:
  612
  Đã được thích:
  418
  Điểm:
  0
 628. Viet kieu uc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  216
  Đã được thích:
  142
  Điểm:
  0
 629. Việt Nam Đoàn Tân

   
  , Nam, from Vùng đất hứa
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 630. viethung

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  206
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 631. vih.qn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 632. Vin@golD

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  807
  Đã được thích:
  976
  Điểm:
  0
 633. Vinacontrol

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 634. VinhDL

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  421
  Đã được thích:
  304
  Điểm:
  0
 635. Vissan

   
  , 81
  Bình luận / trả lời:
  369
  Đã được thích:
  672
  Điểm:
  0
 636. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  12
 637. Vnzing

   
  , Nam, from Bình định
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 638. Volodia

   
  Bình luận / trả lời:
  381
  Đã được thích:
  743
  Điểm:
  0
 639. VôMinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 640. Vonlai Magazine

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 641. Vũ Anh Tuấn Licons

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 642. Vũ Cường1102

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 643. Vũ Hầu

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 644. Vu Pham Tan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 645. Vũ Thành Công

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.350
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  37
 646. Vucong Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 647. Vương Tử

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  170
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  10
 648. vuqangcz2

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 649. vxtchelsea

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 650. whynot

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  0
 651. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.686
  Đã được thích:
  422
  Điểm:
  92
 652. Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.683
  Đã được thích:
  813
  Điểm:
  37
 653. xe ủi đất

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 654. xẹc xi lây đi

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  743
  Đã được thích:
  157
  Điểm:
  37
 655. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.114
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  52
 656. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.131
  Đã được thích:
  355
  Điểm:
  37
 657. X_Knight

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  617
  Đã được thích:
  413
  Điểm:
  0
 658. yahooooo

   
  Bình luận / trả lời:
  1.701
  Đã được thích:
  355
  Điểm:
  37
 659. Yêu chính nghĩa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.478
  Đã được thích:
  1.893
  Điểm:
  0
 660. Yoona

   
  Bình luận / trả lời:
  430
  Đã được thích:
  205
  Điểm:
  52
 661. zaingon

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 662. Zenkin

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.257
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  15
 663. zzzmrsunzzz

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  153
  Điểm:
  0
 664. Đặng Hảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 665. Đào Lý Tưởng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  384
  Đã được thích:
  222
  Điểm:
  10
 666. Đào Thắng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.455
  Đã được thích:
  318
  Điểm:
  72
 667. Đào Thị

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.984
  Đã được thích:
  636
  Điểm:
  92
 668. Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  738
  Đã được thích:
  925
  Điểm:
  0
 669. Đinh Thế Bảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 670. Đỗ Quỳnh

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.031
  Đã được thích:
  308
  Điểm:
  52
 671. Đức Hùng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  887
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  37
 672. Đức Huy 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 673. привет

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  561
  Đã được thích:
  418
  Điểm:
  0