1. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.421
  Đã được thích:
  1.669
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.159
  Đã được thích:
  23.886
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  976
  Đã được thích:
  2.514
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  408
  Đã được thích:
  488
  Điểm:
  0
 5. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.977
  Đã được thích:
  3.447
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  8.211
  Đã được thích:
  8.427
  Điểm:
  0
 7. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.755
  Đã được thích:
  13.701
  Điểm:
  0
 8. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  420
  Điểm:
  0
 9. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  293
  Đã được thích:
  326
  Điểm:
  0
 10. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.938
  Đã được thích:
  4.802
  Điểm:
  0
 11. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.006
  Đã được thích:
  26.034
  Điểm:
  0
 12. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.148
  Đã được thích:
  3.335
  Điểm:
  0
 13. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 14. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.227
  Đã được thích:
  1.837
  Điểm:
  0