1. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.748
  Đã được thích:
  26.722
  Điểm:
  0
 2. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  2.781
  Điểm:
  0
 3. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  501
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 4. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  11.008
  Đã được thích:
  11.484
  Điểm:
  0
 5. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.944
  Đã được thích:
  16.419
  Điểm:
  0
 6. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  366
  Đã được thích:
  551
  Điểm:
  0
 7. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  407
  Đã được thích:
  484
  Điểm:
  0
 8. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  21.459
  Đã được thích:
  29.404
  Điểm:
  0
 9. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.912
  Đã được thích:
  2.134
  Điểm:
  0