1. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  729
  Đã được thích:
  1.660
  Điểm:
  0
 2. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  5.105
  Đã được thích:
  1.947
  Điểm:
  0
 3. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  308
  Đã được thích:
  292
  Điểm:
  0
 4. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.244
  Đã được thích:
  6.384
  Điểm:
  0
 5. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.844
  Đã được thích:
  4.272
  Điểm:
  0
 6. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.482
  Đã được thích:
  4.390
  Điểm:
  0
 7. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 8. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  4.944
  Đã được thích:
  4.985
  Điểm:
  0
 9. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.744
  Đã được thích:
  26.719
  Điểm:
  0
 10. CÁ MẶN

   
  Bình luận / trả lời:
  1.721
  Đã được thích:
  2.914
  Điểm:
  0
 11. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.456
  Đã được thích:
  2.352
  Điểm:
  0
 12. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.360
  Đã được thích:
  3.563
  Điểm:
  0
 13. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.925
  Đã được thích:
  9.130
  Điểm:
  0
 14. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.230
  Đã được thích:
  4.713
  Điểm:
  0
 15. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  2.781
  Điểm:
  0
 16. Danang Sydney

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1.771
  Đã được thích:
  1.541
  Điểm:
  0
 17. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  501
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 18. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 19. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.244
  Đã được thích:
  2.141
  Điểm:
  0
 20. Full sunshine

   
  Bình luận / trả lời:
  1.473
  Đã được thích:
  1.696
  Điểm:
  0
 21. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  878
  Đã được thích:
  1.138
  Điểm:
  0
 22. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.033
  Đã được thích:
  5.305
  Điểm:
  0
 23. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 24. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  2.641
  Đã được thích:
  1.799
  Điểm:
  0
 25. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 26. kenny182

   
  , Nam, from Thailand
  Bình luận / trả lời:
  855
  Đã được thích:
  533
  Điểm:
  0
 27. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.944
  Đã được thích:
  16.413
  Điểm:
  0
 28. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.979
  Đã được thích:
  4.425
  Điểm:
  0
 29. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 30. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  366
  Đã được thích:
  550
  Điểm:
  0
 31. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  407
  Đã được thích:
  482
  Điểm:
  0
 32. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 33. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.625
  Đã được thích:
  6.199
  Điểm:
  0
 34. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.848
  Đã được thích:
  2.374
  Điểm:
  0
 35. Nhi Van

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  318
  Đã được thích:
  411
  Điểm:
  0
 36. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  582
  Đã được thích:
  1.371
  Điểm:
  0
 37. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  6.830
  Đã được thích:
  10.750
  Điểm:
  0
 38. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.357
  Đã được thích:
  3.689
  Điểm:
  0
 39. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.656
  Đã được thích:
  3.153
  Điểm:
  0
 40. thánh cô cô

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 41. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122