1. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an province
  Bình luận / trả lời:
  5.558
  Đã được thích:
  2.115
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.669
  Đã được thích:
  30.151
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.075
  Đã được thích:
  2.833
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 5. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.368
  Đã được thích:
  4.310
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.004
  Đã được thích:
  14.227
  Điểm:
  0
 7. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  9.362
  Đã được thích:
  19.014
  Điểm:
  0
 8. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  4.363
  Đã được thích:
  6.326
  Điểm:
  0
 9. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  455
  Đã được thích:
  664
  Điểm:
  0
 10. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  533
  Đã được thích:
  601
  Điểm:
  0
 11. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  4.364
  Đã được thích:
  7.793
  Điểm:
  0
 12. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  23.177
  Đã được thích:
  33.097
  Điểm:
  0
 13. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.623
  Đã được thích:
  4.175
  Điểm:
  0
 14. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.026
  Đã được thích:
  2.381
  Điểm:
  0
 15. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.759
  Đã được thích:
  2.754
  Điểm:
  0