1. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.432
  Đã được thích:
  2.658
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  12.923
  Đã được thích:
  21.434
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  648
  Đã được thích:
  1.412
  Điểm:
  0
 4. dânđen.001

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 5. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  5.838
  Đã được thích:
  5.603
  Điểm:
  0
 6. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.267
  Đã được thích:
  4.153
  Điểm:
  0
 7. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  1.355
  Đã được thích:
  1.710
  Điểm:
  0
 8. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 9. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  1.662
  Đã được thích:
  2.396
  Điểm:
  0
 10. trinh611

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  165
  Điểm:
  0
 11. ve.net.vn

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0