1. (='.'=) ^O^

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 2. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  2.437
  Đã được thích:
  3.289
  Điểm:
  0
 3. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.876
  Đã được thích:
  2.528
  Điểm:
  0
 4. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  729
  Đã được thích:
  1.660
  Điểm:
  0
 5. Alan Đi Bộ

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 6. Alexandra Wing

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.179
  Đã được thích:
  2.541
  Điểm:
  0
 7. aloneforever

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 8. An Nam

   
  , Nam, from Cõi Ta Bà
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  0
 9. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  5.038
  Đã được thích:
  1.924
  Điểm:
  0
 10. Andyzhen

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  109
  Đã được thích:
  157
  Điểm:
  0
 11. Anh Duc 4

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 12. Anh Tài

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.673
  Đã được thích:
  347
  Điểm:
  92
 13. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.612
  Đã được thích:
  1.108
  Điểm:
  52
 14. anh1984

   
  , 18
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  12
 15. anhanhquach

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 16. anhkobiet05

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 17. anhlucky2

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  116
  Đã được thích:
  161
  Điểm:
  0
 18. anhlucky22

   
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 19. anhungrom

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  104
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  0
 20. Apollo

   
  , Nam, 59
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 21. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  402
  Đã được thích:
  1.047
  Điểm:
  0
 22. Arale Slump

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 23. Ares vip

   
  Bình luận / trả lời:
  638
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  0
 24. Au Duong Phong

   
  , Nam, from Đồng Tháp
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  130
  Điểm:
  0
 25. Ayumi Suka

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 26. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.230
  Đã được thích:
  6.368
  Điểm:
  0
 27. Bà mẹo

   
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  17
 28. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.835
  Đã được thích:
  4.244
  Điểm:
  0
 29. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  228
  Đã được thích:
  202
  Điểm:
  0
 30. Bairiki

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 31. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.361
  Đã được thích:
  4.293
  Điểm:
  0
 32. Bán Nhà Đất Cần Mua

  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 33. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  132
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 34. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  387
  Đã được thích:
  153
  Điểm:
  37
 35. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 36. Bánh mì thịt

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  1.403
  Đã được thích:
  245
  Điểm:
  37
 37. Bánh Xe

   
  Bình luận / trả lời:
  587
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  27
 38. Banshee

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 39. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  773
  Đã được thích:
  180
  Điểm:
  37
 40. BaĐú BaTri

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 41. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 42. Bé Tụn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 43. bemeo1102

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  586
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  27
 44. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  836
  Đã được thích:
  1.171
  Điểm:
  0
 45. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 46. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 47. Bình Trần 123

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 48. binh7415

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 49. binladen

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  249
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  0
 50. bjennguyen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  263
  Đã được thích:
  202
  Điểm:
  0
 51. black water

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 52. BlackUFO.

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 53. blackwater

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 54. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  774
  Đã được thích:
  1.189
  Điểm:
  0
 55. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  4.881
  Đã được thích:
  4.929
  Điểm:
  0
 56. Bồ Hóng

   
  , Nam, from Kenia
  Bình luận / trả lời:
  242
  Đã được thích:
  210
  Điểm:
  0
 57. Bom Nguyên Tử

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 58. Bông Vũ

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  360
  Đã được thích:
  520
  Điểm:
  0
 59. bôngvụ10

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  0
 60. bosbos

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 61. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 62. Bright Nguyen

   
  , from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  783
  Đã được thích:
  526
  Điểm:
  0
 63. Bùi Hoa

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 64. BullyCS

  Bình luận / trả lời:
  998
  Đã được thích:
  1.480
  Điểm:
  0
 65. bumbum11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  153
  Đã được thích:
  107
  Điểm:
  0
 66. BụngBự

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 67. buôn chuyện

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.483
  Đã được thích:
  451
  Điểm:
  52
 68. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.690
  Đã được thích:
  26.681
  Điểm:
  0
 69. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 70. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 71. Cà Phê Ớt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 72. Cachua

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 73. calvinduong

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 74. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  732
  Đã được thích:
  763
  Điểm:
  0
 75. Canh Pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 76. Cashisking9x

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  573
  Đã được thích:
  171
  Điểm:
  0
 77. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.440
  Đã được thích:
  2.338
  Điểm:
  0
 78. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  419
  Đã được thích:
  414
  Điểm:
  0
 79. Chả Biết Tên Nào Cho Đẹp

