1. (='.'=) ^O^

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 2. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  1.421
  Đã được thích:
  1.524
  Điểm:
  0
 3. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.675
  Đã được thích:
  2.192
  Điểm:
  0
 4. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  723
  Đã được thích:
  1.618
  Điểm:
  0
 5. Alan Đi Bộ

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 6. Alexandra Wing

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.184
  Đã được thích:
  2.546
  Điểm:
  0
 7. aloneforever

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 8. An Nam

   
  , Nam, from Cõi Ta Bà
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  0
 9. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.421
  Đã được thích:
  1.669
  Điểm:
  0
 10. Andyzhen

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 11. Anh Duc 4

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 12. Anh Tài

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.673
  Đã được thích:
  347
  Điểm:
  92
 13. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.502
  Đã được thích:
  1.086
  Điểm:
  52
 14. anh1984

   
  , 17
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  12
 15. anhanhquach

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 16. anhkobiet05

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 17. anhlucky2

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  105
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  0
 18. anhlucky22

   
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 19. anhungrom

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 20. Apollo

   
  , Nam, 59
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 21. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  343
  Đã được thích:
  876
  Điểm:
  0
 22. Arale Slump

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 23. Ares vip

   
  Bình luận / trả lời:
  638
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  0
 24. Au Duong Phong

   
  , Nam, from Đồng Tháp
  Bình luận / trả lời:
  86
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 25. Ayumi Suka

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 26. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.843
  Đã được thích:
  5.389
  Điểm:
  0
 27. Bà mẹo

   
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  17
 28. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.737
  Đã được thích:
  4.037
  Điểm:
  0
 29. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  218
  Đã được thích:
  197
  Điểm:
  0
 30. Bairiki

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 31. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.008
  Đã được thích:
  3.148
  Điểm:
  0
 32. Bán Nhà Đất Cần Mua

  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 33. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  0
 34. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  385
  Đã được thích:
  150
  Điểm:
  37
 35. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 36. Bánh mì thịt

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  1.346
  Đã được thích:
  236
  Điểm:
  37
 37. Bánh Xe

   
  Bình luận / trả lời:
  557
  Đã được thích:
  115
  Điểm:
  27
 38. Banshee

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 39. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  708
  Đã được thích:
  162
  Điểm:
  37
 40. BaĐú BaTri

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 41. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  191
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 42. Bé Tụn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 43. bemeo1102

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  538
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  27
 44. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  779
  Đã được thích:
  1.073
  Điểm:
  0
 45. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 46. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 47. Bình Trần 123

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 48. binh7415

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 49. binladen

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  249
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  0
 50. bjennguyen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  184
  Điểm:
  0
 51. black water

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 52. BlackUFO.

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 53. blackwater

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 54. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  601
  Đã được thích:
  877
  Điểm:
  0
 55. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  3.718
  Đã được thích:
  3.787
  Điểm:
  0
 56. Bồ Hóng

   
  , Nam, from Kenia
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  0
 57. Bom Nguyên Tử

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 58. Bông Vũ

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  312
  Đã được thích:
  429
  Điểm:
  0
 59. bôngvụ10

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  0
 60. bosbos

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 61. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 62. Bright Nguyen

   
  , from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  783
  Đã được thích:
  526
  Điểm:
  0
 63. Bùi Hoa

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 64. BullyCS

  Bình luận / trả lời:
  998
  Đã được thích:
  1.480
  Điểm:
  0
 65. bumbum11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  107
  Điểm:
  0
 66. BụngBự

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 67. buôn chuyện

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.420
  Đã được thích:
  436
  Điểm:
  52
 68. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.159
  Đã được thích:
  23.886
  Điểm:
  0
 69. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 70. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 71. Cà Phê Ớt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 72. Cachua

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 73. calvinduong

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 74. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  625
  Đã được thích:
  587
  Điểm:
  0
 75. Canh Pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 76. Cashisking9x

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  573
  Đã được thích:
  171
  Điểm:
  0
 77. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  1.991
  Đã được thích:
  1.807
  Điểm:
  0
 78. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  418
  Đã được thích:
  409
  Điểm:
  0
 79. Chả Biết Tên Nào Cho Đẹp

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 80. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1.042
  Đã được thích:
  1.889
  Điểm:
  0
 81. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  528
  Đã được thích:
  669
  Điểm:
  0
 82. Chau Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 83. Chém chuối

