1. 4444

  Bình luận / trả lời:
  1.250
  Đã được thích:
  733
  Điểm:
  0
 2. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  733
  Đã được thích:
  1.665
  Điểm:
  0
 3. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an province
  Bình luận / trả lời:
  5.558
  Đã được thích:
  2.115
  Điểm:
  0
 4. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  320
  Đã được thích:
  304
  Điểm:
  0
 5. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.601
  Đã được thích:
  7.261
  Điểm:
  0
 6. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.921
  Đã được thích:
  4.371
  Điểm:
  0
 7. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.776
  Đã được thích:
  4.642
  Điểm:
  0
 8. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 9. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  5.840
  Đã được thích:
  5.942
  Điểm:
  0
 10. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.701
  Đã được thích:
  30.192
  Điểm:
  0
 11. CÁ MẶN

   
  Bình luận / trả lời:
  1.721
  Đã được thích:
  2.914
  Điểm:
  0
 12. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.718
  Đã được thích:
  2.613
  Điểm:
  0
 13. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  4.515
  Đã được thích:
  11.787
  Điểm:
  0
 14. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.486
  Đã được thích:
  3.838
  Điểm:
  0
 15. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.952
  Đã được thích:
  9.213
  Điểm:
  0
 16. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.236
  Đã được thích:
  4.715
  Điểm:
  0
 17. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.075
  Đã được thích:
  2.833
  Điểm:
  0
 18. Danang Sydney

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1.771
  Đã được thích:
  1.541
  Điểm:
  0
 19. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.807
  Đã được thích:
  504
  Điểm:
  92
 20. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 21. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 22. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.267
  Đã được thích:
  2.182
  Điểm:
  0
 23. Full sunshine

   
  Bình luận / trả lời:
  1.474
  Đã được thích:
  1.697
  Điểm:
  0
 24. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.200
  Đã được thích:
  1.568
  Điểm:
  0
 25. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  2.207
  Đã được thích:
  1.861
  Điểm:
  0
 26. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.435
  Đã được thích:
  6.275
  Điểm:
  0
 27. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 28. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  986
  Đã được thích:
  780
  Điểm:
  0
 29. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  1.436
  Đã được thích:
  3.452
  Điểm:
  0
 30. Judge

  Bình luận / trả lời:
  3.073
  Đã được thích:
  2.092
  Điểm:
  0
 31. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 32. kenny182

   
  , Nam, from Thailand
  Bình luận / trả lời:
  855
  Đã được thích:
  533
  Điểm:
  0
 33. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.586
  Đã được thích:
  3.541
  Điểm:
  0
 34. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  9.396
  Đã được thích:
  19.080
  Điểm:
  0
 35. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  4.388
  Đã được thích:
  6.362
  Điểm:
  0
 36. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 37. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.638
  Đã được thích:
  6.031
  Điểm:
  0
 38. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  455
  Đã được thích:
  664
  Điểm:
  0
 39. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  546
  Đã được thích:
  611
  Điểm:
  0
 40. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  199
  Điểm:
  0
 41. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 42. Ngo hanh

   
  , Nữ, from Houston
  Bình luận / trả lời:
  607
  Đã được thích:
  989
  Điểm:
  0
 43. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  4.382
  Đã được thích:
  7.833
  Điểm:
  0
 44. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.313
  Đã được thích:
  2.714
  Điểm:
  0
 45. Nhi Van

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  318
  Đã được thích:
  411
  Điểm:
  0
 46. nông dân22

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  424
  Đã được thích:
  990
  Điểm:
  0
 47. Ốc Cà Na

   
  , Nữ, from Tổ cúc cu
  Bình luận / trả lời:
  713
  Đã được thích:
  1.636
  Điểm:
  0
 48. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  7.333
  Đã được thích:
  11.629
  Điểm:
  0
 49. Phạm Nguyễn 6

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 50. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.651
  Đã được thích:
  4.227
  Điểm:
  0
 51. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.770
  Đã được thích:
  1.139
  Điểm:
  12
 52. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  2.237
  Đã được thích:
  2.013
  Điểm:
  0
 53. Taopao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 54. TAT

   
  , from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.791
  Đã được thích:
  3.350
  Điểm:
  0
 55. thánh cô cô

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 56. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  489
  Đã được thích:
  581
  Điểm:
  0
 57. thấy sao nói vậy

   
  , 41
  Bình luận / trả lời:
  4.284
  Đã được thích:
  5.604
  Điểm:
  0
 58. Thi Tang

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 59. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122
 60. Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  6.767
  Đã được thích:
  12.208
  Điểm:
  0
 61. Xã Xệ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  585
  Đã được thích:
  1.661
  Điểm:
  0
 62. Đức Minh Dương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5.476
  Đã được thích:
  4.920
  Điểm:
  0