1. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.481
  Đã được thích:
  1.739
  Điểm:
  0
 2. Anh Le Dieu 1982

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  88
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 3. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  12.977
  Đã được thích:
  21.544
  Điểm:
  0
 4. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 5. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  5.970
  Đã được thích:
  5.757
  Điểm:
  0
 7. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  204
  Điểm:
  0
 8. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  0