1. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.675
  Đã được thích:
  2.192
  Điểm:
  0
 2. Anh Le Dieu 1982

   
  Bình luận / trả lời:
  217
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 3. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.148
  Đã được thích:
  23.876
  Điểm:
  0
 4. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 5. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  408
  Đã được thích:
  488
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  8.183
  Đã được thích:
  8.403
  Điểm:
  0
 7. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  420
  Điểm:
  0
 8. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  293
  Đã được thích:
  326
  Điểm:
  0
 9. Ngồi Xổm To Hơn Hẳn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 10. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  19.987
  Đã được thích:
  26.011
  Điểm:
  0