1. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  724
  Đã được thích:
  1.629
  Điểm:
  0
 2. Anata Anata

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  631
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  27
 3. Anh Mập

   
  , Nam, from gò vấp
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 4. anh2coi

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  539
  Đã được thích:
  503
  Điểm:
  0
 5. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  296
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 6. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.075
  Đã được thích:
  5.958
  Điểm:
  0
 7. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.862
  Đã được thích:
  3.798
  Điểm:
  0
 8. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 9. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 10. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.114
  Đã được thích:
  25.667
  Điểm:
  0
 11. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.256
  Đã được thích:
  2.142
  Điểm:
  0
 12. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  660
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  0
 13. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.348
  Đã được thích:
  3.535
  Điểm:
  0
 14. Chủ Tịch Xóm Nhà Lá

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 15. Clip hot mỗi ngày

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 16. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.885
  Đã được thích:
  9.036
  Điểm:
  0
 17. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.055
  Đã được thích:
  2.782
  Điểm:
  0
 18. Cuồng BCT

  Bình luận / trả lời:
  600
  Đã được thích:
  872
  Điểm:
  0
 19. dangnhung198

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  413
  Đã được thích:
  260
  Điểm:
  17
 20. DHL Lop

   
  , Nam, from HCM City
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 21. Dịch Vụ Khoan Giếng

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 22. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  478
  Đã được thích:
  561
  Điểm:
  0
 23. Dương Dương 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 24. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 25. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.240
  Đã được thích:
  2.136
  Điểm:
  0
 26. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  877
  Đã được thích:
  1.135
  Điểm:
  0
 27. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.404
  Đã được thích:
  1.201
  Điểm:
  0
 28. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1.937
  Đã được thích:
  5.013
  Điểm:
  0
 29. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  1.655
  Đã được thích:
  2.461
  Điểm:
  0
 30. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.067
  Đã được thích:
  3.659
  Điểm:
  0
 31. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 32. Hotgirl@us

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  296
  Đã được thích:
  241
  Điểm:
  0
 33. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  237
  Đã được thích:
  616
  Điểm:
  0
 34. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  9.870
  Đã được thích:
  10.251
  Điểm:
  0
 35. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 36. Kẻ Trừng Phạt!

   
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  85
  Điểm:
  0
 37. Kenny Nguyen 5

   
  Bình luận / trả lời:
  603
  Đã được thích:
  1.262
  Điểm:
  0
 38. Khùng Nhưng Đẹp.

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  79
  Đã được thích:
  85
  Điểm:
  0
 39. KingTalk

  Bình luận / trả lời:
  954
  Đã được thích:
  688
  Điểm:
  0
 40. Lê Minh Châu 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 41. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.272
  Đã được thích:
  3.648
  Điểm:
  0
 42. Lien Hop

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 43. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  432
  Đã được thích:
  1.433
  Điểm:
  0
 44. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.468
  Đã được thích:
  15.300
  Điểm:
  0
 45. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.532
  Đã được thích:
  3.687
  Điểm:
  0
 46. Mai Cồ Lang

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 47. Mai Vian

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 48. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 49. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 50. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 51. Mi Sa 2

  Bình luận / trả lời:
  2.593
  Đã được thích:
  3.316
  Điểm:
  0
 52. Minh Tung (TOPMV)

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 53. n-phuong

   
  Bình luận / trả lời:
  709
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 54. Nam Ninh

   
  , Nam, from Bình DƯơng
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 55. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  340
  Đã được thích:
  521
  Điểm:
  0
 56. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  357
  Đã được thích:
  442
  Điểm:
  0
 57. ngannguyen251287

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 58. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 59. người yêu của Perth.WA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 60. Nguyễn Thị Bích Hồng

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 61. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.345
  Đã được thích:
  5.681
  Điểm:
  0
 62. nguyen040776

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  12
 63. Nhi Van

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  318
  Đã được thích:
  411
  Điểm:
  0
 64. nmdhabl

  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 65. Phan Sang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 66. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.148
  Đã được thích:
  3.334
  Điểm:
  0
 67. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 68. Sao & Scandal

   
  Bình luận / trả lời:
  110
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 69. subin

   
  , Nữ, from Tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  509
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 70. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 71. Tam Khoe

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 72. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.637
  Đã được thích:
  3.131
  Điểm:
  0
 73. Tèo Flash

   
  , Nam, from TPHCM
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 74. thi nguyễn kts

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 75. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 76. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122
 77. TorL

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  313
  Điểm:
  0
 78. Trang Hoài Thu

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 79. Từ Mỹ Sang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 80. TuTi

  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 81. victornhut

  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 82. Viet Quoc Long

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 83. VinhDL

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  422
  Đã được thích:
  304
  Điểm:
  0
 84. Vitvitconcon

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 85. Xuân Xinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 86. Đời Không Như là mơ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0