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 80. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  1.060
  Đã được thích:
  1.908
  Điểm:
  0
 81. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  573
  Đã được thích:
  749
  Điểm:
  0
 82. Chau Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 83. Chém chuối

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 84. Chibibang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 85. Chích chòe 123

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 86. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  800
  Đã được thích:
  1.002
  Điểm:
  0
 87. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  660
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  0
 88. Chính&Nghĩa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 89. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  85
  Điểm:
  0
 90. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.645
  Đã được thích:
  9.194
  Điểm:
  0
 91. Chú Bảy™

  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 92. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.360
  Đã được thích:
  3.561
  Điểm:
  0
 93. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  319
  Đã được thích:
  239
  Điểm:
  0
 94. Chủ Tịch Xóm Nhà Lá

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 95. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  1.869
  Đã được thích:
  2.243
  Điểm:
  0
 96. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  179
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 97. Chuocchit Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 98. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  233
  Đã được thích:
  316
  Điểm:
  0
 99. cnn

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  12
 100. Cô 8 thời @

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 101. Cô Tiên Hút Cần

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  0
 102. coimongne

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 103. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.939
  Đã được thích:
  1.529
  Điểm:
  0
 104. Con đen

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 105. Công Quốc

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 106. Cornish rex

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 107. cowboy

   
  , Nam, from ko xác định
  Bình luận / trả lời:
  187
  Đã được thích:
  300
  Điểm:
  0
 108. crime

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 109. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.230
  Đã được thích:
  4.713
  Điểm:
  0
 110. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  0
 111. Cũng Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 112. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  2.783
  Điểm:
  0
 113. Cuồng BCT

  Bình luận / trả lời:
  600
  Đã được thích:
  872
  Điểm:
  0
 114. Cuong Phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 115. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  656
  Đã được thích:
  1.074
  Điểm:
  0
 116. Dai Bach

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  0
 117. Dam Nguyenvan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  147
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 118. damynghe35nb

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 119. dangminhthinh

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 120. DangViet

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 121. dao duy tung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 122. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  106
  Đã được thích:
  95
  Điểm:
  0
 123. dayhocnauanonline

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 124. DCTNguyen

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  706
  Đã được thích:
  149
  Điểm:
  27
 125. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 126. Destiny

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  17
 127. Devas Nguyễn

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  10
 128. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 129. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.705
  Đã được thích:
  463
  Điểm:
  92
 130. Dinh Nhon Ngo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 131. Doan Hung Pomelo

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 132. doanbattery

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 133. Doilangbac

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  256
  Đã được thích:
  585
  Điểm:
  0
 134. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.906
  Đã được thích:
  487
  Điểm:
  37
 135. Duc Cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 136. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  376
  Đã được thích:
  422
  Điểm:
  0
 137. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 138. dung kim 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  132
  Điểm:
  0
 139. Dung Lưu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 140. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.891
  Đã được thích:
  2.289
  Điểm:
  0
 141. dungsonghan

  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 142. Dương Khoa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  132
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 143. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  510
  Đã được thích:
  467
  Điểm:
  0
 144. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 145. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.334
  Đã được thích:
  1.634
  Điểm:
  17
 146. Duongphan84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  391
  Đã được thích:
  393
  Điểm:
  0
 147. DuyHB

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  0
 148. Duyhuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 149. Dvt_tp

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 150. Eden

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 151. Empty AkaShin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 152. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 153. eurocook

   
  , Nam, from HÀ Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 154. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.244
  Đã được thích:
  2.141
  Điểm:
  0
 155. Fiora

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  10
 156. Frizzy

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  27
 157. Gã cô độc

   
  Bình luận / trả lời:
  588
  Đã được thích:
  489
  Điểm:
  0
 158. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 159. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  1.036
  Đã được thích:
  2.787
  Điểm:
  0
 160. Gaconlonton

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.447
  Đã được thích:
  726
  Điểm:
  92
 161. gammaman

   
  , Nam, 66
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 162. Gàn Đồ

   
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  114
  Điểm:
  0
 163. Gấu Lắc

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 164. gấu tuyết

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  282
  Đã được thích:
  499
  Điểm:
  0
 165. Ga_depzai

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  902
  Đã được thích:
  177
  Điểm:
  37
 166. GB Thiện Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 167. Gi Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 168. Già làng Bru

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 169. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  456
  Đã được thích:
  734
  Điểm:
  0
 170. giangth2007

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 171. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.390
  Đã được thích:
  248
  Điểm:
  37
 172. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 173. GreenLantern

