1. Hàn Long

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 2. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  11.871
  Đã được thích:
  12.288
  Điểm:
  0
 3. kimanhmobile

  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  15
 4. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 5. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  463
  Đã được thích:
  526
  Điểm:
  0
 6. Ngao Du

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 7. Người ẩn dzật

   
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 8. súng thần công

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0