1. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an province
  Bình luận / trả lời:
  5.558
  Đã được thích:
  2.115
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  16.659
  Đã được thích:
  28.424
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.060
  Đã được thích:
  2.798
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  564
  Đã được thích:
  667
  Điểm:
  0
 5. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.259
  Đã được thích:
  4.093
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  12.603
  Đã được thích:
  12.859
  Điểm:
  0
 7. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.629
  Đã được thích:
  17.764
  Điểm:
  0
 8. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  419
  Đã được thích:
  611
  Điểm:
  0
 9. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  503
  Đã được thích:
  592
  Điểm:
  0
 10. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.991
  Đã được thích:
  7.055
  Điểm:
  0
 11. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  22.293
  Đã được thích:
  31.268
  Điểm:
  0
 12. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.535
  Đã được thích:
  4.055
  Điểm:
  0
 13. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.913
  Đã được thích:
  2.136
  Điểm:
  0
 14. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.724
  Đã được thích:
  2.693
  Điểm:
  0