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 174. gullit

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 175. H&N

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 176. Ha le Thi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  262
  Đã được thích:
  825
  Điểm:
  0
 177. Ha Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 178. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  543
  Đã được thích:
  957
  Điểm:
  0
 179. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 180. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 181. Hachto

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 182. Hai Le 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  111
  Điểm:
  0
 183. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  0
 184. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  152
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  0
 185. hailinhflp

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 186. HaiLúa69

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 187. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  877
  Đã được thích:
  1.135
  Điểm:
  0
 188. Hạnh Phúc 1904

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  206
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 189. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  407
  Đã được thích:
  349
  Điểm:
  0
 190. Hatheduong

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 191. Hậu duệ Mặt trời

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 192. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.652
  Đã được thích:
  3.461
  Điểm:
  0
 193. Heniken2014

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 194. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.016
  Đã được thích:
  5.257
  Điểm:
  0
 195. Hi-Tech

   
  , Nữ, 19
  Bình luận / trả lời:
  1.273
  Đã được thích:
  281
  Điểm:
  52
 196. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 197. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 198. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  1.862
  Đã được thích:
  2.822
  Điểm:
  0
 199. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.169
  Đã được thích:
  3.887
  Điểm:
  0
 200. Hoa Tuyết

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  27
 201. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  383
  Điểm:
  0
 202. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 203. Hoàng Hiếu 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 204. Hoang Hung ***

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  265
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  10
 205. hoang ke

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 206. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 207. Hoàng Tâm 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 208. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  543
  Điểm:
  0
 209. Hobao Truongmaugiao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 210. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 211. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.200
  Đã được thích:
  417
  Điểm:
  72
 212. Hongmi

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 213. hophuong

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 214. hscc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  12
 215. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  635
  Điểm:
  0
 216. hú hí hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 217. Hugo_Trần

   
  , Nam, from Xì phố
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 218. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  17
 219. Hung Anh 3

   
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 220. Hung Hoang 8

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 221. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  509
  Điểm:
  0
 222. Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.951
  Đã được thích:
  903
  Điểm:
  37
 223. Hương Soan

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 224. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  777
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 225. Huxili Luc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 226. Huy Hải

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 227. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  908
  Đã được thích:
  659
  Điểm:
  0
 228. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  10.878
  Đã được thích:
  11.348
  Điểm:
  0
 229. Huynh Nhat 1

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 230. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  282
  Đã được thích:
  161
  Điểm:
  0
 231. Huỳnh Cường

   
  , Nam, from Long Xuyên
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 232. Hy Vọng 007

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 233. Hyo Yeon

   
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 234. ibrand

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  271
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 235. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  1.161
  Đã được thích:
  2.800
  Điểm:
  0
 236. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 237. JK Wong

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 238. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  2.636
  Đã được thích:
  1.790
  Điểm:
  0
 239. JunYu Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 240. kai231

   
  , Nam, from Hồ chí minh
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 241. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  802
  Đã được thích:
  621
  Điểm:
  0
 242. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  320
  Đã được thích:
  270
  Điểm:
  0
 243. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 244. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.705
  Đã được thích:
  386
  Điểm:
  37
 245. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 246. Ken88

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 247. Kenny Nguyen 5

   
  Bình luận / trả lời:
  603
  Đã được thích:
  1.262
  Điểm:
  0
 248. Kep

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 249. Kevin Vule

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 250. Khánh Linh

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.164
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  37
 251. Khanh Trúc

   
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 252. Khoa Nguyen 17

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 253. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 254. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  10
 255. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  294
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 256. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.193
  Đã được thích:
  781
  Điểm:
  0
 257. khoithuocdoicho

   
  , Nam, from Tuyệt tình cốc
  Bình luận / trả lời:
  278
  Đã được thích:
  175
  Điểm:
  0
 258. kien quoc

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  121
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 259. kiep do den

   
  , 6
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 260. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 261. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 262. kukingkong

   
  , 106
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 263. kutun

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  109
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  0
 264. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  182
  Đã được thích:
  127
  Điểm:
  0
 265. Lã bất Vu

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 266. Lâm Tiên Sinh

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  664
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  27
 267. Lam1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 268. lambanggia

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 269. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  902
  Đã được thích:
  187
  Điểm:
  27
 270. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.985
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 271. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  372
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 272. Lão Đại BĐS

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  133
  Điểm:
  0
 273. laovu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 274. laptopcamau

