1. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  3.709
  Đã được thích:
  1.331
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  12.956
  Đã được thích:
  21.521
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  648
  Đã được thích:
  1.412
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 5. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.595
  Đã được thích:
  2.373
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  5.948
  Đã được thích:
  5.741
  Điểm:
  0
 7. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  5.723
  Đã được thích:
  11.471
  Điểm:
  0
 8. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  127
  Đã được thích:
  203
  Điểm:
  0
 9. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  0
 10. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.300
  Đã được thích:
  3.493
  Điểm:
  0
 11. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  18.811
  Đã được thích:
  23.258
  Điểm:
  0
 12. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  1.683
  Đã được thích:
  2.434
  Điểm:
  0
 13. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 14. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  766
  Đã được thích:
  908
  Điểm:
  0