1. Anh Viet 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 2. Bá Hỷ

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  1.334
  Đã được thích:
  811
  Điểm:
  0
 3. bamboo96

   
  , Nữ, from 125/2c hoà hưng
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 4. Binh Beer

   
  , Nam, 31, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 5. camtuctp

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 6. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.073
  Đã được thích:
  2.828
  Điểm:
  0
 7. Doan Thanh Son

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 8. Học Đông

   
  , Nam, 47, from Rach Gia
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 9. Hue Nguyen 89

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  45
  Điểm:
  0
 10. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  13.315
  Đã được thích:
  13.463
  Điểm:
  0
 11. Huỳnh Như

   
  , Nữ, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 12. jackson96

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 13. Jess Chung

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 14. kim3

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  45
 15. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 16. Lê Đức Phú

   
  , Nam, from An Giang
  Bình luận / trả lời:
  216
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 17. Lê Đức Phú 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 18. Lee Ho

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 19. Linhh Lann

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 20. Luhan Kute

   
  , Nữ, 23, from Hai Duong
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 21. Mai Cồ Lang

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 22. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 23. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 24. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  455
  Đã được thích:
  649
  Điểm:
  0
 25. ngoctuanphuoc01

   
  , Nam, from TPHCM
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  27
 26. Người vui vẽ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 27. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 28. Nguyễn Thị Bích Hồng

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 29. nguyenchithanh062014

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 30. NQV CAO

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 31. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.956
  Đã được thích:
  2.184
  Điểm:
  0
 32. quak0203

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 33. quanghuy0109

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  45
 34. sachviet

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  17
 35. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 36. shop_giảm_cân

  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  17
 37. Shop_Làm_Đẹp

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  25
 38. Sieuthimay

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  27
 39. Sơn Nguyễn Thanh 2

   
  , Nam, from Bắc ninh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 40. ThuThuy Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  15
 41. Toàn Trần Văn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 42. trường giang trần

   
  , from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 43. truongbilltrump

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 44. TTV

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 45. TuTi

  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 46. Vân Cherry

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 47. Vantuyen Trinh

  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 48. Yên Đan

  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0