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  0
 275. laso

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 276. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  667
  Đã được thích:
  165
  Điểm:
  27
 277. Lê Khánh 01

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 278. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  527
  Đã được thích:
  546
  Điểm:
  0
 279. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  546
  Đã được thích:
  556
  Điểm:
  0
 280. Lê Sang

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  203
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  12
 281. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.782
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  27
 282. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.279
  Đã được thích:
  3.649
  Điểm:
  0
 283. leo pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 284. letam86vn

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 285. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 286. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.262
  Đã được thích:
  565
  Điểm:
  92
 287. Linh Hương

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.496
  Đã được thích:
  339
  Điểm:
  52
 288. Linh Truong 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 289. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 290. Linhhan

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.865
  Đã được thích:
  375
  Điểm:
  72
 291. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  545
  Đã được thích:
  1.878
  Điểm:
  0
 292. Lipton Tea

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.045
  Đã được thích:
  200
  Điểm:
  27
 293. Lisa Pham 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 294. Liz

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 295. Loan Bui Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 296. Loc Dao Huu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 297. Lời Thật Mất Lòng

   
  , Nữ, from Siem Reap
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 298. loncocahetnuoc

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 299. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  92
 300. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.380
  Đã được thích:
  751
  Điểm:
  122
 301. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.397
  Đã được thích:
  2.590
  Điểm:
  0
 302. Long TB

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.229
  Đã được thích:
  1.547
  Điểm:
  0
 303. lordzedo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 304. Lovely

   
  , Nữ, 42
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 305. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.898
  Đã được thích:
  16.299
  Điểm:
  0
 306. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  301
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 307. ls.tranhoangan

  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 308. lucbinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  324
  Điểm:
  0
 309. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 310. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 311. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 312. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.938
  Đã được thích:
  4.353
  Điểm:
  0
 313. Mai Cherry

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 314. Mai Hương2402

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  326
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  27
 315. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 316. Măng Cụt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 317. manh Le 18

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 318. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.812
  Đã được thích:
  306
  Điểm:
  27
 319. MẬP Ù

   
  Bình luận / trả lời:
  905
  Đã được thích:
  814
  Điểm:
  0
 320. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  163
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 321. MaxOne

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  296
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 322. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 17
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 323. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 324. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 325. Mẹ Bi

   
  , Nữ, 32
  Bình luận / trả lời:
  497
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  37
 326. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  405
  Đã được thích:
  609
  Điểm:
  0
 327. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  730
  Đã được thích:
  944
  Điểm:
  0
 328. Mèo Đi Hia

   
  , Nam, from Tp Hòa Bình
  Bình luận / trả lời:
  684
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  27
 329. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  961
  Đã được thích:
  927
  Điểm:
  0
 330. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 331. Mi Sa 2

  Bình luận / trả lời:
  2.593
  Đã được thích:
  3.316
  Điểm:
  0
 332. Minh Diệu 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 333. Minh Le 8

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 334. Minh Minh 8

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 335. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.561
  Đã được thích:
  450
  Điểm:
  52
 336. Mitu

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 337. miu1502

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 338. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  813
  Điểm:
  92
 339. Mộng Điệp Điệp

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 340. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.847
  Đã được thích:
  4.674
  Điểm:
  0
 341. mountain90

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 342. Mr Leo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 343. Mr Ngô Tấn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 344. Mr.blackcatmoon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  81
  Điểm:
  0
 345. mr.huy.sg

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 346. Mr.Plat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.657
  Đã được thích:
  1.205
  Điểm:
  10
 347. MrBonChen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 348. MrBoomba

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 349. MrChau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 350. MrK

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  268
  Đã được thích:
  387
  Điểm:
  0
 351. MrNoName

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  245
  Điểm:
  0
 352. MrTrinh

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 353. Mrvanhc

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  186
  Đã được thích:
  196
  Điểm:
  0
 354. msleora

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  249
  Đã được thích:
  317
  Điểm:
  0
 355. Mtp St

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 356. mtung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  623
  Điểm:
  0
 357. MU FC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  695
  Đã được thích:
  262
  Điểm:
  52
 358. my minh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 359. n-phuong

   
  Bình luận / trả lời:
  709
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 360. namct

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.971
  Đã được thích:
  376
  Điểm:
  72
 361. namnhatrang

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  12
 362. NCVN

   
  , Nam, 17
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 363. ncxn

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 364. ndkhoa

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 365. Ném Đá Hội Nghị

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 366. Net Home Furniture

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  188
  Đã được thích:
  213
  Điểm:
  0
 367. newfeed24h.com