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 84. Chibibang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  327
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  0
 85. Chích chòe 123

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 86. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  644
  Đã được thích:
  822
  Điểm:
  0
 87. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  0
 88. Chính&Nghĩa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 89. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 90. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.146
  Đã được thích:
  7.513
  Điểm:
  0
 91. Chú Bảy™

  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 92. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.281
  Đã được thích:
  3.313
  Điểm:
  0
 93. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  0
 94. Chủ Tịch Xóm Nhà Lá

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 95. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  1.706
  Đã được thích:
  2.080
  Điểm:
  0
 96. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 97. Chuocchit Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 98. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  312
  Điểm:
  0
 99. cnn

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  12
 100. Cô 8 thời @

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 101. Cô Tiên Hút Cần

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  0
 102. coimongne

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 103. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.821
  Đã được thích:
  1.411
  Điểm:
  0
 104. Con đen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 105. Công Quốc

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 106. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.843
  Đã được thích:
  8.927
  Điểm:
  0
 107. Cornish rex

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 108. cowboy

   
  , Nam, from ko xác định
  Bình luận / trả lời:
  187
  Đã được thích:
  300
  Điểm:
  0
 109. crime

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 110. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.201
  Đã được thích:
  4.659
  Điểm:
  0
 111. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 112. Cũng Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 113. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  976
  Đã được thích:
  2.514
  Điểm:
  0
 114. Cuồng BCT

  Bình luận / trả lời:
  600
  Đã được thích:
  872
  Điểm:
  0
 115. Cuong Phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 116. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  606
  Đã được thích:
  963
  Điểm:
  0
 117. Dai Bach

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  0
 118. Dam Nguyenvan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  147
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 119. damynghe35nb

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 120. dangminhthinh

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 121. DangViet

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 122. dao duy tung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 123. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 124. dayhocnauanonline

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 125. DCTNguyen

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  662
  Đã được thích:
  136
  Điểm:
  27
 126. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 127. Destiny

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  17
 128. Devas Nguyễn

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  10
 129. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 130. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.705
  Đã được thích:
  463
  Điểm:
  92
 131. Dinh Nhon Ngo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 132. Doan Hung Pomelo

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 133. doanbattery

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 134. Doilangbac

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  256
  Đã được thích:
  585
  Điểm:
  0
 135. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.882
  Đã được thích:
  482
  Điểm:
  37
 136. Duc Cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  139
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 137. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  349
  Đã được thích:
  375
  Điểm:
  0
 138. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 139. dung kim 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  132
  Điểm:
  0
 140. Dung Lưu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 141. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.891
  Đã được thích:
  2.289
  Điểm:
  0
 142. dungsonghan

  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 143. Dương Khoa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  132
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 144. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  437
  Đã được thích:
  379
  Điểm:
  0
 145. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 146. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  932
  Đã được thích:
  1.006
  Điểm:
  17
 147. Duongphan84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  365
  Đã được thích:
  358
  Điểm:
  0
 148. DuyHB

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  0
 149. Duyhuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 150. Dvt_tp

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 151. Eden

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 152. Empty AkaShin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 153. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 154. eurocook

   
  , Nam, from HÀ Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 155. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.235
  Đã được thích:
  2.119
  Điểm:
  0
 156. Fiora

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  10
 157. Frizzy

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  27
 158. Gã cô độc

   
  Bình luận / trả lời:
  588
  Đã được thích:
  489
  Điểm:
  0
 159. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  241
  Điểm:
  0
 160. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  907
  Đã được thích:
  2.345
  Điểm:
  0
 161. Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.377
  Đã được thích:
  714
  Điểm:
  92
 162. gammaman

   
  , Nam, 66
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 163. Gàn Đồ

   
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  114
  Điểm:
  0
 164. Gấu Lắc

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 165. gấu tuyết

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  282
  Đã được thích:
  499
  Điểm:
  0
 166. Ga_depzai

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  894
  Đã được thích:
  163
  Điểm:
  37
 167. GB Thiện Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 168. Gi Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 169. Già làng Bru

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 170. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  449
  Đã được thích:
  724
  Điểm:
  0
 171. giangth2007

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 172. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.274
  Đã được thích:
  233
  Điểm:
  37
 173. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 174. GreenLantern

