1. 4444

  Bình luận / trả lời:
  1.313
  Đã được thích:
  777
  Điểm:
  0
 2. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  3.557
  Đã được thích:
  4.500
  Điểm:
  0
 3. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  733
  Đã được thích:
  1.665
  Điểm:
  0
 4. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an province
  Bình luận / trả lời:
  5.558
  Đã được thích:
  2.115
  Điểm:
  0
 5. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  320
  Đã được thích:
  304
  Điểm:
  0
 6. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  482
  Đã được thích:
  1.203
  Điểm:
  0
 7. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.607
  Đã được thích:
  7.271
  Điểm:
  0
 8. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.921
  Đã được thích:
  4.371
  Điểm:
  0
 9. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.776
  Đã được thích:
  4.642
  Điểm:
  0
 10. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  842
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  37
 11. bat hoi

   
  , 44
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  283
  Điểm:
  0
 12. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 13. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  843
  Đã được thích:
  1.186
  Điểm:
  0
 14. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.722
  Đã được thích:
  30.256
  Điểm:
  0
 15. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.730
  Đã được thích:
  2.637
  Điểm:
  0
 16. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.492
  Đã được thích:
  3.851
  Điểm:
  0
 17. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  2.289
  Đã được thích:
  2.770
  Điểm:
  0
 18. Cõi TaBà

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  208
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  0
 19. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.952
  Đã được thích:
  9.213
  Điểm:
  0
 20. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.236
  Đã được thích:
  4.715
  Điểm:
  0
 21. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.075
  Đã được thích:
  2.833
  Điểm:
  0
 22. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 23. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.952
  Đã được thích:
  2.634
  Điểm:
  17
 24. Én Nhỏ 028

  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 25. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.268
  Đã được thích:
  2.183
  Điểm:
  0
 26. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.209
  Đã được thích:
  1.578
  Điểm:
  0
 27. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  2.221
  Đã được thích:
  1.865
  Điểm:
  0
 28. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.441
  Đã được thích:
  6.305
  Điểm:
  0
 29. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  993
  Đã được thích:
  783
  Điểm:
  0
 30. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  1.437
  Đã được thích:
  3.461
  Điểm:
  0
 31. Judge

  Bình luận / trả lời:
  3.106
  Đã được thích:
  2.128
  Điểm:
  0
 32. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 33. Linhhan

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.917
  Đã được thích:
  387
  Điểm:
  72
 34. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.600
  Đã được thích:
  3.574
  Điểm:
  0
 35. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.676
  Đã được thích:
  3.080
  Điểm:
  0
 36. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  4.419
  Đã được thích:
  6.407
  Điểm:
  0
 37. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 38. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.647
  Đã được thích:
  6.070
  Điểm:
  0
 39. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  455
  Đã được thích:
  664
  Điểm:
  0
 40. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  546
  Đã được thích:
  612
  Điểm:
  0
 41. Ngo hanh

   
  , Nữ, from Houston
  Bình luận / trả lời:
  623
  Đã được thích:
  1.016
  Điểm:
  0
 42. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  1.222
  Đã được thích:
  1.914
  Điểm:
  0
 43. Ngoc Lien 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 44. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  4.398
  Đã được thích:
  7.860
  Điểm:
  0
 45. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.313
  Đã được thích:
  2.714
  Điểm:
  0
 46. nông dân22

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  428
  Đã được thích:
  1.004
  Điểm:
  0
 47. Nước Mắm PQ

   
  Bình luận / trả lời:
  784
  Đã được thích:
  1.416
  Điểm:
  0
 48. Ốc Cà Na

   
  , Nữ, from Tổ cúc cu
  Bình luận / trả lời:
  714
  Đã được thích:
  1.642
  Điểm:
  0
 49. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  7.360
  Đã được thích:
  11.672
  Điểm:
  0
 50. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  23.226
  Đã được thích:
  33.227
  Điểm:
  0
 51. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.656
  Đã được thích:
  4.231
  Điểm:
  0
 52. phu dang

   
  Bình luận / trả lời:
  1.000
  Đã được thích:
  1.857
  Điểm:
  0
 53. Phuoc powermetal

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 54. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.031
  Đã được thích:
  2.393
  Điểm:
  0
 55. sâubit

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.156
  Đã được thích:
  353
  Điểm:
  52
 56. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  2.273
  Đã được thích:
  2.035
  Điểm:
  0
 57. Taopao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 58. TAT

   
  , from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.791
  Đã được thích:
  3.350
  Điểm:
  0
 59. Teamo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3.151
  Đã được thích:
  4.883
  Điểm:
  0
 60. têtamthua

   
  , Nam, from somewhere
  Bình luận / trả lời:
  2.097
  Đã được thích:
  2.346
  Điểm:
  0
 61. thánh cô cô

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 62. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  506
  Đã được thích:
  610
  Điểm:
  0
 63. thấy sao nói vậy

   
  , 41
  Bình luận / trả lời:
  4.302
  Đã được thích:
  5.634
  Điểm:
  0
 64. Thi Tang

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 65. thỏ cụt tai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.714
  Đã được thích:
  827
  Điểm:
  0
 66. Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  122
 67. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.763
  Đã được thích:
  2.755
  Điểm:
  0
 68. Tony Do 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  719
  Đã được thích:
  649
  Điểm:
  0
 69. trần minh cẩm Trần

   
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 70. Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  6.771
  Đã được thích:
  12.225
  Điểm:
  0
 71. Xã Xệ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  595
  Đã được thích:
  1.704
  Điểm:
  0
 72. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2.424
  Đã được thích:
  397
  Điểm:
  37
 73. yahooooo

   
  Bình luận / trả lời:
  1.919
  Đã được thích:
  394
  Điểm:
  37
 74. Đức Minh Dương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5.476
  Đã được thích:
  4.920
  Điểm:
  0