1. Luong Sung 2 đã có avatar mới.

  08/09/2017
 2. Luong Sung 2 đã trả lời chia sẻ
  [VIDEO] Điều tra nhóm CSGT nhận tiền ‘mãi lộ’ của người vi phạm ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất: Vi phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó?.

  Vi phạm đến đâu xử đến đó, vậy hỏi các ông có zám công khai cho cả nước biết hok, hay chỉ muôn thủa kiểm điểm rút kinh nghiệm

  08/09/2017
 3. Luong Sung 2 đã có avatar mới.

  08/09/2017
 4. Luong Sung 2 vừa thay đổi thông tin nghề nghiệp Leader.

  11/01/2017
 5. Luong Sung 2 thay đổi thông tin địa chỉ Nha Be dist, Ho Chi Minh City.

  11/01/2017
 6. Luong Sung 2 đã có avatar mới.

  11/01/2017