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 368. Ng Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 369. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.376
  Đã được thích:
  1.014
  Điểm:
  0
 370. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  0
 371. ngayxuadalat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  263
  Điểm:
  0
 372. NGHIA NGUYEN 85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  354
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 373. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 374. Ngo hanh

   
  , Nữ, from Houston
  Bình luận / trả lời:
  473
  Đã được thích:
  796
  Điểm:
  0
 375. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  1.025
  Đã được thích:
  1.636
  Điểm:
  0
 376. Ngo Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 377. Ngố Rừng 2

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 378. Ngọc Anh 04

   
  Bình luận / trả lời:
  223
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  17
 379. ngoc son 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 380. Ngoc Tran Hong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 381. Ngọc Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 382. Ngọc tú 87

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 383. Ngocha123

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.547
  Đã được thích:
  407
  Điểm:
  52
 384. ngược đời

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.184
  Đã được thích:
  425
  Điểm:
  52
 385. Người lạ mặt

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.275
  Đã được thích:
  373
  Điểm:
  0
 386. NgườiHậuGiang

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  173
  Đã được thích:
  298
  Điểm:
  0
 387. Nguyen Duy 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 388. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  475
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 389. Nguyễn Huỳnh Nhã Ý

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  347
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 390. Nguyễn Khắc Hòa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 391. nguyen thanh 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  582
  Đã được thích:
  294
  Điểm:
  27
 392. Nguyễn Thành Trung

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  2.881
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  92
 393. Nguyễn Thị Giáng Mi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 394. Nguyen Thu Hoa

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 395. nguyen tien Duc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 396. Nguyễn Trường Sơn

   
  , Nam, 34, from Da Nang, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 397. Nguyen Van Hung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  206
  Đã được thích:
  206
  Điểm:
  0
 398. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.586
  Đã được thích:
  6.143
  Điểm:
  0
 399. Nguyễn Đình Tuấn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 400. nguyenminhluat

   
  , Nam, from Quảng Châu
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 401. nguyenpr089

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  213
  Điểm:
  0
 402. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.814
  Đã được thích:
  2.330
  Điểm:
  0
 403. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.819
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  27
 404. Nhậm Đình Đình

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 405. Nhân Trần 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 406. nhan tran 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 407. Nhân Đạo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 408. nhat nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 409. nhatanh000

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 410. nhc_hsc

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  967
  Đã được thích:
  938
  Điểm:
  0
 411. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 412. NhocXìTeen

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  868
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  27
 413. nissangtr

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 414. nmc

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 415. nneo

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 416. No money

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  552
  Đã được thích:
  378
  Điểm:
  0
 417. Nobita

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  923
  Đã được thích:
  265
  Điểm:
  52
 418. Nongdan Nguoi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 419. nowmemay

   
  , 45
  Bình luận / trả lời:
  219
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 420. NTH

   
  Bình luận / trả lời:
  599
  Đã được thích:
  514
  Điểm:
  0
 421. NuiNai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 422. Nước khoáng tinh khiết

   
  , 31
  Bình luận / trả lời:
  703
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  27
 423. Obelin

  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 424. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  579
  Đã được thích:
  1.365
  Điểm:
  0
 425. Ốc hương***

   
  , Nữ, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 426. ohyeah69

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  244
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 427. ối zời ơi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  954
  Đã được thích:
  258
  Điểm:
  37
 428. ồn ào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.057
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  52
 429. onemot2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  135
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  12
 430. onenode

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 431. Ông Nam Mô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  139
  Đã được thích:
  115
  Điểm:
  0
 432. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  6.671
  Đã được thích:
  10.494
  Điểm:
  0
 433. PADI

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  135
  Điểm:
  0
 434. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.784
  Đã được thích:
  1.017
  Điểm:
  92
 435. Patrick TP

   
  , Nam, 6
  Bình luận / trả lời:
  168
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 436. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  37
 437. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  21.392
  Đã được thích:
  29.236
  Điểm:
  0
 438. ph212

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 439. Pham Ha

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 440. PhamLinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 441. phanthanhchanh

   
  , Nam, 64
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 442. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.334
  Đã được thích:
  3.653
  Điểm:
  0
 443. Phát Hồ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  189
  Đã được thích:
  246
  Điểm:
  0
 444. phongluuonline

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 445. Phù Thủy Sợ Ma

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 446. Phuc An

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 447. Phuoc Nguyen 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 448. Phuong Do 80