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 175. gullit

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 176. H&N

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 177. Ha le Thi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  738
  Điểm:
  0
 178. Ha Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 179. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  536
  Đã được thích:
  937
  Điểm:
  0
 180. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 181. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  258
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 182. Hachto

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 183. Hai Le 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  111
  Điểm:
  0
 184. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  0
 185. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  143
  Đã được thích:
  135
  Điểm:
  0
 186. hailinhflp

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 187. HaiLúa69

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 188. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  877
  Đã được thích:
  1.135
  Điểm:
  0
 189. Hạnh Phúc 1904

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 190. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  389
  Đã được thích:
  321
  Điểm:
  0
 191. Hatheduong

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 192. Hậu duệ Mặt trời

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 193. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.568
  Đã được thích:
  3.232
  Điểm:
  0
 194. Heniken2014

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 195. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1.799
  Đã được thích:
  4.601
  Điểm:
  0
 196. Hi-Tech

   
  , Nữ, 18
  Bình luận / trả lời:
  1.270
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  52
 197. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 198. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 199. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  1.338
  Đã được thích:
  1.985
  Điểm:
  0
 200. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.977
  Đã được thích:
  3.447
  Điểm:
  0
 201. Hoa Tuyết

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  27
 202. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  273
  Đã được thích:
  373
  Điểm:
  0
 203. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 204. Hoàng Hiếu 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 205. Hoang Hung ***

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  265
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  10
 206. hoang ke

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 207. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 208. Hoàng Tâm 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 209. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  543
  Điểm:
  0
 210. Hobao Truongmaugiao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 211. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 212. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.200
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  72
 213. Hongmi

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 214. hophuong

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 215. hscc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  12
 216. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 217. hú hí hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 218. Hugo_Trần

   
  , Nam, from Xì phố
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 219. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  17
 220. Hung Anh 3

   
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 221. Hung Hoang 8

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 222. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  258
  Đã được thích:
  500
  Điểm:
  0
 223. Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.940
  Đã được thích:
  897
  Điểm:
  37
 224. Hương Soan

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 225. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  763
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 226. Huxili Luc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 227. Huy Hải

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 228. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  864
  Đã được thích:
  555
  Điểm:
  0
 229. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  8.211
  Đã được thích:
  8.427
  Điểm:
  0
 230. Huynh Nhat 1

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 231. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  253
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 232. Huỳnh Cường

   
  , Nam, from Long Xuyên
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 233. Hy Vọng 007

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 234. Hyo Yeon

   
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 235. ibrand

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  254
  Đã được thích:
  244
  Điểm:
  0
 236. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  953
  Đã được thích:
  2.258
  Điểm:
  0
 237. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 238. JK Wong

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 239. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  2.166
  Đã được thích:
  1.510
  Điểm:
  0
 240. JunYu Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 241. kai231

   
  , Nam, from Hồ chí minh
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 242. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  643
  Đã được thích:
  556
  Điểm:
  0
 243. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  316
  Đã được thích:
  263
  Điểm:
  0
 244. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.301
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 245. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.706
  Đã được thích:
  387
  Điểm:
  37
 246. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 247. Ken88

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  100
  Đã được thích:
  192
  Điểm:
  0
 248. Kenny Nguyen 5

   
  Bình luận / trả lời:
  603
  Đã được thích:
  1.262
  Điểm:
  0
 249. Kep

   
  , Nam, 52
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 250. Kevin Vule

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 251. Khánh Linh

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.164
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  37
 252. Khanh Trúc

   
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 253. Khoa Nguyen 17

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 254. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 255. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  10
 256. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  241
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  0
 257. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.124
  Đã được thích:
  764
  Điểm:
  0
 258. khoithuocdoicho

   
  , Nam, from Tuyệt tình cốc
  Bình luận / trả lời:
  276
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 259. kien quoc

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  121
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 260. kiep do den

   
  , 6
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 261. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 262. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 263. kukingkong

   
  , 106
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 264. kutun

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  109
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  0
 265. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  91
  Điểm:
  0
 266. Lã bất Vu

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 267. Lam Quoc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  469
  Điểm:
  0
 268. Lâm Tiên Sinh

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  664
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  27
 269. Lam1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 270. lambanggia

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 271. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  902
  Đã được thích:
  187
  Điểm:
  27
 272. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.625
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 273. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  0
 274. Lão Đại BĐS

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  133
  Điểm:
  0
 275. laovu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 276. laptopcamau

