1. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.812
  Đã được thích:
  1.830
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.114
  Đã được thích:
  25.667
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.055
  Đã được thích:
  2.782
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  478
  Đã được thích:
  561
  Điểm:
  0
 5. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.067
  Đã được thích:
  3.659
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  9.870
  Đã được thích:
  10.251
  Điểm:
  0
 7. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.468
  Đã được thích:
  15.300
  Điểm:
  0
 8. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  340
  Đã được thích:
  521
  Điểm:
  0
 9. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  357
  Đã được thích:
  442
  Điểm:
  0
 10. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.345
  Đã được thích:
  5.681
  Điểm:
  0
 11. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.843
  Đã được thích:
  27.998
  Điểm:
  0
 12. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.148
  Đã được thích:
  3.334
  Điểm:
  0
 13. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 14. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.356
  Đã được thích:
  2.041
  Điểm:
  0