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 449. pqh.acc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 450. Priscilla

  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 451. PTD

   
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 452. ptl2810

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 453. PTTech

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.835
  Đã được thích:
  321
  Điểm:
  72
 454. Puka hấp

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  2.527
  Đã được thích:
  389
  Điểm:
  0
 455. QT28

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 456. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  0
 457. Quái Thú Thần Kỳ

   
  Bình luận / trả lời:
  452
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 458. Quán Nướng Lẩu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 459. Quang Anh SV

  Bình luận / trả lời:
  1.252
  Đã được thích:
  289
  Điểm:
  27
 460. Quang Nguyen 31

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 461. quangdat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.276
  Đã được thích:
  811
  Điểm:
  72
 462. QuangLe79

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 463. Quốc Anh 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 464. Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.377
  Đã được thích:
  1.146
  Điểm:
  122
 465. Quốc Nguyễn Trí

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 466. QUOC XOI

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  265
  Đã được thích:
  172
  Điểm:
  0
 467. QuocKhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  556
  Đã được thích:
  474
  Điểm:
  0
 468. quocsacthienhuong

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 469. Quyết Phạm

   
  Bình luận / trả lời:
  1.357
  Đã được thích:
  285
  Điểm:
  27
 470. Quynh Anh Hv

   
  , Nữ, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  12
 471. Quỳnh Chi

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  494
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  27
 472. Rắn Vàng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 473. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  267
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  37
 474. Register

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  841
  Đã được thích:
  1.060
  Điểm:
  0
 475. Rio

   
  , Nam, from Brazil
  Bình luận / trả lời:
  736
  Đã được thích:
  1.061
  Điểm:
  0
 476. rongdat

   
  , Nữ, 47
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  331
  Điểm:
  0
 477. Rorschach

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 478. rotori

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.579
  Đã được thích:
  1.417
  Điểm:
  0
 479. Royalcare

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 480. sacredkeep

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 481. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.304
  Đã được thích:
  871
  Điểm:
  12
 482. saostar.vn

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 483. sâubit

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.110
  Đã được thích:
  345
  Điểm:
  52
 484. seven7

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.377
  Đã được thích:
  494
  Điểm:
  52
 485. sgk179

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 486. Siêu Nhân Đu Dây Điện

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 487. sjcbank

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  150
  Đã được thích:
  96
  Điểm:
  17
 488. Sky Sky 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 489. Soda

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 490. sokhanhcali

   
  , Nam, from California-USA
  Bình luận / trả lời:
  542
  Đã được thích:
  827
  Điểm:
  27
 491. Son Lang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  79
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 492. Sống lặng

   
  Bình luận / trả lời:
  276
  Đã được thích:
  96
  Điểm:
  37
 493. Sơri

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 494. sownlee

   
  , Nam, from Rèm cửa
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 495. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  1.640
  Đã được thích:
  1.461
  Điểm:
  0
 496. steel134

   
  , Nam, 92
  Bình luận / trả lời:
  115
  Đã được thích:
  154
  Điểm:
  0
 497. stn0795

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 498. Sua

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 499. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 500. Sukanice

   
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 501. Sun Na

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 502. Sửu Thân Thân Sửu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 503. T Ngọc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 504. Tam Ho

   
  Bình luận / trả lời:
  594
  Đã được thích:
  394
  Điểm:
  0
 505. Tâm tư VCL

   
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 506. tammao

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  12
 507. TAN PHAM

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 508. Tào Lao.

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 509. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.657
  Đã được thích:
  3.153
  Điểm:
  0
 510. Tàu ngầm U-571

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 511. tay rau muong

   
  , Nam, 49
  Bình luận / trả lời:
  196
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 512. tb76dl93

   
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 513. Teamo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.416
  Đã được thích:
  3.597
  Điểm:
  0
 514. Teddy Cheung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 515. Tến Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 516. Tèo Flash

   
  , Nam, from TPHCM
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 517. terrytan

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 518. têtamthua

   
  , Nam, from somewhere
  Bình luận / trả lời:
  1.873
  Đã được thích:
  1.929
  Điểm:
  0
 519. tete

   
  , Nam, 56
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 520. tgghoangvu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  749
  Đã được thích:
  1.087
  Điểm:
  0
 521. Thả Thính

   
  , Nữ, from Hai Phong
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 522. Thằng hói Đẹp trai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 523. Thang Vy

   
  , Nam, from Solar System
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 524. Thánh Ăn Tạp