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 277. laso

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 278. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  623
  Đã được thích:
  142
  Điểm:
  27
 279. Lê Khánh 01

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 280. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  509
  Đã được thích:
  499
  Điểm:
  0
 281. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  525
  Đã được thích:
  515
  Điểm:
  0
 282. Lê Sang

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  203
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  12
 283. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.736
  Đã được thích:
  325
  Điểm:
  27
 284. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.231
  Đã được thích:
  3.563
  Điểm:
  0
 285. leo pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 286. letam86vn

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 287. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 288. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.080
  Đã được thích:
  556
  Điểm:
  92
 289. Linh Hương

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.450
  Đã được thích:
  326
  Điểm:
  52
 290. Linh Truong 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 291. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 292. Linhhan

   
  , Nữ, 20
  Bình luận / trả lời:
  1.815
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  72
 293. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  424
  Đã được thích:
  1.405
  Điểm:
  0
 294. Lipton Tea

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  990
  Đã được thích:
  192
  Điểm:
  27
 295. Lisa Pham 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 296. Liz

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 297. Loan Bui Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 298. Loc Dao Huu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 299. Lời Thật Mất Lòng

   
  , Nữ, from Siem Reap
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 300. loncocahetnuoc

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 301. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  92
 302. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.342
  Đã được thích:
  738
  Điểm:
  122
 303. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  878
  Đã được thích:
  1.427
  Điểm:
  0
 304. Long TB

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1.015
  Đã được thích:
  1.253
  Điểm:
  0
 305. lordzedo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 306. Lovely

   
  , Nữ, 41
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 307. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.755
  Đã được thích:
  13.702
  Điểm:
  0
 308. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  301
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 309. ls.tranhoangan

  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 310. lucbinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  217
  Đã được thích:
  284
  Điểm:
  0
 311. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 312. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 313. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  81
  Điểm:
  0
 314. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  1.976
  Đã được thích:
  2.747
  Điểm:
  0
 315. Mai Cherry

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 316. Mai Hương2402

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  326
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  27
 317. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 318. Măng Cụt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 319. manh Le 18

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 320. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.765
  Đã được thích:
  305
  Điểm:
  27
 321. MẬP Ù

   
  Bình luận / trả lời:
  905
  Đã được thích:
  814
  Điểm:
  0
 322. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  143
  Đã được thích:
  203
  Điểm:
  0
 323. MaxOne

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  296
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 324. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 17
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 325. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 326. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 327. Mẹ Bi

   
  , Nữ, 32
  Bình luận / trả lời:
  497
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  37
 328. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  337
  Đã được thích:
  467
  Điểm:
  0
 329. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  714
  Đã được thích:
  920
  Điểm:
  0
 330. Mèo Đi Hia

   
  , Nam, from Tp Hòa Bình
  Bình luận / trả lời:
  684
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  27
 331. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  775
  Đã được thích:
  718
  Điểm:
  0
 332. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 333. Mi Sa 2

  Bình luận / trả lời:
  2.593
  Đã được thích:
  3.316
  Điểm:
  0
 334. Minh Diệu 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 335. Minh Le 8

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 336. Minh Minh 8

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 337. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.540
  Đã được thích:
  448
  Điểm:
  52
 338. Mitu

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 339. miu1502

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 340. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.000
  Đã được thích:
  735
  Điểm:
  92
 341. Mộng Điệp Điệp

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 342. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.352
  Đã được thích:
  3.684
  Điểm:
  0
 343. mountain90

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 344. Mr Leo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 345. Mr Ngô Tấn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 346. Mr.blackcatmoon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 347. mr.huy.sg

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 348. Mr.Plat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.657
  Đã được thích:
  1.205
  Điểm:
  10
 349. MrBonChen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  199
  Điểm:
  0
 350. MrBoomba

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 351. MrChau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 352. MrK

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  260
  Đã được thích:
  372
  Điểm:
  0
 353. MrNoName

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  162
  Đã được thích:
  238
  Điểm:
  0
 354. MrTrinh

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 355. Mrvanhc

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  182
  Đã được thích:
  186
  Điểm:
  0
 356. msleora

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  169
  Đã được thích:
  197
  Điểm:
  0
 357. Mtp St

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 358. mtung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  253
  Đã được thích:
  479
  Điểm:
  0
 359. MU FC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  631
  Đã được thích:
  248
  Điểm:
  52
 360. my minh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 361. n-phuong

