1. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  724
  Đã được thích:
  1.629
  Điểm:
  0
 2. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.812
  Đã được thích:
  1.830
  Điểm:
  0
 3. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  296
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 4. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.075
  Đã được thích:
  5.958
  Điểm:
  0
 5. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.798
  Đã được thích:
  4.167
  Điểm:
  0
 6. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.862
  Đã được thích:
  3.798
  Điểm:
  0
 7. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 8. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  4.379
  Đã được thích:
  4.479
  Điểm:
  0
 9. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.114
  Đã được thích:
  25.667
  Điểm:
  0
 10. CÁ MẶN

   
  Bình luận / trả lời:
  1.721
  Đã được thích:
  2.914
  Điểm:
  0
 11. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.256
  Đã được thích:
  2.142
  Điểm:
  0
 12. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.348
  Đã được thích:
  3.535
  Điểm:
  0
 13. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.885
  Đã được thích:
  9.036
  Điểm:
  0
 14. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.224
  Đã được thích:
  4.699
  Điểm:
  0
 15. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.055
  Đã được thích:
  2.782
  Điểm:
  0
 16. Danang Sydney

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1.728
  Đã được thích:
  1.493
  Điểm:
  0
 17. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  478
  Đã được thích:
  561
  Điểm:
  0
 18. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 19. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.240
  Đã được thích:
  2.136
  Điểm:
  0
 20. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  877
  Đã được thích:
  1.135
  Điểm:
  0
 21. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1.937
  Đã được thích:
  5.013
  Điểm:
  0
 22. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 23. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  2.365
  Đã được thích:
  1.610
  Điểm:
  0
 24. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 25. kenny182

   
  , Nam, from Thailand
  Bình luận / trả lời:
  855
  Đã được thích:
  533
  Điểm:
  0
 26. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.468
  Đã được thích:
  15.300
  Điểm:
  0
 27. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.532
  Đã được thích:
  3.687
  Điểm:
  0
 28. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 29. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  340
  Đã được thích:
  521
  Điểm:
  0
 30. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  357
  Đã được thích:
  442
  Điểm:
  0
 31. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 32. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.345
  Đã được thích:
  5.681
  Điểm:
  0
 33. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.653
  Đã được thích:
  2.232
  Điểm:
  0
 34. Nhi Van

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  318
  Đã được thích:
  411
  Điểm:
  0
 35. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  530
  Đã được thích:
  1.224
  Điểm:
  0
 36. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  5.793
  Đã được thích:
  9.094
  Điểm:
  0
 37. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.148
  Đã được thích:
  3.334
  Điểm:
  0
 38. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.637
  Đã được thích:
  3.131
  Điểm:
  0
 39. thánh cô cô

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 40. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122