1. Hàn Long

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 2. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  13.288
  Đã được thích:
  13.445
  Điểm:
  0
 3. kimanhmobile

  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  15
 4. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 5. maithuybn

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 6. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  517
  Đã được thích:
  596
  Điểm:
  0
 7. Ngao Du

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 8. Người ẩn dzật

   
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 9. súng thần công

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0