   
  Bình luận / trả lời:
  709
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 362. namct

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.968
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  72
 363. namnhatrang

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  12
 364. NCVN

   
  , Nam, 17
  Bình luận / trả lời:
  86
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 365. ncxn

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 366. ndkhoa

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 367. Ném Đá Hội Nghị

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 368. Net Home Furniture

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  173
  Đã được thích:
  184
  Điểm:
  0
 369. newfeed24h.com

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 370. Ng Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 371. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.312
  Đã được thích:
  951
  Điểm:
  0
 372. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  0
 373. ngayxuadalat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  108
  Đã được thích:
  213
  Điểm:
  0
 374. NGHIA NGUYEN 85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  316
  Đã được thích:
  245
  Điểm:
  0
 375. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 376. Ngo hanh

   
  , Nữ, from Houston
  Bình luận / trả lời:
  473
  Đã được thích:
  796
  Điểm:
  0
 377. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  852
  Đã được thích:
  1.249
  Điểm:
  0
 378. Ngo Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 379. Ngố Rừng 2

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  119
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 380. Ngọc Anh 04

   
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  17
 381. ngoc son 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 382. Ngoc Tran Hong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 383. Ngọc Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 384. Ngọc tú 87

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 385. Ngocha123

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.547
  Đã được thích:
  407
  Điểm:
  52
 386. ngược đời

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.184
  Đã được thích:
  425
  Điểm:
  52
 387. Người lạ mặt

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.235
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  0
 388. NgườiHậuGiang

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  173
  Đã được thích:
  298
  Điểm:
  0
 389. Nguyen Duy 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 390. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  446
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 391. Nguyễn Huỳnh Nhã Ý

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  331
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 392. Nguyễn Khắc Hòa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 393. nguyen thanh 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  561
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  27
 394. Nguyễn Thành Trung

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  2.881
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  92
 395. Nguyễn Thị Giáng Mi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 396. Nguyen Thu Hoa

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 397. nguyen tien Duc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 398. Nguyễn Trường Sơn

   
  , Nam, 34, from Da Nang, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 399. Nguyen Van Hung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  171
  Đã được thích:
  166
  Điểm:
  0
 400. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.938
  Đã được thích:
  4.802
  Điểm:
  0
 401. Nguyễn Đình Tuấn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 402. nguyenminhluat

   
  , Nam, from Quảng Châu
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  10
 403. nguyenpr089

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  156
  Điểm:
  0
 404. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.369
  Đã được thích:
  1.947
  Điểm:
  0
 405. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.819
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  27
 406. Nhậm Đình Đình

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  203
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 407. Nhân Trần 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 408. nhan tran 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 409. Nhân Đạo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 410. nhat nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 411. nhatanh000

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 412. nhc_hsc

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  849
  Đã được thích:
  746
  Điểm:
  0
 413. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 414. NhocXìTeen

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  868
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  27
 415. nissangtr

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 416. nmc

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 417. nneo

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 418. No money

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  552
  Đã được thích:
  378
  Điểm:
  0
 419. Nobita

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  865
  Đã được thích:
  232
  Điểm:
  52
 420. Nongdan Nguoi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 421. nowmemay

   
  , 45
  Bình luận / trả lời:
  219
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 422. NTH

   
  Bình luận / trả lời:
  584
  Đã được thích:
  509
  Điểm:
  0
 423. NuiNai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 424. Nước khoáng tinh khiết

   
  , 31
  Bình luận / trả lời:
  703
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  27
 425. Obelin

  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 426. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  509
  Đã được thích:
  1.185
  Điểm:
  0
 427. Ốc hương***

   
  , Nữ, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 428. ohyeah69

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  246
  Điểm:
  0
 429. ối zời ơi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  894
  Đã được thích:
  248
  Điểm:
  37
 430. ồn ào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  52
 431. onemot2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  120
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  12
 432. onenode

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 433. Ông Nam Mô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  129
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 434. PADI

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  135
  Điểm:
  0
 435. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.545
  Đã được thích:
  970
  Điểm:
  92
 436. Patrick TP

   
  , Nam, 6
  Bình luận / trả lời:
  168
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 437. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  37
 438. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.006
  Đã được thích:
  26.035
  Điểm:
  0
 439. ph212

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 440. Pham Ha

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 441. PhamLinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 442. phanthanhchanh