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 525. Thanh Hồ Thanh

   
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 526. Thanh Minh 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 527. Thành Điếc

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 528. thanhabz

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  104
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 529. thanhchem

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  300
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 530. thanhminhnguyenvn

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 531. thanhnhung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 532. Thao Nguyen 30

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 533. thật khó hỉu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 534. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  110
  Điểm:
  0
 535. thấy sao nói vậy

   
  , 41
  Bình luận / trả lời:
  3.805
  Đã được thích:
  4.948
  Điểm:
  0
 536. Thế Anh

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.443
  Đã được thích:
  243
  Điểm:
  27
 537. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  198
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 538. TheDat Duong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 539. thenam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 540. Thị Nở

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.146
  Đã được thích:
  166
  Điểm:
  52
 541. Thị Thị

   
  , Nữ, from Hoi An City
  Bình luận / trả lời:
  138
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 542. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  173
  Đã được thích:
  217
  Điểm:
  0
 543. Thiên Phú Nguyễn Hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 544. thỏ cụt tai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.279
  Đã được thích:
  679
  Điểm:
  0
 545. Thợ IT

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  717
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  27
 546. Thỏ Nhóc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  143
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  0
 547. Thong Lu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 548. thuan namtien

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 549. Thực Tế

   
  Bình luận / trả lời:
  277
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 550. Thuephongtro.com

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  603
  Đã được thích:
  1.302
  Điểm:
  0
 551. Thuong Khu

   
  , Nam, from hanoi
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 552. Tiên Nguyễn 14

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 553. Tien Nguyen 29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 554. Tien Nguyen Mtl

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  672
  Đã được thích:
  879
  Điểm:
  0
 555. Tien Sinh Luc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  149
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 556. Tieu Hoa Vien

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 557. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122
 558. Tiều Phu

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 559. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.529
  Đã được thích:
  2.316
  Điểm:
  0
 560. tieuthuhanny90

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  469
  Đã được thích:
  702
  Điểm:
  0
 561. Tiger V Jimmy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 562. timegold

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 563. Tina Pham 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  181
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 564. tinhthanthang4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 565. tiwenger

   
  , Nam, from quận thủ đức
  Bình luận / trả lời:
  636
  Đã được thích:
  226
  Điểm:
  27
 566. toilatoiday

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 567. tomcangxanh

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.296
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  0
 568. Toquoclamnguy84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 569. TorL

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  374
  Đã được thích:
  316
  Điểm:
  0
 570. Trần Anh

   
  , Nam, from Tp. Vinh
  Bình luận / trả lời:
  1.345
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  72
 571. Trần Công Phước

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 572. Tran Dat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  927
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 573. trần ngọc quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 574. Trần Quạt

   
  Bình luận / trả lời:
  227
  Đã được thích:
  505
  Điểm:
  0
 575. Trần Quạt 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 576. Tran quy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 577. tran vinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 578. Trần Đạt

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 579. tranduong

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 580. Trangairi2505

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  307
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 581. trang_tigon

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 582. TrầnHoàng

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  422
  Đã được thích:
  701
  Điểm:
  0
 583. TranHuuLuan

  Bình luận / trả lời:
  386
  Đã được thích:
  545
  Điểm:
  0
 584. trankhoa2601

   
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 585. Travis Do

   
  , Nam, from USA
  Bình luận / trả lời:
  233
  Đã được thích:
  347
  Điểm:
  10
 586. trinh611

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  232
  Điểm:
  0
 587. troller

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.728
  Đã được thích:
  288
  Điểm:
  72
 588. Trong Hung Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 589. Trùm Sò

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  838
  Đã được thích:
  153
  Điểm:
  37
 590. trung doquang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  392
  Đã được thích:
  339
  Điểm:
  0
 591. Trung Nguyễn 7183

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 592. TRUNG NGUYEN NHU

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 593. Trung*Nguyen

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  186
  Đã được thích:
  186
  Điểm:
  0
 594. Truong Dao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 595. truong nguyenvan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 596. Trương Quang Quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 597. trương vô kị

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 598. Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  5.832
  Đã được thích:
  10.356
  Điểm:
  0
 599. Tư Mã Bất Bình TC

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 600. Tuấn Anh Ngô 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  0
 601. Tuấn Duy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  762
  Đã được thích:
  294
  Điểm:
  0
 602. Tuan Ha Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  948
  Đã được thích:
  226
  Điểm:
  52
 603. Tuan Tay 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 604. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  402
  Đã được thích:
  263
  Điểm:
  0
 605. Tuan Vu 11

