1. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.113
  Đã được thích:
  1.549
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  13.602
  Đã được thích:
  22.879
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  832
  Đã được thích:
  2.118
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  388
  Điểm:
  0
 5. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.788
  Đã được thích:
  2.907
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  7.133
  Đã được thích:
  7.239
  Điểm:
  0
 7. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.302
  Đã được thích:
  12.841
  Điểm:
  0
 8. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  335
  Điểm:
  0
 9. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  257
  Điểm:
  0
 10. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.597
  Đã được thích:
  4.137
  Điểm:
  0
 11. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  19.520
  Đã được thích:
  24.985
  Điểm:
  0
 12. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.145
  Đã được thích:
  3.321
  Điểm:
  0
 13. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 14. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.101
  Đã được thích:
  1.563
  Điểm:
  0