1. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  5.105
  Đã được thích:
  1.947
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.744
  Đã được thích:
  26.719
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  2.781
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  501
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 5. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.169
  Đã được thích:
  3.891
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  11.009
  Đã được thích:
  11.488
  Điểm:
  0
 7. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.944
  Đã được thích:
  16.413
  Điểm:
  0
 8. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  366
  Đã được thích:
  550
  Điểm:
  0
 9. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  407
  Đã được thích:
  482
  Điểm:
  0
 10. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.625
  Đã được thích:
  6.199
  Điểm:
  0
 11. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  21.459
  Đã được thích:
  29.388
  Điểm:
  0
 12. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.357
  Đã được thích:
  3.689
  Điểm:
  0
 13. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.912
  Đã được thích:
  2.134
  Điểm:
  0
 14. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.556
  Đã được thích:
  2.378
  Điểm:
  0