   
  , Nam, 64
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 443. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.148
  Đã được thích:
  3.335
  Điểm:
  0
 444. Phát Hồ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  0
 445. phongluuonline

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 446. Phù Thủy Sợ Ma

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 447. Phuc An

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 448. Phuoc Nguyen 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 449. Phuong Do 80

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 450. pqh.acc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 451. Priscilla

  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 452. PTD

   
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 453. ptl2810

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 454. PTTech

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.787
  Đã được thích:
  311
  Điểm:
  72
 455. Puka hấp

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.866
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  0
 456. QT28

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 457. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  0
 458. Quái Thú Thần Kỳ

   
  Bình luận / trả lời:
  417
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 459. Quán Nướng Lẩu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 460. Quang Anh SV

  Bình luận / trả lời:
  1.252
  Đã được thích:
  289
  Điểm:
  27
 461. Quang Nguyen 31

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 462. quangdat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.222
  Đã được thích:
  754
  Điểm:
  72
 463. QuangLe79

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 464. Quốc Anh 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 465. Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.323
  Đã được thích:
  1.132
  Điểm:
  122
 466. Quốc Nguyễn Trí

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 467. QUOC XOI

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  263
  Đã được thích:
  172
  Điểm:
  0
 468. QuocKhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  514
  Đã được thích:
  422
  Điểm:
  0
 469. quocsacthienhuong

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 470. Quyết Phạm

   
  Bình luận / trả lời:
  1.299
  Đã được thích:
  278
  Điểm:
  27
 471. Quynh Anh Hv

   
  , Nữ, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  12
 472. Quỳnh Chi

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  492
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  27
 473. Rắn Vàng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 474. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  37
 475. Register

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  815
  Đã được thích:
  1.017
  Điểm:
  0
 476. Rio

   
  , Nam, from Brazil
  Bình luận / trả lời:
  641
  Đã được thích:
  867
  Điểm:
  0
 477. rongdat

   
  , Nữ, 47
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 478. Rorschach

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 479. rotori

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.310
  Đã được thích:
  1.112
  Điểm:
  0
 480. Royalcare

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 481. sacredkeep

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 482. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.976
  Đã được thích:
  753
  Điểm:
  12
 483. saostar.vn

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 484. sâubit

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.079
  Đã được thích:
  338
  Điểm:
  52
 485. seven7

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.333
  Đã được thích:
  491
  Điểm:
  52
 486. sgk179

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 487. Siêu Nhân Đu Dây Điện

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 488. sjcbank

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  150
  Đã được thích:
  96
  Điểm:
  17
 489. Sky Sky 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 490. Soda

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 491. sokhanhcali

   
  , Nam, from California-USA
  Bình luận / trả lời:
  512
  Đã được thích:
  768
  Điểm:
  27
 492. Son Lang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 493. Sống lặng

   
  Bình luận / trả lời:
  276
  Đã được thích:
  96
  Điểm:
  37
 494. Sơri

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 495. sownlee

   
  , Nam, from Rèm cửa
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 496. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  1.306
  Đã được thích:
  1.182
  Điểm:
  0
 497. steel134

   
  , Nam, 92
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 498. stn0795

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 499. Sua

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 500. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 501. Sukanice

   
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 502. Sun Na

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 503. Sửu Thân Thân Sửu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 504. T Ngọc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 505. Tam Ho

   
  Bình luận / trả lời:
  567
  Đã được thích:
  377
  Điểm:
  0
 506. Tâm tư VCL

   
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 507. tammao

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  12
 508. TAN PHAM

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 509. Tào Lao.

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 510. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.472
  Đã được thích:
  2.897
  Điểm:
  0
 511. Tàu ngầm U-571

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 512. tay rau muong

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  196
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 513. tb76dl93

   
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 514. Teamo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.828
  Đã được thích:
  2.584
  Điểm:
  0
 515. Teddy Cheung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 516. Tến Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 517. Tèo Flash

   
  , Nam, from TPHCM
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 518. terrytan

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  91
  Điểm:
  0
 519. têtamthua

   
  , Nam, from somewhere
  Bình luận / trả lời:
  1.750
  Đã được thích:
  1.673
  Điểm:
  0
 520. tete

   
  , Nam, 56
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 521. tgghoangvu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  491
  Đã được thích:
  572
  Điểm:
  0
 522. Thả Thính

   
  , Nữ, from Hai Phong
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 523. Thằng hói Đẹp trai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 524. Thang Vy

