1. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.643
  Đã được thích:
  1.764
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.651
  Đã được thích:
  24.764
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.040
  Đã được thích:
  2.755
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  439
  Đã được thích:
  523
  Điểm:
  0
 5. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.019
  Đã được thích:
  3.566
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  9.000
  Đã được thích:
  9.358
  Điểm:
  0
 7. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.160
  Đã được thích:
  14.595
  Điểm:
  0
 8. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  320
  Đã được thích:
  478
  Điểm:
  0
 9. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  332
  Đã được thích:
  392
  Điểm:
  0
 10. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.137
  Đã được thích:
  5.254
  Điểm:
  0
 11. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.441
  Đã được thích:
  27.070
  Điểm:
  0
 12. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.147
  Đã được thích:
  3.334
  Điểm:
  0
 13. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 14. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.268
  Đã được thích:
  1.911
  Điểm:
  0