1. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.988
  Đã được thích:
  2.710
  Điểm:
  0
 2. Anh Le Dieu 1982

   
  Bình luận / trả lời:
  221
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 3. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  16.115
  Đã được thích:
  27.485
  Điểm:
  0
 4. cú có gai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  121
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  0
 5. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 6. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  541
  Đã được thích:
  633
  Điểm:
  0
 7. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  11.777
  Đã được thích:
  12.215
  Điểm:
  0
 8. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.266
  Đã được thích:
  17.084
  Điểm:
  0
 9. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  3.248
  Đã được thích:
  4.820
  Điểm:
  0
 10. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  398
  Đã được thích:
  586
  Điểm:
  0
 11. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  439
  Đã được thích:
  522
  Điểm:
  0
 12. Ngan Nguyen 16

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  100
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 13. Ngồi Xổm To Hơn Hẳn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  46
  Điểm:
  0
 14. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  21.846
  Đã được thích:
  30.369
  Điểm:
  0
 15. phu dang

   
  Bình luận / trả lời:
  757
  Đã được thích:
  1.413
  Điểm:
  0
 16. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.912
  Đã được thích:
  2.134
  Điểm:
  0