   
  , Nam, from Solar System
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 525. Thánh Ăn Tạp

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 526. Thanh Hồ Thanh

   
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 527. Thanh Minh 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 528. Thành Điếc

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 529. thanhabz

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 530. thanhchem

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  240
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 531. thanhminhnguyenvn

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 532. thanhnhung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 533. Thao Nguyen 30

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 534. thật khó hỉu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 535. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 536. thấy sao nói vậy

   
  , 40
  Bình luận / trả lời:
  3.279
  Đã được thích:
  4.124
  Điểm:
  0
 537. Thế Anh

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.443
  Đã được thích:
  242
  Điểm:
  27
 538. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  196
  Đã được thích:
  284
  Điểm:
  0
 539. TheDat Duong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 540. thenam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 541. Thị Nở

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.103
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  52
 542. Thị Thị

   
  , Nữ, from Hoi An City
  Bình luận / trả lời:
  138
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 543. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  150
  Đã được thích:
  183
  Điểm:
  0
 544. Thiên Phú Nguyễn Hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 545. thỏ cụt tai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.921
  Đã được thích:
  587
  Điểm:
  0
 546. Thợ IT

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  717
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  27
 547. Thỏ Nhóc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  127
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  0
 548. Thong Lu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 549. thuan namtien

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 550. Thực Tế

   
  Bình luận / trả lời:
  277
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 551. Thuephongtro.com

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  434
  Đã được thích:
  920
  Điểm:
  0
 552. Thuong Khu

   
  , Nam, from hanoi
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 553. Tiên Nguyễn 14

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 554. Tien Nguyen 29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 555. Tien Nguyen Mtl

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  636
  Đã được thích:
  849
  Điểm:
  0
 556. Tien Sinh Luc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  147
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 557. Tieu Hoa Vien

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 558. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122
 559. Tiều Phu

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 560. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.227
  Đã được thích:
  1.837
  Điểm:
  0
 561. tieuthuhanny90

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  462
  Đã được thích:
  687
  Điểm:
  0
 562. Tiger V Jimmy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 563. timegold

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 564. Tina Pham 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  181
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 565. tinhthanthang4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 566. tiwenger

   
  , Nam, from quận thủ đức
  Bình luận / trả lời:
  626
  Đã được thích:
  201
  Điểm:
  27
 567. toilatoiday

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 568. tomcangxanh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.293
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 569. Toquoclamnguy84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 570. TorL

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  350
  Đã được thích:
  294
  Điểm:
  0
 571. Trần Anh

   
  , Nam, from Tp. Vinh
  Bình luận / trả lời:
  1.346
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  72
 572. Trần Công Phước

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 573. Tran Dat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  743
  Đã được thích:
  617
  Điểm:
  0
 574. trần ngọc quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 575. Trần Quạt

   
  Bình luận / trả lời:
  224
  Đã được thích:
  496
  Điểm:
  0
 576. Trần Quạt 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 577. Tran quy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 578. tran vinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 579. Trần Đạt

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 580. tranduong

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 581. Trangairi2505

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  302
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 582. trang_tigon

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 583. TrầnHoàng

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  415
  Đã được thích:
  681
  Điểm:
  0
 584. TranHuuLuan

  Bình luận / trả lời:
  386
  Đã được thích:
  545
  Điểm:
  0
 585. trankhoa2601

   
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 586. Travis Do

   
  , Nam, from USA
  Bình luận / trả lời:
  191
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  10
 587. trinh611

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  234
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  0
 588. troller

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.727
  Đã được thích:
  288
  Điểm:
  72
 589. Trong Hung Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 590. Trùm Sò

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  818
  Đã được thích:
  150
  Điểm:
  37
 591. trung doquang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  370
  Đã được thích:
  313
  Điểm:
  0
 592. Trung Nguyễn 7183

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 593. TRUNG NGUYEN NHU

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 594. Trung*Nguyen

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  186
  Đã được thích:
  186
  Điểm:
  0
 595. Truong Dao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 596. truong nguyenvan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 597. Trương Quang Quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 598. trương vô kị

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 599. Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.875
  Đã được thích:
  8.310
  Điểm:
  0
 600. Tư Mã Bất Bình TC