   
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 606. TUAN_VU

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  0
 607. Tùng Chùa

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.516
  Đã được thích:
  221
  Điểm:
  37
 608. Tung den

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  1.386
  Đã được thích:
  372
  Điểm:
  52
 609. Tung Nguyen 27

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 610. Tùng Thạch

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.331
  Đã được thích:
  215
  Điểm:
  72
 611. Tường Vy Trắng

   
  , Nữ, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 612. Ty phu My

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  750
  Đã được thích:
  1.040
  Điểm:
  0
 613. ty8x

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  237
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  0
 614. tysen nguyen

   
  , Nam, 60
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 615. van Dug

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 616. văn phạm huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 617. Van Truc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  0
 618. van tung Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  461
  Đã được thích:
  1.090
  Điểm:
  0
 619. VânPhong

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 620. VC2008

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 621. Vê Thoọc

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  762
  Đã được thích:
  587
  Điểm:
  0
 622. vì sao cô đơn

   
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  199
  Điểm:
  0
 623. Vi the he sau

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 624. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.016
  Đã được thích:
  1.000
  Điểm:
  0
 625. victornhut

  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 626. Viên kẹo cay

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.358
  Đã được thích:
  406
  Điểm:
  52
 627. Việt Hoàng Đào

   
  , Nam, from Nơi cư ngụ.
  Bình luận / trả lời:
  623
  Đã được thích:
  439
  Điểm:
  0
 628. Viet kieu uc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  216
  Đã được thích:
  142
  Điểm:
  0
 629. Việt Nam Đoàn Tân

   
  , Nam, from Vùng đất hứa
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 630. viethung

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  206
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 631. vih.qn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  765
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 632. Vin@golD

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  896
  Đã được thích:
  1.186
  Điểm:
  0
 633. Vinacontrol

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 634. VinhDL

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  425
  Đã được thích:
  306
  Điểm:
  0
 635. Vissan

   
  , 81
  Bình luận / trả lời:
  375
  Đã được thích:
  687
  Điểm:
  0
 636. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  12
 637. Vnzing

   
  , Nam, from Bình định
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 638. Volodia

   
  Bình luận / trả lời:
  381
  Đã được thích:
  743
  Điểm:
  0
 639. VôMinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 640. Vonlai Magazine

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 641. Vũ Anh Tuấn Licons

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 642. Vũ Cường1102

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 643. Vũ Hầu

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 644. Vu Pham Tan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 645. Vũ Thành Công

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.350
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  37
 646. Vucong Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 647. Vương Tử

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  170
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  10
 648. vuqangcz2

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 649. vxtchelsea

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 650. whynot

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  231
  Đã được thích:
  259
  Điểm:
  0
 651. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.692
  Đã được thích:
  428
  Điểm:
  92
 652. Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.732
  Đã được thích:
  821
  Điểm:
  37
 653. xe ủi đất

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 654. xẹc xi lây đi

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  759
  Đã được thích:
  162
  Điểm:
  37
 655. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.118
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  52
 656. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2.256
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  37
 657. X_Knight

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  617
  Đã được thích:
  413
  Điểm:
  0
 658. yahooooo

   
  Bình luận / trả lời:
  1.765
  Đã được thích:
  366
  Điểm:
  37
 659. Yêu chính nghĩa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.478
  Đã được thích:
  1.893
  Điểm:
  0
 660. Yoona

   
  Bình luận / trả lời:
  436
  Đã được thích:
  206
  Điểm:
  52
 661. zaingon

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 662. Zenkin

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.258
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  15
 663. zzzmrsunzzz

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  153
  Điểm:
  0
 664. Đặng Hảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 665. Đào Lý Tưởng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  385
  Đã được thích:
  222
  Điểm:
  10
 666. Đào Thắng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.455
  Đã được thích:
  318
  Điểm:
  72
 667. Đào Thị

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.990
  Đã được thích:
  639
  Điểm:
  92
 668. Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  738
  Đã được thích:
  925
  Điểm:
  0
 669. Đinh Thế Bảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 670. Đỗ Quỳnh

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.050
  Đã được thích:
  312
  Điểm:
  52
 671. Đức Hùng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  887
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  37
 672. Đức Huy 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 673. Đức Minh Dương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.959
  Đã được thích:
  3.146
  Điểm:
  0
 674. привет

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  441
  Điểm:
  0