1. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.670
  Đã được thích:
  2.181
  Điểm:
  0
 2. Anh Le Dieu 1982

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  137
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 3. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  13.499
  Đã được thích:
  22.619
  Điểm:
  0
 4. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 5. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  388
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  6.938
  Đã được thích:
  6.960
  Điểm:
  0
 7. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  191
  Đã được thích:
  319
  Điểm:
  0
 8. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  187
  Đã được thích:
  226
  Điểm:
  0