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 601. Tuấn Anh Ngô 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  127
  Điểm:
  0
 602. Tuấn Duy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  732
  Đã được thích:
  283
  Điểm:
  0
 603. Tuan Ha Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  898
  Đã được thích:
  216
  Điểm:
  52
 604. Tuan Tay 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 605. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  399
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 606. Tuan Vu 11

   
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 607. TUAN_VU

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  110
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 608. Tùng Chùa

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.500
  Đã được thích:
  221
  Điểm:
  37
 609. Tung den

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  1.386
  Đã được thích:
  372
  Điểm:
  52
 610. Tung Nguyen 27

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 611. Tùng Thạch

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.330
  Đã được thích:
  213
  Điểm:
  72
 612. Tường Vy Trắng

   
  , Nữ, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 613. Ty phu My

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  666
  Đã được thích:
  943
  Điểm:
  0
 614. ty8x

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  201
  Đã được thích:
  182
  Điểm:
  0
 615. tysen nguyen

   
  , Nam, 60
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 616. van Dug

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 617. văn phạm huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 618. Van Truc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 619. van tung Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  304
  Đã được thích:
  725
  Điểm:
  0
 620. VânPhong

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 621. VC2008

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 622. Vê Thoọc

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  760
  Đã được thích:
  581
  Điểm:
  0
 623. vì sao cô đơn

   
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  199
  Điểm:
  0
 624. Vi the he sau

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 625. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  802
  Đã được thích:
  723
  Điểm:
  0
 626. victornhut

  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 627. Viên kẹo cay

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.336
  Đã được thích:
  402
  Điểm:
  52
 628. Việt Hoàng Đào

   
  , Nam, from Nơi cư ngụ.
  Bình luận / trả lời:
  611
  Đã được thích:
  418
  Điểm:
  0
 629. Viet kieu uc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 630. Việt Nam Đoàn Tân

   
  , Nam, from Vùng đất hứa
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 631. viethung

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  206
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 632. vih.qn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  586
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 633. Vin@golD

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  792
  Đã được thích:
  963
  Điểm:
  0
 634. Vinacontrol

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 635. VinhDL

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  412
  Đã được thích:
  295
  Điểm:
  0
 636. Vissan

   
  , 81
  Bình luận / trả lời:
  369
  Đã được thích:
  672
  Điểm:
  0
 637. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  12
 638. Vnzing

   
  , Nam, from Bình định
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 639. Volodia

   
  Bình luận / trả lời:
  381
  Đã được thích:
  743
  Điểm:
  0
 640. VôMinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 641. Vonlai Magazine

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 642. Vũ Anh Tuấn Licons

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 643. Vũ Cường1102

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 644. Vũ Hầu

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 645. Vu Pham Tan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 646. Vũ Thành Công

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.350
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  37
 647. Vucong Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 648. Vương Tử

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  170
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  10
 649. vuqangcz2

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 650. vxtchelsea

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 651. whynot

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  224
  Đã được thích:
  248
  Điểm:
  0
 652. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.681
  Đã được thích:
  420
  Điểm:
  92
 653. Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.648
  Đã được thích:
  800
  Điểm:
  37
 654. xe ủi đất

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 655. xẹc xi lây đi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  729
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  37
 656. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.114
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  52
 657. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.054
  Đã được thích:
  338
  Điểm:
  37
 658. X_Knight

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  616
  Đã được thích:
  413
  Điểm:
  0
 659. yahooooo

   
  Bình luận / trả lời:
  1.671
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  37
 660. Yêu chính nghĩa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.478
  Đã được thích:
  1.893
  Điểm:
  0
 661. Yoona

   
  Bình luận / trả lời:
  427
  Đã được thích:
  202
  Điểm:
  52
 662. zaingon

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 663. Zenkin

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.255
  Đã được thích:
  247
  Điểm:
  15
 664. zzzmrsunzzz

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  151
  Điểm:
  0
 665. Đặng Hảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 666. Đào Lý Tưởng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  380
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  10
 667. Đào Thắng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.455
  Đã được thích:
  318
  Điểm:
  72
 668. Đào Thị

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  634
  Điểm:
  92
 669. Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  738
  Đã được thích:
  925
  Điểm:
  0
 670. Đinh Thế Bảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 671. Đỗ Quỳnh

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.023
  Đã được thích:
  306
  Điểm:
  52
 672. Đức Hùng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  887
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  37
 673. Đức Huy 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 674. привет

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  538
  Đã được thích:
  376
  Điểm:
  0