1. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.161
  Đã được thích:
  2.888
  Điểm:
  0
 2. Anh Le Dieu 1982

   
  Bình luận / trả lời:
  221
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 3. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.253
  Đã được thích:
  29.396
  Điểm:
  0
 4. cú có gai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  216
  Đã được thích:
  275
  Điểm:
  0
 5. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 6. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 7. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  13.251
  Đã được thích:
  13.407
  Điểm:
  0
 8. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.923
  Đã được thích:
  18.342
  Điểm:
  0
 9. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  4.027
  Đã được thích:
  5.891
  Điểm:
  0
 10. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  437
  Đã được thích:
  639
  Điểm:
  0
 11. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  507
  Đã được thích:
  587
  Điểm:
  0
 12. Ngan Nguyen 16

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  100
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 13. Ngồi Xổm To Hơn Hẳn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 14. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  22.708
  Đã được thích:
  32.119
  Điểm:
  0
 15. phu dang

   
  Bình luận / trả lời:
  981
  Đã được thích:
  1.826
  Điểm:
  0
 16. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.939
  Đã được thích:
  2.162
  Điểm:
  0