1. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  732
  Đã được thích:
  1.665
  Điểm:
  0
 2. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an province
  Bình luận / trả lời:
  5.558
  Đã được thích:
  2.115
  Điểm:
  0
 3. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  320
  Đã được thích:
  304
  Điểm:
  0
 4. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.451
  Đã được thích:
  6.920
  Điểm:
  0
 5. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.892
  Đã được thích:
  4.323
  Điểm:
  0
 6. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.776
  Đã được thích:
  4.642
  Điểm:
  0
 7. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 8. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  5.279
  Đã được thích:
  5.346
  Điểm:
  0
 9. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  16.659
  Đã được thích:
  28.424
  Điểm:
  0
 10. CÁ MẶN

   
  Bình luận / trả lời:
  1.721
  Đã được thích:
  2.914
  Điểm:
  0
 11. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.604
  Đã được thích:
  2.500
  Điểm:
  0
 12. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.404
  Đã được thích:
  3.669
  Điểm:
  0
 13. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.951
  Đã được thích:
  9.210
  Điểm:
  0
 14. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.236
  Đã được thích:
  4.715
  Điểm:
  0
 15. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.060
  Đã được thích:
  2.798
  Điểm:
  0
 16. Danang Sydney

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1.771
  Đã được thích:
  1.541
  Điểm:
  0
 17. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  564
  Đã được thích:
  667
  Điểm:
  0
 18. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 19. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.255
  Đã được thích:
  2.153
  Điểm:
  0
 20. Full sunshine

   
  Bình luận / trả lời:
  1.474
  Đã được thích:
  1.697
  Điểm:
  0
 21. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.012
  Đã được thích:
  1.287
  Điểm:
  0
 22. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.202
  Đã được thích:
  5.765
  Điểm:
  0
 23. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 24. Judge

  Bình luận / trả lời:
  2.805
  Đã được thích:
  1.937
  Điểm:
  0
 25. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 26. kenny182

   
  , Nam, from Thailand
  Bình luận / trả lời:
  855
  Đã được thích:
  533
  Điểm:
  0
 27. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.629
  Đã được thích:
  17.764
  Điểm:
  0
 28. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  3.635
  Đã được thích:
  5.347
  Điểm:
  0
 29. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 30. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  419
  Đã được thích:
  611
  Điểm:
  0
 31. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  503
  Đã được thích:
  592
  Điểm:
  0
 32. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 33. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.991
  Đã được thích:
  7.055
  Điểm:
  0
 34. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.108
  Đã được thích:
  2.558
  Điểm:
  0
 35. Nhi Van

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  318
  Đã được thích:
  411
  Điểm:
  0
 36. Ốc Cà Na

   
  , Nữ, from Tổ cúc cu
  Bình luận / trả lời:
  665
  Đã được thích:
  1.539
  Điểm:
  0
 37. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  7.242
  Đã được thích:
  11.480
  Điểm:
  0
 38. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.535
  Đã được thích:
  4.055
  Điểm:
  0
 39. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.747
  Đã được thích:
  3.282
  Điểm:
  0
 40. thánh cô cô

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 41. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122
 42. Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8.529
  Đã được thích:
  7.849
  Điểm:
  0