1. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  729
  Đã được thích:
  1.660
  Điểm:
  0
 2. Anata Anata

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  642
  Đã được thích:
  183
  Điểm:
  27
 3. Anh Mập

   
  , Nam, from gò vấp
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 4. anh2coi

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  539
  Đã được thích:
  503
  Điểm:
  0
 5. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  308
  Đã được thích:
  292
  Điểm:
  0
 6. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.244
  Đã được thích:
  6.384
  Điểm:
  0
 7. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.482
  Đã được thích:
  4.390
  Điểm:
  0
 8. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 9. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 10. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.744
  Đã được thích:
  26.719
  Điểm:
  0
 11. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.456
  Đã được thích:
  2.352
  Điểm:
  0
 12. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  660
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  0
 13. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.360
  Đã được thích:
  3.563
  Điểm:
  0
 14. Chủ Tịch Xóm Nhà Lá

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 15. Clip hot mỗi ngày

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 16. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.925
  Đã được thích:
  9.130
  Điểm:
  0
 17. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  2.781
  Điểm:
  0
 18. Cuồng BCT

  Bình luận / trả lời:
  600
  Đã được thích:
  872
  Điểm:
  0
 19. dangnhung198

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  405
  Đã được thích:
  260
  Điểm:
  17
 20. DHL Lop

   
  , Nam, from HCM City
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 21. Dịch Vụ Khoan Giếng

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 22. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  501
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 23. Dương Dương 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 24. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 25. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.244
  Đã được thích:
  2.141
  Điểm:
  0
 26. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  878
  Đã được thích:
  1.138
  Điểm:
  0
 27. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.784
  Đã được thích:
  1.507
  Điểm:
  0
 28. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.033
  Đã được thích:
  5.305
  Điểm:
  0
 29. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  1.921
  Đã được thích:
  2.919
  Điểm:
  0
 30. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.169
  Đã được thích:
  3.891
  Điểm:
  0
 31. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 32. Hotgirl@us

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  296
  Đã được thích:
  241
  Điểm:
  0
 33. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  250
  Đã được thích:
  636
  Điểm:
  0
 34. hung nguyen phu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 35. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  11.009
  Đã được thích:
  11.488
  Điểm:
  0
 36. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 37. Kẻ Trừng Phạt!

   
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  85
  Điểm:
  0
 38. Kenny Nguyen 5

   
  Bình luận / trả lời:
  603
  Đã được thích:
  1.262
  Điểm:
  0
 39. Khùng Nhưng Đẹp.

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  79
  Đã được thích:
  85
  Điểm:
  0
 40. kimanhmobile

  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  15
 41. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 42. KingTalk

  Bình luận / trả lời:
  954
  Đã được thích:
  688
  Điểm:
  0
 43. Lê Minh Châu 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 44. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.277
  Đã được thích:
  3.645
  Điểm:
  0
 45. Lien Hop

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 46. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  569
  Đã được thích:
  1.954
  Điểm:
  0
 47. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.944
  Đã được thích:
  16.413
  Điểm:
  0
 48. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.979
  Đã được thích:
  4.425
  Điểm:
  0
 49. Mai Cồ Lang

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 50. Mai Vian

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 51. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 52. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 53. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 54. Mi Sa 2

  Bình luận / trả lời:
  2.593
  Đã được thích:
  3.316
  Điểm:
  0
 55. Minh Tung (TOPMV)

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 56. n-phuong

   
  Bình luận / trả lời:
  709
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 57. Nam Ninh

   
  , Nam, from Bình DƯơng
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 58. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  366
  Đã được thích:
  550
  Điểm:
  0
 59. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  407
  Đã được thích:
  482
  Điểm:
  0
 60. ngannguyen251287

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 61. nghianv116

   
  Bình luận / trả lời:
  1.878
  Đã được thích:
  624
  Điểm:
  0
 62. người yêu của Perth.WA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 63. Nguyễn Thị Bích Hồng

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 64. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.625
  Đã được thích:
  6.199
  Điểm:
  0
 65. nguyen040776

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  12
 66. Nhi Van

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  318
  Đã được thích:
  411
  Điểm:
  0
 67. nmdhabl

  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 68. Phan Sang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 69. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.357
  Đã được thích:
  3.689
  Điểm:
  0
 70. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.912
  Đã được thích:
  2.134
  Điểm:
  0
 71. Sao & Scandal

   
  Bình luận / trả lời:
  110
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 72. subin

   
  , Nữ, from Tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  509
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 73. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 74. Tam Khoe

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 75. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.656
  Đã được thích:
  3.153
  Điểm:
  0
 76. Tèo Flash

   
  , Nam, from TPHCM
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 77. thi nguyễn kts

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 78. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 79. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122
 80. TorL

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  374
  Đã được thích:
  316
  Điểm:
  0
 81. Trang Hoài Thu

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 82. Từ Mỹ Sang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 83. TuTi

  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 84. victornhut

  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 85. Viet Quoc Long

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  100
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 86. VinhDL

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  427
  Đã được thích:
  309
  Điểm:
  0
 87. Vitvitconcon

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 88. Xuân Xinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 89. Đời Không Như là mơ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0